Аутпут (економија)

Из Википедије, слободне енциклопедије
Економија
Average GDP PPP per capita new.svg
Еконимија по регијама

Африка • Северна Америка
Јужна Америка • Азија

Европа • Океанија
Општи аспекти

Развој економске мисли

Микроекономија • Макроекономија
Методологија

Бихејвиористичка • Компутацијска
Економетрија • Еволуциона
Експериментална • Теорија игара

Математичка • Друштвена психологија
Поља и поделе

Развој • Раст • Историја
Међународна трговина • Рад
Економија благостања • Финансијска
Монетарна теорија • Јавни сектор
Индустријска организација • Закон
Еколошка • Економски системи
Природни ресурси • Пољопривреда
Окружење • Регионална наука

Градска • Култура • Здравље
Економске идеологије

Анархистичка • Капиталистичка
Комунистичка • Корпоративна
Фашистичка • Џорџијска
Исламска • Слободна трговина
Тржишна социјалистичка • Меркантилистичка
Протекционистичка • Социјалистичка

Синдикалистичка • Трећи пут
Часописи • Публикације
 • Теме • Економисти

Аутпут (енгл. Output) у економији представља укупну вредност свих добара и услуга произведених као економски субјект. То је економски концепт који се користи у макроекономији или у студијама економске транзиције широке групе, као што су државе.

Аутпути у привреди подразумевају различите производе и услуге које се или троше или употребљавају у даљој производњи као инпут. За пример можемо узети кромпир као аутпут, од којег се спремају многобројна јела. Тада кромпир који је био аутпут постаје инпут даље производње.