Везник

С Википедије, слободне енциклопедије

Везници су непроменљиве речи које служе за означавање везе међу појединим речима у реченици, као и међу реченицама.

С гледишта морфологије прави везници су: и, па, али, да, док, јер, ако, а неправи везници су: када, већ, дакле, пошто, како. Неправи везници су и прилози и поједини облици заменица (упитних и односних).

Разликујемо зависне (хипотаксичне) и независне (паратаксичне) везнике. Независни везници су они који везују напоредне реченице и могу бити саставни(и, тe, па, ни, нити), супротни (али, но, него, већ, а) и раставни (или). Зависни су они који везују зависне реченице (иако, мада, премда, јер, ако, док, како, пошто).

Везници такође могу бити намерни (да), узрочни (јер) и условни (ако).