Pređi na sadržaj

Centar za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu

S Vikipedije, slobodne enciklopedije
Centar za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu
DelatnostIdentifikacija, pravna zaštita i komercijalizacija intelektualne svojine Univerziteta u Beogradu
Osnovano2010.
SedišteBeograd  Srbija
Rukovodioci
prorektor: Prof. dr Živoslav Tešić
direktor: dr Nedeljko Milosavljević
SloganNeka vaše istraživanje stekne globalni uticaj!
Veb-sajtwww.ctt.bg.ac.rs

Centar za transfer tehnologije je organizaciona jedinica Univerziteta u Beogradu . Centar za transfer tehnologije podržava 31 fakultet i 11 instituta u procesima komercijalizacije, transfera tehnologija i ostvarivanja inovacionih projekata. Centar podržava istraživače sa Univerziteta, osoblje i studente kroz ponudu komercijalnih veština i niza specijalizovanih resursa koji će im pomoći da njihova istraživanja dobiju širu društvenu i ekonomsku korist.[1]

Istorijat

[uredi | uredi izvor]

Centar za transfer tehnologije osnovan je odlukom Saveta Univerziteta od 26. oktobra 2010. godine radi identifikacije, zaštite i komercijalizacije rezultata naučnoistraživačkog i stručnog rada i zaštite intelektualne svojine Univerziteta u Beogradu.

Jedan od osnovnih zadataka Centra je upravljanje intelektualnom svojinom Univerziteta i rad sa istraživačima Univerziteta na identifikaciji, zaštiti i komercijalizaciji kroz licenciranje ili osnivanje spin-out kompanija. Centar radi na projektima iz svih oblasti istraživanja na Univerzitetu u Beogradu i zadužen je da istraživačima obezbedi savete vezane za komercijalizaciju, finansiranje troškova patentne prijave, pregovaranje i sklapanje ugovora za licence i osnivanje spin-out kompanija. [traži se izvor]

Misija, vizija i ciljevi

[uredi | uredi izvor]

Misija Centra je da:

 • pomogne u zaštiti i upravljanju intelektualne svojine (IS) koje nastaju u članicama Univerziteta kao i da stvori mehanizme za prenos prava IS industriji što će dovesti do stvaranja novih proizvoda i usluga za dobrobit društva,
 • poboljša i proširi saradnju između Univerziteta i industrije,
 • pruži pomoć istraživačima i studentima u ostvarivanju njihovih poduhvata.

Vizija Centra za transfer tehnologije je da pomogne da istraživački i razvojni napori naučnika sa Univerziteta u Beogradu dovedu do stvaranja proizvoda i usluga koje će povećati kvalitet života ljudi. Centar želi da istraživači sa Univerziteta u Beogradu pomognu u stvaranju novih radnih mesta i učine da Srbija postane dominantna sila na međunarodnom tržištu.

Ciljevi Centra za transfer tehnologije:

 • uključiti što veći broj ljudi i organizacija u proces transfera znanja i tehnologija,
 • ojačati odnosi sa članicama Univerziteta i relevantnim spoljnim partnerima,
 • postati prepoznat kao pouzdani stub koji podržava razvoj novih pristupa tehnologijama i transferu znanja.[2]

Istraživači

[uredi | uredi izvor]

Centar podstiče istraživače da prepoznaju potencijal svojih istraživanja, da zaštititi svoja autorska prava i komercijalizuju rezultate.[1]

Ključna aktivnost Centra je transfer tehnologije. Transfer tehnologije je proces kojim se osnovna naučna istraživanja i otkrića razvijaju u praktične i komercijalno primenljive proizvode ili servise tj. proces kojim se patenti i intelektualna dobra dobijena iz akademskih istraživanja prenose na industriju. Centar stimuliše transfer tehnologija iz akademske sredine u privatnu kompaniju, štiteći pri tome interese Univerziteta i njegovih istraživača.[3]

Centar za transfer tehnologije pomaže istraživačima u aktivnostima koje su ključne za uspešan transfer tehnologije[1] :

 • Identifikacija rezultata istraživanja koji imaju potencijalnu komercijalnu vrednost
 • Procenjivanje komercijalnog potencijala rezultata naučnoistraživačkog rada
 • Zaštita rezultata naučnoistraživačkog rada nekim od prava intelektualne svojine
 • Marketing pronalaska
 • Sklapanje ugovora sa potencijalnim industrijskim partnerima.

