Аркус секанс

Из Википедије, слободне енциклопедије
Jump to navigation Jump to search
Аркус секанс
Arcsec.svg
Основне особине
Парност непарна
Домен (-∞,-1] и [1,∞)
Кодомен [0,π/2) и (π/2,π]
Специфичне вредности
Вредност у +∞ π/2
Вредност у -∞ π/2
Вредност у -1 π
Вредност у 1 0
Специфичне особине
Асимптоте y = π/2

Аркус секанс је функција инверзна функцији секанса.

Формуле[уреди]

Следе неке од формула које се везују за аркус секанс:

Извод:

Представљање у форми интеграла:

Представљање у форми бесконачне суме:

Спољашње везе[уреди]

Тригонометријске и хиперболичне функције
Синус Косинус Тангенс Котангенс Секанс Косеканс
Функција sin(x) cos(x) tg(x) ctg(x) sec(x) cosec(x)
Инверзна arcsin(x) arccos(x) arctg(x) arcctg(x) arcsec(x) arccosec(x)
Хиперболична sinh(x) cosh(x) tgh(x) ctgh(x) sech(x) cosech(x)
Инв. хиперболична arcsinh(x) arccosh(x) arctgh(x) arcctgh(x) arcsech(x) arccosech(x)