Википедија:Нацрт стратегије Викимедије Србије 2015-2017

С Википедије, слободне енциклопедије

Управни одбор Викимедије Србије доноси:


Стратегију рада и развоја 2015-2017

као усаглашени документ Управног одбора Викимедије Србије и њених чланова, на чијим ће се темељима планирати, развијати и пратити активност Удружења у наредне три године.

Ова стратегија има средњорочне циљеве, али ће њено извршење бити под сталном контролом. Свака наредна Стратегија рада и развоја Викимедије Србије преиспитиваће циљеве и стратешке приоритете, тако што ће (а) задржати одредбе ове Стратегије, (б) унети измене и допуне, или (в) извршити потпуна ревизија. У току израде Стратегије, обављене су консултације са свим члановима Управног одбора Викимедије Србије а члановима Удружења је било омогућено да допринесу дефинисању стратешких циљева.


Стратегија рада и развоја 2015-2017 обухвата следеће стратешке циљеве:


 • Развијање едукативног програма кроз сарадњу са школама и факултетима и рад на образовним пројектима.

Шта желимо да постигнемо:

Едукативни програм Викимедије Србије је један од носећих стубова рада организације. Програм је у протеклом периоду постигао такав ниво развијености да је за потребе даљег рада и напретка отворено и радно место „менаџера едукативног програма“ на коме је почетком 2015. године запослена једна особа. У периоду на који се односи ова стратегија Викимедија Србије ће са једнаком пажњом и посвећеношћу наставити да развија и унапређује Едукативни програм. У периоду 2015-2017. стратешки циљ Викимедија Србије на овом плану је продубљивање сарадње са постојећим институцијама и повећање броја образовних институција са којима Викимедија Србије сарађује. Побољшање квалитета садржаја као производа сарадње са образовним институцијама и рада на образовним пројектима.


 • Развијање ГЛАМ програма кроз сарадњу са институцијама културе, галеријама, библиотекама, архивима и музејима.

Шта желимо да постигнемо:
ГЛАМ програм Викимедије Србије је други носећи стуб рада организације. У протеклом периоду значајно је допринео је повећању слободних садржаја на српском језику на Википедији и у Викимедијиној остави. Повећање броја институција културе, галерија, библиотека, архива и музеја са којим организација сарађује и повећање слободног садржаја на Википедији и Викимедијиног остави као и повећање сталних уредника Википедије на српском језику циљ су Викимедије Србије на овом плану.


 • Развијање софтверских програма кроз пројекте Викиречник, Прочитана Википедија и сл.

Шта желимо да постигнемо:
Викимедијин пројекат Викиречник је у претходном периоду дао запажене резултате међу којима се истичу Арапско – Српски речник и други речници на којима се активно радило. У наредном периоду на који се односи ова стратегија, циљ је даљи рад на повећању броја обрађених речи у свим постојећим пројектима који се односе на речнике као и проширење рада на речницима других језика.


 • Развијање програма који унапређују родну равноправност.

Шта желимо да постигнемо:

Викимедијин пројекат ФЕМ ВИКИ је постао један од пројеката по којима је Викимедија Србије препознатљива у земљи као организација која се ангажује на унапређењу родне равноправности, умањењу родних предрасуда и дискриминације и еманципацију универзалних људских вредности без обзира на пол. У наредном периоду на који се ова стратегија односи, циљ нам је унапређење и ширење активности програма, повећање слободних садржаја на Википедији и Викимедијиној остави који се односе на тематику, кроз организацију радионица и догађаја који нису родно ексклузивни, у земљи и региону.


 • Повећање капацитета организације.

Шта желимо да постигнемо:
Повећање активности организације захтева и повећање њених капацитета, што је, осим што проистиче као природан и органски раст уз развој свих пројеката, стратешки циљ који ће организација у наредном периоду 2015-2017. третирати са посебном пажњом кроз привлачење, анимирање, обуку и ангажман волонтера на пројектима Викимедије Србије, кроз развијање пројекта Вики амбасадор, повећање броја уредника, пре свега на СР Википедији и њихову активацију на другим пројектима и повећање броја запослених у складу са растом активности.


 • Привлачење нових чланова.

Шта желимо да постигнемо:
Викимедија Србије тренутно има око 130 чланова, од којих је једна четвртина активна у раду организације. За даљи развој Удружења, потребно је повећати број активних чланова. Потребно је усмерити програмске и пројектне активности ка циљу повећавања броја активних чланова.


 • Развој регионалне и међународне сарадње.

Шта желимо да постигнемо:
Кроз учествовање на међународним и регионалним скуповима, организацију међународних и регионалних скупова, развој и јачање сарадње у оквиру ЦЕЕ групе, сарадњу, пружање подршке и помоћи сродним организацијама и локалних огранака у региону и подстицање њиховог развоја и раста желимо да постигнемо већу видљивост Викимедије Србије на међународном и регионалном нивоу, као и да наведеним активностима учествујемо у важној размени искустава и добре праксе којима ће организација унапредити свој рад и капацитет.


 • Повећање слободног садржаја на Викимедијиним пројектима.

Шта желимо да постигнемо:
Повећање слободног садржаја на Викимедијиним пројектима је један од основних циљева организације. У наредном периоду 2015-2017. за напредак у овој области као методе примењиваћемо рад на програмима и пројектима Викимедије Србије, умрежавање, партнерство и сарадњу са сродним организацијама и институцијама, као начин да се заједничким капацитетима што квалитетније постигну циљеви и испуни мисија, а кроз сарадњу са постојећим партнерима и склапање нових партнерских односа.


 • Популаризација концепта „слободно знање“, концепта "отворена наука" и Creative Commons лиценци.

Шта желимо да постигнемо:
Викимедија Србије развија слободно знање, подржава отворену науку и промовише значај Creative Commons лиценци. У наредном двогодишњем периоду, Удружење ће, у оквиру правних, едукативних и промотивних активности, наставити афимацију слободног знања, отворене науке и Creative Commons лиценци у складу с међународним стандардима.

 • Повећање видљивости Викимедије Србије у јавности.

Шта желимо да постигнемо:
Видљивост у јавности је од великог значаја за рад организације и важан ослонац у напорима организације у остваривању своје визије и мисије. У наредном периоду 2015-2017. организација ће радити на повећању видљивости у јавности кроз интензивну употребу расположивих дигиталних комуникационих канала, друштвених мрежа и одржавање доброг односа са медијима.

 • 500 000 чланака на ср википедији као постављен циљ до кога воде свеобухватне активности организације.

Шта желимо да постигнемо:
Са преко 300.000. чланака на ср Википедији постигнитих у прехтодном периоду, у наредном периоду постављамо себи овај циљ значајног повећања њиховог броја до кога воде свеобухватне активности организације.