Acrida ungarica

From Википедија
Jump to navigation Jump to search

Acrida ungarica
Acrida ungarica 4.jpg
Acrida ungarica
Naučna klasifikacija
Carstvo:
Tip:
Klasa:
Red:
Porodica:
Rod:
Vrsta:
A. ungarica
Binomijalno ime
Acrida ungarica

Acrida ungarica je vrsta iz reda Orthoptera.

Rasprostranjenje[edit]

Acrida ungarica se javlja u južnoj i centralnoj Evropi, uključujući Pirinejsko, Apeninsko i Balkansko poluostrvo kao i mediteranska ostrva sve do Kipra dosežući do evropskog dela Rusije na istoku. Severnu granicu rasprostranjenja čine Austrija i Slovačka. Smatra se da su novi nalazi u Češkoj Republici rezultat introdukcije ove vrste.

Države u kojima je zabeležena Acrida ungarica: Albanija; Bosna i Hercegovina; Bugarska; Hrvatska; Kipar; Francuska (Korzika); Grčka; Mađarska; Italija (Italija (kopno), Sardinija, Sicilija); Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija; Malta; Moldavija; Crna Gora; Rumunija; Ruska Federacija (evropska Rusija, južnoevropska Rusija); Srbija; Slovačka; Slovenija; Španija ; Turska (evropski deo Turske); Ukrajina. U Austriji je je izumrla, dok je u Češkoj Republici introdukovana. Široko je rasprostranjena i česta u južnom delu areala. U severnom delu areala brojnost opada, ali bez obzira na to populacije se smatraju stabilnim.

Rasprostranjenje Acrida ungarica u Srbiji

Stanište[edit]

Ovo je vrsta koja naseljava travnate površine, javlja se u suvim i toplim staništima kao što su dine i pustare. U severnom delu areala naseljava samo dobro očuvane peščane dine.


Stepen zaštite[edit]

Na Crvenoj listi Austrije i Češke Republike Аrcida ungarica spada u regionalno izumrle dok na Crvenoj listi Češke spada u kategoriju ranjivih.


Sinonimi[edit]

  • Truxalis ungarica Herbst, 1786

Spoljašnje veze[edit]