Identifikacija – Jedan od glavnih ciljeva Centra za transfer tehnologije je podrška i podsticaj naučnoistraživačkog rada što obuhvata i podsticaj istraživačima da još u ranim fazama istraživanja razmotre i prepoznaju komercijalnu primenu svog otkrića i rade na inovativnim i patentibilnim aspektima istraživanja.

Evaluacija – Pre ulaganja u patentiranje, treba razmotriti da li postoji tržište za proizvod. Novac uložen u proces patentiranja je investicija od koje se očekuje prihod, ali prognoza kao i ostvarenje ovog prihoda je dug i kompleksan proces, zbog čega treba razmotriti trenutno i potencijalno tržište za ovu tehnologiju.

Pravna zaštita – Zaštita pronalaska od neautorizovane upotrebe je veoma bitna. Ovo je kompleksan i skup proces. Centar pomaže istraživačima u pronalaženju najboljeg načina zaštite njihovog pronalaska, pronalaženju finansiranja za patentne troškove i vođenju procesa dobijanja patenta.

Marketing – Faza marketinga pronalaska podrazumeva pretraživanje i pronalaženje potencijalnih partnera kao i distribuciju marketinškog materijala.

Sklapanje ugovora – Pregovaranje i sklapanje ugovora za licencu ili spin-out su veoma važne aktivnosti za dalji razvoj i iskorišćavanje pronalaska kao i za optimizaciju ukupnog benefita istraživača, fakulteta i Univerziteta kao i samog Centra za transfer tehnologije.

Privreda

[uredi | uredi izvor]

Centar pomaže uspostavljanje saradnje imeđu uspešnih poslovnih ljudi i istraživača Univerziteta u Beogradu. Ovaj spoj, revolucionarnim tehnologijama i istraživanjima, omogućava da žive na obostranu korist. Centar za transfer tehnologije pruža mogućnost privrednicima da pronađu pravog partnera iz sveta nauke čiji istraživački rad može pomoći u ostvarivanju poslovnih ciljeva. Centar u bliskoj saradnji sa istraživačima članica Univerziteta u Beogradu radi na razvoju, zaštiti, proceni i transferu njihove tehnologije ka industrijskim partnerima i investitorima, radi ostvarenja dodatne vrednosti za društvo.

Tehnologije

[uredi | uredi izvor]

Centar za transfer tehnologije aktivno radi na komercijalizaciji nekoliko tehnologija:

 • Jedinstveni sistem kompjuterizovanih laboratorijskih instrumenata[4],
 • Komora za brzu i preciznu analizu životne sposobnosti semena[5],
 • Novi visoko pouzdani i visoko precizni inteligentni transmiteri nivoa tečnosti[6],
 • Efikasna metoda proizvodnje električne i toplotne energije iz poljoprivredne biomase[7],
 • Nove biljne oriblete za grlo sa antibakterijskim dejstvom[8],
 • Primena ranih laboratorijskih biomarkera za poboljđanje efikasnosti lečenja gljivičnih oboljenja ljudi.[9][10]

Portal za transfer tehnologije- STUB (Science2Business) Baza

[uredi | uredi izvor]

STUB baza je mesto gde se može pronaći partner za zajedničko istraživanje, razvoj novog ili poboljšanje postojećeg proizvoda, za zajedničko učešće na domaćim i međunarodnim projektima, kao i za razvoj poslovne ideje. Korisnici portala mogu pristupiti portfolijima laboratorijskih profila, koji sadrže istraživanja, ekspertizu, istraživačke grupe Univerziteta i njihove mogućnosti. Pored toga portal služi i kao sistem za obaveštavanje i za promociju aktivnosti i usluga istraživača članica Univerziteta u Beogradu.[11]

