Аис-мол

С Википедије, слободне енциклопедије
Аис-мол
ПаралелнаЦис-дур
Доминантнаеис
Субдоминантнадис
Еквивалентнабе-мол
Квинтакордаис-цис-еис
Симболи акорадаais, a♯, a♯m

Аис-мол је молска лествица, чија је тоника тон аис, а као предзнаке има седам повисилица.

Варијанте лествице[уреди | уреди извор]

На слици испод се дају видети редом, природна, хармонска и мелодијска аис-мол лествица:

 {
\override Score.TimeSignature #'stencil = ##f
\relative c'' {
  \clef treble \key ais \minor \time 7/4
  ais4^\markup "Natural minor scale" bis cis dis eis fis gis ais gis fis eis dis cis bis ais2
} }
 {
\override Score.TimeSignature #'stencil = ##f
\relative c'' {
  \clef treble \key ais \minor \time 7/4
  ais4^\markup "Harmonic minor scale" bis cis dis eis fis gisis ais gisis fis eis dis cis bis ais2
} }
 {
\override Score.TimeSignature #'stencil = ##f
\relative c'' {
  \clef treble \key ais \minor \time 7/4
  ais4^\markup "Melodic minor scale (ascending and descending)" bis cis dis eis fisis gisis ais gis! fis! eis dis cis bis ais2
} }

У хармонском молу седми тон при повишењу прелази из гис у гисис (еквивалент тона а), а у мелодијском аис-молу шести тон бива повишен из фис у фисис (еквивалент тона ге).

Дијатонске Лествице
Предзнаци 7♭ 6♭ 5♭ 4♭ 3♭ 2♭ 1♭
-
1♯ 2♯ 3♯ 4♯ 5♯ 6♯ 7♯
Дур Ces Ges Des As Es B F
C
G D A E H Fis Cis
Мол as es b f c g d
a
e h fis cis gis dis ais
Са снизилицама
-
Са повисилицама
музичка нотацијамузичке лествицетемподинамикаартикулацијаорнаменти