Пређи на садржај

Ваздухопловномедицински институт

С Википедије, слободне енциклопедије
Назив
Ваздухопловномедицински институт.
Основан
11. новембар 1945
Земља
ФНРЈ/СФРЈ СРЈ/СЦГ Србија
Управник
пуковник др Мирослав Павловић
Седиште
Београд (Србија)
Адреса
Црнотравска бб
Напомена
1999. мења назив у Институт за ваздухопловну медицину (ИВМ) ВМА, који му је враћен (ВМИ) 15. фебруара 2010.

Ваздухопловномедицински институт (ВМИ) је специјализована здравствена, образовна и научна институција Ваздухопловства и противваздухопловне одбране Војске Србије, одговорна за развој ваздухопловне медицине у свим њеним видовима, школовање кадрова у области ваздухопловне медицине, здравствену селекцију цивилних и војних латача и падобранаца и организацију и спровођење специфичних мера превентивномедицинске заштите у јединицама Ваздухопловства Војске Србије (а до њеног распада и Југославије). По својим стручним могућностима, дијагностичкој опреми и смештајним капацитетима, ВМИ се сврстава међу најразвијеније установе тог типа у свету .[1]

Услови за настанак ВМИ

[уреди | уреди извор]
Зграда у улици др. Петра Марковић 4 у Земуну у којој је 1945. основан ВМИ
Прва комисија за летаче (ЛЛК која је касније прераста у ВЛКЛ), са правом самосталног одлучивања и доношења одлука о здравственој способности летача за обављање летачке професије, основана је 1945. и једно време је радила у Земуну у згради Команде ЈРВ.

Од новембра 1944. до марта 1945. формира се Југословенско ратно ваздухопловство (ЈРВ) са две дивизије које су у свом саставу имале по три пука. Њихово формирање прати и развој санитетске службе ЈРВ, које се у почетку развија по узору на руско ваздухопловство, на шта је утицао значајан допринос Русије у почетном периоду његовог настанка и развоја.

При команди Ратног ваздухопловства с пролећа 1945. формира се прва санитетска служба ЈРВ која између осталог има и задатак да обавља избор кандидата за летачку обуку али и да врши здравствени надзор над обученим летачима и даје мишљење о њиховој здравственој способности за летење.

За потребе летачких јединица на аеродромима ЈРВ формрају се прве летачке амбуланте, чији је основни задатак био обезбеђење летења и лечење оболелих пилота и осталог особља, па су оне за ту намену у свом саставу имале и стационар са по 30 лежаја. Особље ових амбуланти било је недовољно обучено из области Ваздухопловне медицине, те се њихов рад углавном сводио на дежурство у време летења и пружање прве помоћи у случају удеса ваздухоплова.

Новембра месеца 1945. са радом почиње и прва комисија за летаче (ЛЛК која касније прераста у ВЛКЛ), са правом самосталног одлучивања и доношења одлука о здравственој способности летача за обављање летачке професије. Први председник комисије био је пуковник др Виктор Ђаков, а комисија је радила у Земуну у згради Команде ЈРВ. У свом саставу ова комисија имала је лекаре следећих специјалности;

 • хирурга,
 • интернисту,
 • неуропсихијатра и психометристу,
 • оториноларинголога,
 • офталмолога.

За потребе летачких јединица на аеродромима ЈРВ формиране су прве летачке амбуланте, чији је основни задатак био обезбеђење летења и лечење оболелих пилота и осталог летачког и нелетачког особља. За ту намену новоформиране аеродромске амбуланте у свом саставу имале су и стационар са по 30 лежаја. Особље ових амбуланти било је недовољно обучено из области Ваздухопловне медицине, те се њихов рад углавном сводио на дежурство у време летења и пружање прве помоћи у случају удеса ваздухоплова.

Недовољан број и ниска стручност обучених лекара за рад у области Ваздухопловне медицине, као и све већа потреба за квалитетнијом селекцијом летача захтевала је оснивање једне специјализоване установе, по угледу на установе тога типа које су већ постојале у ваздухопловствима многих земаља света. Тако је у ЈРВ настала идеја за оснивањем Ваздухопловномедицинског инситута.

Први кораци

[уреди | уреди извор]
Лого ВМИ у бившој СФРЈ

Ваздухопловномедицинског института (ВМИ) је основан 11. новембар 1945. у Земуну у улици Соње Маринковић бр. 4. За првог начелника ВМИ постављен је капетан др Бранислав Остојић.

Ваздухопловно медицински институт је у почетку био мала специјализована болница намењена оболелим и повређеним пилотима, која 1946. године почиње са селекцијом летача. У почетку свог рада институт је више личио на болницу, која је у свом саставу имала;

 • хируршко,
 • интерно,
 • неуролошко
 • очно и ушно одељење,
 • кабинете за рендгенологију и
 • клиничку лабораторију.

У две операционе сале, које су биле у саставу ВМИ рађене су операције из области хирурургије, оториноларингфологије и офталмологије, а институт је располагао са 36 постеља.