Kreiranjem ovakvog kanala komunikacije omogućeno je povećanje aktivnosti iz domena: zajedničkih istraživanja, razvoja novog ili poboljšanja postojećeg proizvoda, zajedničkog učešća na domaćim i međunarodnim projektima, razvoja novih poslovnih ideja, saradnje sa zainteresovanim nacionalnim i međunarodnim kompanijama, a što će posledično dovesti do uvećanja prihoda svih uključenih strana. Baza "Science2Business" je zapravo mesto saradnje nauke i privrede. Pristup bazi je besplatan na sajtu Centra za transfer tehnologije. Tu se mogu naći informacije u vezi sa istraživačkim institucijama, programima koje razvijaju, ekspertizom istraživača, raspoloživom opremom, istraživačkim tehnikama. Takođe, u bazi je i spisak usluga koje nude fakulteti i instituti, članice UB, a sama baza nastala u cilju približavanja nauke i privrede i ostvarivanja saradnje u istraživanju i razvoju sa industrijskim i akademskim partnerima u zemlji i inostranstvu. Bazu mogu da koriste sve organizacije na ralaciji država - naučnoistraživačke ustanove - privreda.[12]

Projekti i inicijative

[uredi | uredi izvor]

Motivator projekat osmišljen je za studente i mlade ljude koji žele da rade[13] i stiču iskustvo u Centru za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu. Osnovni cilj projekta MOTIVATOR je podrška jačanju saradnje na relaciji univerzitet-privreda-država kroz stimulisanje transfera rezultata naučno-istraživačkog rada u privredu, ohrabrivanje osnivanja inovativnih start-up preduzeća, i pružanje podrške širenju preduzetničkog duha među mladima, putem obezbeđivanja slobodnog protoka informacija.[14] Projekat se realizuje uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, a finansira sredstvima Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

CROWDfunding to mainSTREAM innovation- CrowdStream je projekat koji ima za cilj da poboljša efikasnost javne/privatne poslovne podrške za inovativne spin-of kompanije i društvena preduzeća da bi im se obezbedio pristup kvalitativnom alternativnom načinu finansiranja (crowdfunding). Projekat CrowdStream započinje promene na tržištu finansiranja, a zahvaljujući dobrom pristupu ovakvom vidu finansiranja, njegovom promocijom i formiranjem ispravnog sistema, doći će do velikog pomaka od pojedinačnih donacija do donacija zasnovanih na kapitalu grupnog finansiranja.[15]

Reference

[uredi | uredi izvor]
 1. ^ a b v Centar za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu Arhivirano na sajtu Wayback Machine (18. jun 2013), Univerzitet u Beogradu
 2. ^ Centar za transfer tehnologije , ekapija
 3. ^ Inovacije u Srbiji , Časopis Vreme
 4. ^ Single Low Cost System to Replace Multiple Laboratory Instruments[mrtva veza], Isis Innovation
 5. ^ Chmaber for Rapid and Accurate Analysis of Seed Life[mrtva veza], Isis Innovation
 6. ^ Reliable and Accurate Intelligent Transmitters of Liquid Level[mrtva veza], Isis Innovation
 7. ^ Efficient Method of Generating Heat and Electricity from Agricultural By-products[mrtva veza], Isis Innovation
 8. ^ Novel Herbal Based Pastilles with Antibacterial Affects[mrtva veza], Isis Innovation
 9. ^ „Primena ranih laboratorijskih biomarkera za poboljđanje efikasnosti lečenja gljivičnih oboljenja ljudi”. Arhivirano iz originala 17. 10. 2012. g. Pristupljeno 30. 4. 2013. 
 10. ^ Tools for Treatment of Fungal Diseases in Humans[mrtva veza], Isis Innovation
 11. ^ „Vladimir Ciric, Ivan Milentijevic, Darko Tasic, Vladimir Simic, Nedeljko Milosavljevic, "Software Architecture for University-Industry Technology Transfer Support", 18th Conference YuInfo, Kopaonik, Serbia, March (2012). str. 6-11” (PDF). Arhivirano iz originala (PDF) 04. 03. 2016. g. Pristupljeno 30. 4. 2013. 
 12. ^ Predstavljanje „Science2Business“ koncepta Arhivirano na sajtu Wayback Machine (1. jun 2015) , Science2Business
 13. ^ RTS Indeks
 14. ^ Pokreni se, prijavi se za Motivator!
 15. ^ CrowdStream - CROWDfunding to mainSTREAM innovation, Interreg Danube