Асимилација (вишезначна одредница)

Асимилација, реч преузета из латинског similis – слично, и може да значи: