Математичка географија

From Википедија
Jump to navigation Jump to search

Математичка географија је физичкогеографска дисциплина која проучава Земљу као небеско тело, њен положај и кретање у васиони, као и последице тог положаја и кретања на географска обележја Земље. Може се тумачити као и примена математичких метода у географији.

Повезаност са другим наукама[edit]

Математичка географија је блиско повезана астрономијом, математиком и геодезијом.

Литература[edit]

  • Мастило, Наталија (2005): Речник савремене српске географске терминологије, Географски факултет, Београд