Q.E.D.

Q.E.D. je skraćenica latinskog izraza quod erat demonstrandum (doslovno, što je trebalo dokazati). Ova skraćenica se obično koristi da naznači da je nešto definitivno dokazano.

Q.E.D. se može napisati na kraju matematičkog dokaza da pokaže da je rezultat neophodan da bi dokaz bio kompletno postignut. Upotreba ove skraćenice potiče od konvencionalne forme dokaza: počinje se sa opštim aksiomama, zatim se koristi deduktivna logika da bi se došlo do novih rezultata, sve dok se ne dobije iskaz koji je trebalo dokazati.

Takođe se koristi u fizici da pokaže da je koncept neophodan da bi se došlo do rešenja prethodno demonstriran. Danas se ova skraćenica ne koristi onako često kao nekada, jer se formalna geometrija ređe predaje kao zaseban predmet, i jer profesori danas slabije poznaju latinski.

Istorijska upotreba[uredi | uredi izvor]

Q.E.D. je prevod na latinski grčkog originala grč. ὅπερ ἔδει δεῖξαι, koji su koristili mnogi rani matematičari, uključujući Euklida[1] i Arhimeda. Baruh Spinoza je takođe često upotrebljavao skraćenicu Q.E.D. u raznim delima.

Moderna upotreba i simbolika[uredi | uredi izvor]

Danas se često kao oznaka za kraj dokaza koristi simbol (ispunjen crni kvadrat), Halmosov simbol (po Polu Halmosu, koji ga je uveo). Ponekad se koristi i (prazan kvadrat).

Izvori[uredi | uredi izvor]

  1. ^ Elementi 2,5 dobavljeno 16. jula 2005.

Spoljašnje veze[uredi | uredi izvor]