Gustina

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Gustina je po definiciji odnos mase i zapremine nekog tela.

U ovoj formuli (ro) označava gustinu, m označava masu tela, a V njegovu zapreminu. Dimenzije gustine su M L-3 a SI jedinica: kilogram po kubnom metru - kg/m3).

Gustine elemenata i čistih jedinjenja su karakteristične konstante ali pošto zavise od temperature, saopštavaju se zajedno sa temperaturom na kojoj su određene.

Na gustinu neke materije utiče sastav, temperatura, agregatno stanje, alotropski oblik, električno polje itd. Jedan od prvih zadataka fizičke hemije je bio da na osnovu merenja makroskopskih osobina materije dokuči nešto o njenoj mikroskopskoj građi. U tom pogledu gustina je od ogromnog značaja jer su na osnovu merenja gustine i indeksa prelamanja ili dielektrične konstante izračunavala molekulska refrakcija a na osnovu nje, dimenzije molekula.

Zanimljivo je da su za merenje gustine gasovitog azota godine 1904. Nobelove nagrade dobili Vilijem Remzi za hemiju i Lord Rejli za fiziku. Naime, iz veoma male razlike u gustinama azota iz vazduha i hemijski dobijenog azota oni su zaključili da u vazduhu pored azota postoji još neki gas i tako su pronašli argon. To je suština fizičke hemije - meriti nešto obično i iz toga pronaći nešto neobično.

Gustina čvrstih tela u (kg/m3) na 20°C[uredi]

Telou kg/m3 Telou kg/m3
Aluminijum 2720 Magnezijum1740
Antimon6685 Mangan7400
Arsen5776 Bakar (elektrolitni)8933
Azbest 2000-2800 grupa minerala-mika2600-3200
Bakelit1340 Mikanit1900-2600
Barijum3600 Molibden10200
Berilijum2690-2700 Legura bakra sa cinkom8400-8700
Bor (hemijski element)3300 Naftalin1150
Beton1800-2400 Nikl8350-8900
Bizmut9807 Nikelin 8600-8850
Bronza8800-8900 Novo srebro8400-8700
Celuloza1380 Najlon1140
Hrom6920 Olovo11300-11400
Hromonikelin8200-8370 Parafin870-910
Opeka1400-2200 Pesak (suv)1550-1800
Kalaj (beli)7200-7400 Platina21300-21500
Cink7130-7200 Pleksiglas1180-1200
Drvo800 Porcelan2300-2500
- hrast600-900 Kalijum870
- lipa400-600 Šalitra2260
Duraluminijum2800 Sumpor monoklitni1960
Ebonit1100-1300 Sumpor romboidan2067
Elektron
(legura magnezijuma)
1740-1840 Koža (suva)860
Fosfor beli1830 Natrijum980
Gips2310-2330 Srebro10500
Glina (suva)1500-1800 Čelik7500-7900
Grafit2300-2720 nerđajući čelik7860
Guma 1100-1190 Topljeni čelik7840
Palakvijum960-990 Sneg125
Invar8000 Staklo obično2400-2800
Iridijum22400 Kvarcno staklo2900
Kadmijum8640 Masti920-940
Pampur220-260 Tantal16600
Kreda1800-2600 Drveni ugalj300-600
Kobalt8900 Volfram19100
Silicijum2329,6 Vosak950-980
Kvarc2500-2800 Zlato19282
Igelit1350 Gvožđe čisto (α)7875
Led na 0oC880-920 Gvožđe (sivo)800-7250

Gustina tečnosti u (kg/m3) na 22°C[uredi]

Za određivanje gustine tečnosti može se koristiti instrument areometar.

Gustina gasova u (kg/m3) na 20°C[uredi]