Амортизација основних средстава

Из Википедије, слободне енциклопедије
Иди на навигацију Иди на претрагу

Амортизација је вредносно трошење основних средстава. То је новчани износ који се у току века трајања основних средстава обрачунава и издваја за надокнаду и репродукцију (обнављање) основних средстава. Њен износ се обрачунава у продајну цену готових производа или услуга. Сви корисници основних средстава су у обавези да је обрачунавају осим:

Законом је прописан најдужи век коришћења основних средстава у које она треба да буду амортизавана.

Основица за обрачун је набавна вредност основног средства. Начини који се примењују при обрачуну могу бити:

  • временски и
  • функционални.

Временски[уреди]

Заснован је на веку трајања основних средстава. У оквиру овог, позната су три начин обрачуна амортизације:

  • метод пропорцијалног отписа,
  • метод дегресивног отписа и
  • метод прогресивног отписа.

На основу временског начина средства се оптисују по истој амортизационој стопи (АМ') у току века трајања основних средстава.

Годишњи износ амортизације = НВ Х АМ'/100

Годишња стопа амортизације = 100%/век употребе

Пример:

НВ = 100.000 динара Век употребе: 5 година

Годишња стопа = 100%/5 = 20% Годишњи износ = НВ х Ам'/100 = 100.000 х 20/100 = 20.000 динара

Година Набавна вредност АМ' Годишњи износ Укупни износ Садашња вредност
1. 100.000 20% 20.000 20.000 80.000
2. 100.000 20% 20.000 40.000 60.000
3. 100.000 20% 20.000 60.000 40.000
4. 100.000 20% 20.000 80.000 20.000
5. 100.000 20% 20.000 100.000 0

Функционални[уреди]

Функционални обрачун амортизације не полази од века употребе већ од коришћења основних средстава. Амортизација се обрачунава у зависности од употребе основних средстава и од његовог корисног учинка. Корисни учинак може бити јединица готовог производа које се производи на некој машини или на пример код превозних средстава, број пређених километара.

Пример:

НВ = 1.000.000, укупни могући број произведених јединица готовог производа у току века употребе ове машине је 200.000.

Ам' по јединици производа = 1.000.000 / 200.000 = 5 динара

Година Набавна вредност Број произведених производа АМ' по јединици производа Годишњи износ Укупни износ Садашња вредност
1. 1.000.000 70.000 5 350.000 350.000 650.000
2. 1.000.000 50.000 5 250.000 600.000 400.000
3. 1.000.000 60.000 5 300.000 900.000 100.000
4. 1.000.000 20.000 5 100.000 1.000.000 0

Види још[уреди]