37. korpus JNA

S Vikipedije, slobodne enciklopedije

37. (užički) korpus je bio jedan od korpusa Jugoslovenske narodne armije (JNA). Nastao je 1951. godine, prilikom reorganizacije Jugoslovenske armije. Tada je došlo do njenog preimenovanja u Jugoslovensku narodnu armiju, kao i povećanja broja armijskih oblasti i povećanja broja korpusa. Aprila 1992. godine, kada je usled raspada Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ), JNA reorganizovana u Vojsku Jugoslavije (VJ) korpusu je promenjen naziv u Užički korpus VJ.

37. korpus JNA bio je lociran u zapadnom delu Socijalističke Republike Srbije. Centar korpusa i njegova komanda su bili smešteni u Užicu. Kasarne u kojima su bili smešteni pripadnici 37. korpusa, načazile su se u Užičkoj Požegi, Čačku, Kraljevu, Gornjem Milanovcu i Novoj Varoši.

U vreme raspada SFRJ, zamenik komandanta korpusa bio je general Dragoljub Ojdanić, kasniji načelnik Generalštaba VJ i ministra odbrane SRJ. Pod njegovom komandom 37. korpus je učestvovao u vojnim operacijama u istočnoj Bosni, gde je uspeo da zauzme Višegrad.