Википедија:Вики гимназијалац/While i repeat petlja

Из Википедије, слободне енциклопедије
Иди на навигацију Иди на претрагу

Organizacija ciklusa[уреди]

Niz naredbi programa koji se može izvršavati više puta naziva se ciklus. Za niz naredbi koje obrazuju ciklus kažemo da čini telo ciklusa, a uslov koji određuje da li će se telo ciklusa ponovo izvršavati nazivamo izlazni kriterijum ciklusa. U zavisnosti od položaja izlaznog kriterijuma u odnosu na telo ciklusa, ciklusi mogu biti sa predsulovom i postuslovom. Oni se koriste kada broj ponavljanja nije poznat, a organizuju se pomoću naredbi while (za ciklus sa preduslovom) i repeat (za ciklus sa postuslovom).

Naredba ciklusa sa preduslovom - while[уреди]

While ciklus je ciklus sa preduslovom, što znači da je kod ove vrste ciklusa moguće da se naredbe tela ciklusa ne izvrše nijednaput. On omogućava organizovanje ciklusa kada se unapred ne zna koliko puta će se ponoviti naredbe tela ciklusa.

Struktura while petlje


While petlja se ponavlja sve dok je uslov tačan. Uslov se proverava na početku petlje i ne proverava se ponovo dok petlja ne počne iz početka. Ciklus se prekida kada određeni logički izraz dobije vrednost netačno. Da bi ciklus bio konačan, u telu ciklusa mora da postoji naredba koja obezbeđuje da vrednost logičkog izraza postane false - čime se prekida izvršavanje ciklusa.

Upotreba while petlje[уреди]

While petlja se često koristi u aplikacijama u realnom vremenu. Verovatno ne postoji igra koja u svom osnovnom mehanizmu ne sadrži baš ovakvu petlju. Ali, za razliku od igara i ostalih programa u realnom vremenu, PHP nema direktan kontakt sa korisnikom, i nije u stanju da prepozna korisnički ulaz (pritisak tastera ili miša), pa se u PHP-u njeno korišćenje svodi obično na iteraciju kroz podatke sa nekog izvora, njihovo parsiranje i slično. Na primer, čitanje fajlova, kada je potrebno da se fajl čita red po red, sve dok redovi postoje...

Primer while petlje u Lazarus-u[уреди]

Napisati aplikaciju kojom se za učitani broj iz edit komponente ispisuje zbir njegovih cifara.


Primer while petlje


Naredba ciklusa sa postuslovom - repeat[уреди]

Naredba ciklusa sa postuslovom repeat omogućava organizovanje ciklusa sa nepoznatim brojem ponavljanja. Repeat until petlja liči na while petlju sem što proverava uslov na kraju petlje. Takođe ne mora da ima begin i end ako ima više od jedne naredbe, jer reči repat i until predstavljaju i graničnike te su graničnici begin i end suvišni. Ukoliko postoji više od jednog uslova za bilo while bilo repeat petlju, onda se uslove stavljaju među zagrade.

Do-while petlja je slicna repat until izrazu u Pascalu.

Repeat petlja

Reference[уреди]

"Računarstvo i informatika za 3. razred gimnazije", Milan Čabarkapa, izdavač Krug, Beograd