Četinarske šume umerenih predela

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Biomi
Suvozemni biomi
Tundra
Tajge/borealne šume
Širokolisne i mešovite šume umerenih predela
Četinarske šume umerenih predela
Tropske kišne šume
Tropske i suptropske suve širokolisne šume
Tropske i suptropske četinarske šume
Tropske i suptropske travne i žbunaste vegetacije
Travne i žbunaste vegetacije umerenih predela
Planinske travne i žbunaste vegetacije
Vegetacija pustinjskih predela
Sredozemna vegetacija
Plavljena travna vegetacija
Mangrove
Vodeni biomi
Kontinentalni šelf
Obalska zona (litoral) i zona mlata
Riparijska zona
Jezera
Koralni greben
Šume algi
Ledeni pokrivač
Hidrotermalni izvori
Hladni izvori
Zona dna (bentos)
Pelagijska zona (pelagijal)
Neritička zona (sublitoral)
Drugi biomi
Endolitska zona

Četinarske šume umerenih predela predstavljaju dominantno šumski biom rasprostranjen u uslovima umerene klime sa hladnim zimskim periodom i toplim letom. Većina šumskih (klimazonalnih) ekosistema u ovom biomu sačinjena je od zimzelenog četinarskog drveća, ponekad pomešanog sa širokolisnim zimzelenim vrstama. Spratovnost šume je nedovoljno izražena. Geografski, biom četinarskih šuma umerenih predela ograničen je na severnu Zemljinu poluloptu — na priobalne predele sa blagom klimom i na planinske oblasti. Najzastupljenije vrste drveća su borovi, jele, smrče, kedrovi, čempresi, duglazije, tisa.

četinarske šume u Nacionalnom parku Siskiju, ekoregion klamat-siskijskih šuma

Biogeografsko rasprostranjenje[uredi]

Biom četinarskih šuma umerenih predela prisutan je u tri biogeografske celine (Palearktiku, Holarktiku i Indomalajskoj oblasti) sa sledećim ekoregionima:

Palearktik Nearktik Indo-Malaja
 1. alpske četinarske i mešovite šume
 2. altajske planinske šume i šumo-stepe
 3. kaledonijske četinarske šume
 4. karpatske planinske četinarske šume
 5. četinarske šume planina Da hingan i Džagdi
 6. istočnoavganistanske planinske četinarske šume
 7. šumo-stepe planinskog lanca Elburz
 8. helanšanske planinske četinarske šume
 9. hengduanske subalpijske četinarske šume
 10. planinske četinarske šume Hokaida
 11. alpijske četinarske šume Honšua
 12. hangajske četinarske šume
 13. mediteranske četinarske i mešovite šume
 14. subalpijske četinarske šume severoistošnih Himalaja
 15. severnoanatolijske četinarske i listopadne šume
 16. alpijske četinarske i mešovite šume Nuđijang Lankang klisure
 17. kilijanske četinarske šume
 18. kjonglaj-minšanske četinarske šume
 19. sajanske planinske četinarske šume
 20. skandinavske priobalne četinarske šume
 21. tjanšanske planinske četinarske šume
 1. šume Alberte
 2. brdske šume Alberte i Britanske Kolumbije
 3. šume Arizone
 4. atlantske priobalne borove šume
 5. šume Plavih planina
 6. kontinentalne priobalne šume Britanske Kolumbije
 7. šume u zavetrini Kaskadnih planina
 8. šume Centralnih i Južnih Kaskadnih planina
 9. šume centralnih planina Britanske Kolumbije
 10. srednjepacifičke priobalne šume
 11. šume Stenovitih planina u Koloradu
 12. šume istočnih Kaskadnih planina
 13. šume peščanog bora u Floridi
 14. kompleks šuma sliva reke Frejzer
 15. planinske šume Velikog Basena
 16. klamat-siskijske šume
 17. srednjeatlantske priobalne šume
 18. šume severnih centralnih Stenovitih planina
 19. severnokalifornijske priobalne šume
 20. severnopacifičke priobalne šume
 21. severne prelazne alpijske šume
 22. okonaganske sušne šume
 23. pajnivudske šume
 24. pjudžitske nizijske šume
 25. Ostrva kraljice Šarlote
 26. mešovite šume bora i hrasta na planinama Sijera Huarez i San Pedro Mortir
 27. šume Sijera Nevade
 28. šume južnih centralnih Stenovitih planina
 29. jugoistočne četinarske šume
 30. planinske šume Vosača i Juinte
 1. istočnohimalajske subalpijske četinarske šume
 2. zapadnohimalajske subalpijske četinarske šume


Spoljašnje veze[uredi]