Развој у научно-наставној области

[уреди | уреди извор]

Нагли развој ваздухопловства условио је да 1947. Институт добије и облик научне установе јер започиње са истраживањима из области ваздухопловне медицине. Укидају се болничка одељења и формирају кабинети и оснива се прва психофизиолошка лабораторија са кабинетом за електроенцефалографију.

У институту се образује и прва библиотека која је стално обогаћивана новом литературом из области ваздухопловне медицине,. ВМИ 1948. покреће и часопис Гласник ваздухопловне медицине, који излази све до 1952. када се због недостатака новца престаје његово даље објавњивање.

У 1949. ВМИ формира прву лабораторију за авиофизиологију ради испитивања утицаја висине и лабораторију за авиохигијену која се бави проблематиком исхране летача, заштитне летачке опреме и штетним факторима летења.

Године 1949. у Ваздухопловно медицинском институту у Земуну организују се први курсеви за обуку лекара из области Ваздухопловне медицине и психологије, а трупне јединице ЈРВ се попуњавују школованим лекарима и медицинским техничарима.

Током 1954. институт започиње и са првом обуком летача из ваздухопловне медицине и психологије и физиолошком тренажом која се састојала из теоретске наставе и практичног дела који је спровођен у барокомори, на избацивом седишту, а касније и на центрифуги и уређају за демонстрацију илизија у току лета. Те године купљена је и прва клима барокомора и тренажер са избацивим седиштем.

До 1955. особље (ВМИ) се усавршавало у европским земљама и Сједињеним Америчким Државама, а нешто касније и у Совјетском Савезу. Исте године почиње и примена савремене физиолошке тренаже за летаче, на основу искустава стечених у САД и СССР., а формира се и прва фарма са експерименталним животињама намењена фундаменталним истраживањима.

Један број лекара паралелно са стручним усавршавањем у убласти Ваздухопловне медицине, завршава пилотску и падобранску обукеу и добија звање пилота (др. Ј. Зупанц, др М. Јањушевић, др Шундрић ....) и звање падобранца (др М. Петровић-Бомба, др Милорад Димић, др М. Ђорђевић, др Слободан Андрејић, .....), што је допринело њиховом квалитетнијем раду у области Ваздухопловне медицине.

Следи набавка за оно време савремене опрема;

 • 1964. опреме за мерење радарског зрачења,
 • 1967. уређаја за регистровање централне и периферне реографије,
 • 1971. уређаја за континуирано региостровање ЕКГ у току летења и падобранских скокова,
 • 1975, лабораторије за анлизу људског гласа и говора,
 • 1978. двокраке центрифуге,
 • 1985. уређаја за демонстрацију просторне дезоријентације,
 • 1997. хипербарична комора

Од 1964. ВМИ поред праћења здравственог стања летача преузима и контролу и праћење здравственог стања људства изложеног радарском зрачењу.

Године 1988. ВМИ се сели у Батајницу у нови објекат у оквиру Војне болнице "Батајница". Смештајем, опремом и стручним могућностима убраја се међу најразвијеније установе у свету, које се у то време баве ваздухопловном медицином.

ВМИ - наставна база ВМА

[уреди | уреди извор]

У оквиру Војномедицинске академије, 1981. са установљењем специјализације Ваздухопловне медицине (званично признате специјализације од стране Министарства здравља у трајању од три године), ВМИ постаје и наставна база Војномедицинске академије за реализацију школовања свих профила лекара у области Ваздухопловне медицине.

Захваљујући наставничком кадру ВМИ 24. октобра 1983. ЈАТ и Ратно ваздухопловство и ПВО Југославије добили су прву генерацију дипломираних специјалиста Ваздухопловне медицине, коју су чинили војни и цивилни лекари из:

Србије
Прва генерација специјалиста ваздухопловне медицине у Југославији
 • др Милорад Димић, РВ и ПВО аеродром Ниш,
 • др Павле Остојић, ВМИ Земун,
 • др Миодраг Јањушевић, ВМИ Земун,
 • † др Вукашин Гојковић, ВМИ Земун,
 • др Љиљана Стијовић, Диспанзер ЈАТ-а Београд
Хрватске
 • др Владимир Плетикапић, РВ и ПВО аеродром Загреб,
 • др Зоран Лолић, РВ и ПВО ВВА аеродром Задар,
Босне и Херцеговина
 • др Никола Бјеговић, РВ и ПВО аеродром Бихаћ,
 • др Фејсал Борић, РВ и ПВО аеродром Мостар,
Македоније
 • др Борис Арсов, РВ и ПВО аеродром Петровац (Скопље),

Реорганизације ВМИ

[уреди | уреди извор]
Од 1999. — 2010. ВМИ је био у саставу ВМА

У току НАТО агресије на Савезну Републику Југославију 1999. у више наврата бомбардован је аеродром Батајница. У једном од тих бомбардовања оштећена је и зграда ВМИ, што је захтевало измештање института у нове просторе.

