Magnezijum

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Magnezijum
Mg,12.jpg
Opšta svojstva
Ime, simbol magnezijum, Mg
U periodnom sistemu
Vodonik Helijum
Litijum Berilijum Bor Ugljenik Azot Kiseonik Fluor Neon
Natrijum Magnezijum Aluminijum Silicijum Fosfor Sumpor Hlor Argon
Kalijum Kalcijum Skandijum Titanijum Vanadijum Hrom Mangan Gvožđe Kobalt Nikl Bakar Cink Galijum Germanijum Arsen Selen Brom Kripton
Rubidijum Stroncijum Itrijum Cirkonijum Niobijum Molibden Tehnecijum Rutenijum Rodijum Paladijum Srebro Kadmijum Indijum Kalaj Antimon Telur Jod Ksenon
Cezijum Barijum Lantan Cerijum Prazeodijum Neodijum Prometijum Samarijum Evropijum Gadolinijum Terbijum Disprozijum Holmijum Erbijum Tulijum Iterbijum Lutecijum Hafnijum Tantal Volfram Renijum Osmijum Iridijum Platina Zlato Živa Talijum Olovo Bizmut Polonijum Astat Radon
Francijum Radijum Aktinijum Torijum Protaktinijum Uranijum Neptunijum Plutonijum Americijum Kirijum Berklijum Kalifornijum Ajnštajnijum Fermijum Mendeljevijum Nobelijum Lorencijum Raderfordijum Dubnijum Siborgijum Borijum Hasijum Majtnerijum Darmštatijum Rendgenijum Kopernicijum Nihonijum Flerovijum Moskovijum Livermorijum Tenesin Oganeson
Be

Mg

Ca
natrijummagnezijumaluminijum
Atomski broj (Z) 12
Grupa, perioda grupa 2 (zemnoalkalni metali), perioda 3
Blok s-blok
Kategorija   zemnoalkalni metal
Rel. at. masa (Ar) [24,304, 24,307] konvencionalna: 24,305
El. konfiguracija [Ne]3s2
po ljuskama
2, 8, 2
Fizička svojstva
Boja srebrnobela
Agregatno stanje čvrsto
Tačka topljenja 923 K (650 °‍C)
Tačka ključanja 1.363 K (1.090 °C)
Gustina 1.738 kg/m3
Molarna zapremina 14,00×10−3 m3/mol
Toplota fuzije 8,954 kJ/mol
Toplota isparavanja 127,4 kJ/mol
Pritisak pare 361 Pa (923 K)
Sp. topl. kapacitet 1020 J/(kg·K)
Atomska svojstva
Oksidaciona stanja 2
Osobine oksida jako bazni
Elektronegativnost 1,31 (Poling)
1,23 (Olred)
Energije jonizacije 1: 737,7 kJ/mol
2: 1450,7 kJ/mol
3: 7732,7 kJ/mol
Atomski radijus 150 (145) pm
Kovalentni radijus 130 pm
Valsov radijus 173 pm
Linije boje u spektralnom rasponu
Ostalo
Kristalna strukturaheksagonalna
Heksagonalna kristalna struktura za magnezijum
Brzina zvuka 4.602 m/s (293,15 K)
Topl. vodljivost 156 W/(m·K)
Sp. el. vodljivost 22,6×106 S/m
Mosova tvrdoća 2,5
CAS broj 7439-95-4
referenceVikipodaci

Magnezijum (Mg, lat. magnesium), zemnoalkalni je metal IIA grupe.[1] Gradi 2+ jone. Oksidacioni broj magnezijuma u jedinjenjima je isključivo +2. Ima najnižu temperaturu topljenja u grupi zemnoalkalnih metala.

Stabilni izotopi magnezijuma su:

  • 24Mg,
  • 25Mg i
  • 26Mg.

Činjenicu da je magnezijum poseban element prvi je utvrdio Josef Blek, a u čistom obliku je dobijen tek 1808. godine od strane Hamfri Dejvija.

Zastupljenost i dobijanje[uredi]

Magnezijum je zastupljen u zemljinoj kori u količini od 2,74%. U prirodi se magnezijum veoma često nalazi vezan u vidu silikata, ali sa stanovništa dobijanja najvažniji minerali su mu: dolomita, magnezita, karnalita, kalcita i karbonata. U morskoj vodi je zastupljen u količini od 1200 ppm (engl. parts per million), u obliku rastvora soli Mg2+.

Namirnice koje su najbogatije magnezijumom su (u 100 grama namirnica):

Jedinjenja[uredi]

Najvažnija magnezijumova jedinjenja su: magnezijum oksid (MgO) magnezijum hidroksid (Mg(OH)2) i njegove soli. Vodeni rastvori u kojima je velika koncentracija Mg2+ imaju gorak ukus.[2]

Legure magnezijuma i bakra su veoma izdržljive mehanički sa jednom od najmanjih gustina među legurama.

Hemijske osobine[uredi]

Metalni magnezijum se veoma lako oksiduje na vazduhu, ali slično kao i kod aluminijuma proces korozije magnezijuma se zaustavlja zbog pasivizacije. Kada se otstrani gornji sloj magnezijuma koji je oksidivao čist magnezijum veoma lako reaguje sa vodom gradeći hiodroksid. Magnezijum redukuje većinu oksida čak i ugljen (IV)-oksid. Magnezijum gori u ugljenik (IV)-oksidu(koji služi za gašenje požara) i redukuje ga pri čemu se stvara MgO i oslobađa se ugljenik u vidu čađi.

Katjoni Mg2+ spadaju u V grupu katjona.

Primena[uredi]

Kao redukciono sredstvo magnezijum se koristi za dobijanje metala iz njihovih oksida, kao i za katodnu zaštitu metala od korozije. Legure magnezijuma sa bakrom se koriste u avio-industriji kao i u kosmičkoj industriji, tamo gde su legure titanijuma i aluminijuma suviše teške. U sličnim situacijama se koriste i legure aluminijuma sa magnezijumom.

Biološki značaj[uredi]

Magnezijum ulazi u sastav hlorofila, joni magnezijuma igraju bitnu ulogu u održanju osmotskog pritiska u krvi i drugim tkivima i u prosleđivanju impulsa u nervnom sistemu.

Dnevne potrebe za magnezijumom kod odraslog čoveka iznose između 300-400 mg i premda magnezijuma u prirodnoj sredini ima u namirnicama koje koristi čovek, magnezijuma je sve manje zbog đubrenja hemijskim jedinjenjima koja sadrže kalijum. Među posledice nedostatka magnezijuma spadaju i: prekomerna upotreba alkohola, stres, prekomerno korišćenje masnih namirnica, propadanje bubrega.

Pokazatelji nedostatka magnezijuma mogu da biti: nagla vrtenja u glavi, glavobolja, nesanica, znojenje noću, porast opadanja kose, lomljenje noktiju, kvarenje i lomljenje zuba, problemi sa srcem, mučnina, povraćanje, grčevi i slabost/bolovi mišića, usporenost, klonulost, uznemirenost, nervoza...

Magnezijumova šipka

Vidi još[uredi]

Reference[uredi]

  1. ^ Housecroft, C. E.; Sharpe, A. G. (2008). Inorganic Chemistry (3. izd.). Prentice Hall. ISBN 978-0-13-175553-6. 
  2. ^ Parkes, G.D. & Phil, D. (1973). Melorova moderna neorganska hemija. Beograd: Naučna knjiga. 

Spoljašnje veze[uredi]

Mediji vezani za članak Magnezijum na Vikimedijinoj ostavi