Пређи на садржај

Empirijska formula

С Википедије, слободне енциклопедије

Empirijska formula hemijskog jedinjenja je najjednostavniji pozitivni celobrojni odnos atoma prisutan u jedinjenju.[1] Jednostavan primer ovog koncepta je empirijska formula vodonik peroksida, ili H2O2, koja je jednostavno HO.

Empirijska formula ne sadrži informacije o izomerizmu, strukturi, ili apsolutnom broju atoma. Empirijska formula se koristi kao standard za većinu jonskih jedinjenja, kao što je CaCl2, i za makromolekule, poput SiO2. U kontrastu s njom, molekulska formula identifikuje broj svakog tipa atoma u molekulu, dok strukturna formula takođe pokazuje strukturu molekula.

Na primer, glukoza (C6H12O6), riboza (C5H10O5), sirćetna kiselina (C2H4O2), i formaldehid (CH2O), svi imaju različite molekulske formule, a istu empirijsku formulu: CH2O. Ona je identična sa molelulskom formulom formaldehida, dok sirćetna kiselina ima dvostruki broj atom, riboza trostruki, i glukoza četvorostruki.

Na primer, hemijsko jedinjenje n-heksan ima strukturnu formulu CH3CH2CH2CH2CH2CH3, iz čega sledi da se sastoji od šest atoma ugljenika uređenih u lanac, i 14 atoma vodonika. Molekulska formula heksana je C6H14, a njegova empirijska formula je C3H7, te je C:H odnos 3:7. Mnoštvo različitih jedinjenja može da ima istu empirijsku formulu.

  1. ^ IUPAC. „Empirical formula”. Kompendijum hemijske terminologije (Internet izdanje).