ВМИ је једним делом остао на аеродрому Батајница а већим делом је измешта у простор ВМА, када је дошло и до његове реорганизације, и промене назива у Институт за ваздухопловну медицину (ИВМ) ВМА. .[2] Тада је интегрисан у састав Сектора за превентивну медину Војномедицинске академије[3]

Институт је 15. фебруара 2010. поново реорганизован и поново враћен у састав Ваздухопловства и противваздухопловне одбране Војске Србије, под старим називом - Ваздухопловномедицински институт.

Од 18. јуна 2007. године ВМИ је одлуком Директората цивилног ваздухопловства, Aero Medical Center број 001, једина медицинска институција у Србији која има овлашћење за издавање уверења након обављених лекарских прегледа овлашћеног ваздухопловног особља по S-JAR-FCL-3-лицинеци (енгл. Joint Aviation Requirements-Flight Crew Licencing).[4]

Начелници ВМИ

[уреди | уреди извор]

У дугогодишњој историји ВМИ на његовом челу су били бројни еминентни стручњаци, професори и доктори медицинских наука, магистри и врхунски специјалисти у области ваздухопловне медиицине;

 • др Бранислав Остојић
 • др Виктор Ђаков
 • др Алфред Најфелд
 • др Радомир Рајшић
  Организациона структура ВМИ од 15. фебруара 2010
 • др Младен Ившић
 • др Марко Јањић
 • др Станко Плевник
 • др Антун Ришави
 • др Стјепан Јанеш
 • др Алдександар Радовић
 • др Војислав Богдановић
 • др Миодраг Јањушевић
 • др Милорад Дамњановић
 • др Слободан Рудњанин
 • др Миле Пребоч
 • др Мирослав Павловић

Улога и задаци

[уреди | уреди извор]
 • Селекција летача, физиолошка тренажа летача
 • Периодични (редовни и ванредни) прегледи/оцењивање војних и цивилних летача, падобранаца и контролора летења
 • Настава из области ваздухопловне медицине (теоријска и практична), научноистраживачки рад
 • Развој и периодични (редовни и ванредни) прегледи заштитне опреме и средстава за летаче
 • Координација и развој ваздухопловномедицинских правилника
 • Унапређење летачке безбедности, преко испитивања ваздухопловних удеса и предлагања заштитних мера
 • Ваздухопловномедицинска подршка страних армија
 • Стална медицинска спремност за трансформацију, ратну медицинску установу у случају рата.[5]
 • Селекција и редовни и ванредни прегледи за војне пилоте са доношењем оцене по критеријумима I, II и III
 • Селекција и редовни и ванредни прегледи цивилних летача са доношењем оцене по критеријумима I, II, JAA (енгл. Joint Aviation Authorities) и FAA (енгл. Federal Aviation Administration - USA) за летачку дозволу
 • Консултативни и конзилијарни специјалистички прегледи ваздухопловног и неваздухоплопвног особља
 • Систематски прегледи и оцена здравствене способности за рад
 • Терапија кисеоником под притиском у хипербаричној комори
 • Ваздухопловно-физиолошке услуге
 • Функционална испитивања у условима летења
 • Физиолошка тренажа (теоријска и практична настава)
 • Испитивање заштитне летачке опреме
 • Специјализација и курсеви из ваздухопловне медицине
 • Консалтинг из области ваздухопловне медицине

Галерија

[уреди | уреди извор]
 1. ^ Ваздухопловномедицински институт (ВМИ) „на сајту; Војске Србије”. Архивирано из оригинала 15. 10. 2011. г. 
 2. ^ Институт за ваздухопловну медицину (ИВМ) ВМА. Архивирано из оригинала 24. 04. 2009. г. Приступљено 24. 04. 2009. 
 3. ^ Сектор за превентивну медину Војномедицинске академије. Архивирано из оригинала 14. 11. 2011. г. Приступљено 14. 11. 2011. 
 4. ^ Ваздухопловномедицински институт (ВМИ), „на сајту Војске Србије”. Архивирано из оригинала 15. 10. 2011. г. 
 5. ^ „Институт за ваздухопловну медицину ВМА Београд”. Архивирано из оригинала 24. 04. 2009. г. Приступљено 24. 04. 2009. 

Библиографија

[уреди | уреди извор]
 • Слободан Рудњанин, ВМА, Институт за ваздухопловну медицину, Београд, Vojnosanitetski pregled вол.64 бр.12
 • Рудњанин С, Дебијађи Р. Ваздухопловна медицина у Југославији после Другог светског рата. Vojnosanitetski pregled 2003; 60 (4) :501-508.
 • Др С. Џелајлија, Развој санитетске службе РВ и ПВО у послератном периоду, 6. Симпозијум Ваздухопловне мед., Земун,1985.
 • Јован М. Давидовић Какао је човек полетео (истине и бајке о летењу). Издавач аутор, Београд, 2008.

Спољашње везе

[уреди | уреди извор]