Јаков Иљич Френкел

Из Википедије, слободне енциклопедије
Јаков Иљич Френкел
Поље физика

Јаков Иљич Френкел (18941952), био је совјетски теоријски физичар. Аутор је многих радова из различитих области физике, из молекуларне теорије течности и чврстих тела (кристала), полупроводника, диелектрика, примене квантне и статистичке механике, нуклеарне физике и геофизике. Написао је велики број монографија и уџбеника из многих области теоријске физике.