Биом

Из Википедије, слободне енциклопедије
Биоми
Сувоземни биоми
Тундра
Тајге/бореалне шуме
Широколисне и мешовите шуме умерених предела
Четинарске шуме умерених предела
Тропске кишне шуме
Тропске и суптропске суве широколисне шуме
Тропске и суптропске четинарске шуме
Тропске и суптропске травне и жбунасте вегетације
Травне и жбунасте вегетације умерених предела
Планинске травне и жбунасте вегетације
Вегетација пустињских предела
Средоземна вегетација
Плављена травна вегетација
Мангрове
Водени биоми
Континентални шелф
Обалска зона (литорал) и зона млата
Рипаријска зона
Језера
Корални гребен
Шуме алги
Ледени покривач
Хидротермални извори
Хладни извори
Зона дна (бентос)
Пелагијска зона (пелагијал)
Неритичка зона (сублиторал)
Други биоми
Ендолитска зона

Биом је већа климатски и географски дефинисана територија или акваторија, која обухвата сличне екосистеме и пределе. Најчешће је тип биома одређен макроклиматским карактеристикама територије, распоредом копна и великих водених површина, надморском висином. Уколико се биом одређује преко климаксне вегетације у екосистемима одређене климатске зоне, као и начинима еколошке сукцесије, говоримо о зонобиому. Уколико је тип биома одређен надморском висином говоримо о оробиому.

У биому су екосистеми повезани сложенијим односима акције, реакције, коакције и ланцима исхране. У њима се кружење материје и протицање енергије одвија у великим размерама.

Основни типови биома[уреди]

Биоми се групишу у три основне области живота:

  1. област мора и океана (71%)
  2. област копнених вода (стајаће и текуће) (7%)
  3. сувоземна област живота (22%) у којој су основни типови биома:

Мапа копнених биома[уреди]

  ледене пустиње и ледени покривач
  тундра
  тајга
  умерене широколисне шуме
  степе умерених предела
  суптропске кишне шуме
  средоземна вегетација
  монсунске шуме
  суве пустиње
  ксерофитни жбуњаци
  суве степе
  полусуве пустиње
  травната савана
  савана са дрвећем
  суптропске суве шуме
  тропске кишне шуме
  алпијска тундра
  планинске шуме

Литература[уреди]