Аутпут (економија)

Из Википедије, слободне енциклопедије
Економија
Map of world countries by GDP (nominal) in US$.png
Општи аспекти

Развој економске мисли
Микроекономија · Макроекономија

Методологија

Бихејвиористичка  · Компутацијска
Економетрија  · Еволуциона
Експериментална · Теорија игара
Математичка  · Друштвена психологија

Поља и поделе

Развој · Раст · Историја
Међународна трговина · Рад
Економија благостања · Финансијска
Монетарна теорија · Јавни сектор
Индустријска организација · Закон
Еколошка · Економски системи
Природни ресурси · Пољопривреда
Окружење · Регионална наука
Градска · Култура · Здравље

Категорија:Економија

Часописи · Публикације
Категорија:Економија · Теме · Економисти

Ова кутијица: погледај  разговор  уреди

Аутпут (енг. Output) у економији представља укупну вредност свих добара и услуга произведених као економски субјект. То је економски концепт који се користи у макроекономији или у студијама економске транзиције широке групе, као што су државе.

Аутпути у привреди подразумевају различите производе и услуге које се или троше или употребљавају у даљој производњи као инпут. За пример можемо узети кромпир као аутпут, од којег се спремају многобројна јела. Тада кромпир који је био аутпут постаје инпут даље производње.