Ас-мол

С Википедије, слободне енциклопедије
Ас-мол
ПаралелнаЦес-дур
Доминантнаес
Субдоминантнадес
Еквивалентнагис-мол
Квинтакордас-цес-ес
Симболи акорадаas, asm, a♭, a♭m

Ас-мол је молска лествица, чија је тоника тон ас, а као предзнаке има седам снизилица. Због броја својих предзнака се у пракси ретко користи као главна лествица дела. У њему су укрштени мол и дур јер је он у молу а појављују се повисилице.

Варијанте лествице[уреди | уреди извор]

На слици испод се дају видети редом, природна, хармонска и мелодијска ас-мол лествица:

 {
\override Score.TimeSignature #'stencil = ##f
\relative c'' {
 \clef treble \key aes \minor \time 7/4
 aes4^\markup { Natural minor scale } bes ces des es fes ges aes ges fes es des ces bes aes2
 \clef bass \key aes \minor
} }
 {
\override Score.TimeSignature #'stencil = ##f
\relative c'' {
 \clef treble \key aes \minor \time 7/4
 aes4^\markup { Harmonic minor scale } bes ces des es fes g aes g fes es des ces bes aes2
} }
 {
\override Score.TimeSignature #'stencil = ##f
\relative c'' {
 \clef treble \key aes \minor \time 7/4
 aes4^\markup { Melodic minor scale (ascending and descending) } bes ces des es f g aes ges! fes! es des ces bes aes2
} }

У хармонском молу седми тон при повишењу прелази из гес у чисто ге, а у мелодијском ас-молу шести тон бива повишен из фес у чисто еф.

Познатија класична дела у ас-молу[уреди | уреди извор]

 • Посмртни марш из клавирске сонате бр. 12, оп. 26, од Бетовена
 • Фуга за оргуље, WoO 8, од Брамса
 • Прелудијум, оп. 28 бр. 17, од Шопена
 • Валцер, оп. 42, од Шопена
 • Паганинијева етида број 3 (La Campanella), од Листа
Дијатонске Лествице
Предзнаци 7♭ 6♭ 5♭ 4♭ 3♭ 2♭ 1♭
-
1♯ 2♯ 3♯ 4♯ 5♯ 6♯ 7♯
Дур Ces Ges Des As Es B F
C
G D A E H Fis Cis
Мол as es b f c g d
a
e h fis cis gis dis ais
Са снизилицама
-
Са повисилицама
музичка нотацијамузичке лествицетемподинамикаартикулацијаорнаменти