Википедија:Рачунарска терминологија

С Википедије, слободне енциклопедије

Рачунарска терминологија се одликује широким спектром речи. Многе од њих немају устаљени превод на српски језик или постоје различита преводилачка решења која се разликују од пројекта до пројекта. Упутство служи да потпомогне стандардизацију рачунарске лексике на Википедији на српском језику препоручујући одговарајуће преводе појединих појмова.

У обзир су узете локализације производа компанија Google и Microsoft, појединих пројеката отвореног кода (КДЕ, Либреофис, Федора), рачунарски речник Микро књиге те учесталост појма, односно његова препознатљивост.

Слободно предложите нове термине за превођење на страници за разговор.

Табела[уреди | уреди извор]

Оригинал Препоручени превод Статус
access point приступна тачка  Редовно
account налог  Редовно
action радња  Редовно
address bar адресна трака  Полуредовно[а]
add-in програмски додатак  Редовно
adjust прилагодити  Полуредовно[б]
add-on додатак  Редовно
advanced напредно  Редовно
adware адвер  Редовно
alert упозорење  Редовно
aligned поравнат  Редовно
antivirus program антивирусни програм  Редовно
antimalware антималвер  Редовно
applet аплет  Редовно
application апликација  Редовно
apply применити  Редовно
archive архивирати | архива  Редовно
article чланак  Редовно
assign доделити  Редовно
attach приложити  Редовно
authenticate потврдити идентитет  Редовно
authorize овластити  Редовно
backup направити резервну копију  Редовно
badge значка  Полуредовно[в]
bandwith пропусни опсег  Редовно
body of e-mail тело имејла  Полуредовно[г]
bookmark обележивач  Редовно
boot покретање (система)  Редовно
browse прегледати  Редовно
browser прегледач  Редовно
browsing history историја прегледања  Редовно
buffer бафер  Редовно
bug грешка  Редовно
built-in уграђен  Редовно
bulk upload масовно отпремање  Полуредовно[д]
cache кеш  Редовно
cancel отказати  Редовно
carrier оператер  Редовно
certificate сертификат  Полуредовно[ђ]
checkbox поље за потврду  Редовно
check checkbox означити поље за потврду  Редовно
client клијент  Редовно
code кôд[е]  Редовно
conference call конференцијски позив  Редовно
comment коментар  Редовно
compress компримовати  Редовно
computing рачунарство  Редовно
cookies колачићи  Редовно
create направити  Полуредовно[ж]
create an account отворити налог  Полуредовно[з]
credentials акредитиви  Редовно
crop изрезати  Полуредовно[и]
current тренутни  Редовно
cursor курсор  Редовно
data подаци  Редовно
database база података  Редовно
data plan тарифни пакет  Полуредовно[ј]
data transfer пренос података  Редовно
default подразумеван  Редовно
delete избрисати  Редовно
desktop радна површина  Редовно
dialog box дијалог  Редовно
dial-up connection позивна веза  Редовно
disable онемогућити  Редовно
display екран; приказати  Редовно
download преузети  Редовно
dpi тпи  Редовно
drag превући  Редовно
drag and drop „превући и отпустити”  Редовно
drive диск јединица  Редовно
driver управљачки програм  Редовно
dropdown menu падајући мени  Редовно
edit уредити | измена  Полуредовно[к]
editor уређивач | уредник  Редовно
e-mail имејл  Полуредовно[л]
e-mail address имејл-адреса  Полуредовно[љ]
embed уградити  Редовно
enable омогућити  Редовно[м]
encrypt шифровати  Редовно
enhanced побољшан  Редовно
export извести  Редовно
extension проширење | ознака типа датотеке  Полуредовно[н]
FAQ најчешћа питања  Полуредовно[њ]
feature функција  Редовно
feed фид  Полуредовно[о]
fetch добавити  Полуредовно[п]
file датотека  Редовно
filter филтер[р] | филтрирати  Редовно
firewall заштитни зид  Редовно
folder фасцикла  Полуредовно[с]
form образац  Редовно
format формат | форматирати  Редовно
frame rate број кадрова у секунди | брзина смењивања кадрова  Полуредовно[т]
full installation комплетна инсталација  Полуредовно[ћ]
gadget гаџет  Редовно
gateway мрежни пролаз  Редовно
generate генерисати  Редовно
graph графикон  Редовно
guidelines смернице  Редовно
hard drive хард-диск  Полуредовно[у]
hash хеш  Редовно
header заглавље  Редовно
highlight истакнути  Редовно[ф]
home (page) почетна (страница)  Полуредовно[х]
home screen почетни екран  Редовно
host хост  Редовно
hotspot хотспот  Редовно
hover задржати курсор (изнад)  Полуредовно[ц]
icon икона  Редовно
ID ID  Полуредовно[ч]
image слика  Редовно
import увести  Редовно
incognito mode режим „Без архивирања”  Редовно
index индекс  Редовно
input унос | улаз  Редовно
input method метод уноса  Редовно
insert уметнути  Редовно
installer инсталациони програм  Редовно
interface интерфејс  Редовно
internet connection интернет веза  Редовно
internet service provider добављач интернет услуга  Редовно
IP address IP адреса  Редовно
key кључ  Редовно
launch покренути | пустити у продају  Редовно
launcher покретач  Редовно
layout распоред  Редовно
library библиотека  Редовно
link линк  Полуредовно[џ]
load учитати  Редовно
loader (програм за) учитавање  Редовно
location локација  Редовно
log евиденција  Редовно
log in/on пријавити се  Редовно
logo логотип  Редовно
log off/out одјавити се  Редовно
mailing list дописна листа  Полуредовно[ш]
malicious software злонамерни софтвер  Редовно
malware малвер  Редовно
manage управљати  Редовно
map мапа  Редовно
markup назнака  Редовно
medium медијум  Редовно
media медијуми | медији  Редовно
menu мени  Редовно
merge објединити  Редовно
mobile … за мобилне уређаје  Редовно
mobile device мобилни уређај  Редовно
mode режим  Редовно
mouse pointer показивач миша  Редовно
mute искључити звук  Полуредовно[аа]
network мрежа  Редовно
network card мрежна картица  Редовно
newsletter билтен  Редовно
note белешка | напомена  Редовно
offline офлајн  Полуредовно[аб]
online онлајн  Полуредовно[ав]
open source отворени код  Редовно
option опција  Редовно
optional опционалан  Редовно
OS оперативни систем  Редовно
overwrite заменити  Редовно
pane окно  Редовно
panel табла  Редовно
parse рашчланити  Редовно
passphrase приступна фраза  Полуредовно[аг]
password лозинка  Редовно
patch закрпа  Редовно
path путања  Редовно
payment method начин плаћања  Редовно
pending на чекању  Редовно
permission дозвола  Редовно
personalize персонализовано  Редовно
photo фотографија  Полуредовно[ад]
pixel пиксел  Редовно
playlist плејлиста  Полуредовно[ађ]
plug-in додатна компонента  Редовно
policy правило  Полуредовно[ае]
port порт  Редовно
post објава | порука (на форуму)  Редовно
power management управљање напајањем  Редовно
preferences подешавања  Редовно
predefined унапред дефинисан  Редовно
privacy policy политика приватности  Полуредовно[аж]
private browsing приватно прегледавање  Редовно
profile picture слика профила  Редовно
prompt одзив  Полуредовно[аз]
provider добављач  Редовно
proxy server прокси сервер  Полуредовно[аи]
publish објавити  Редовно
query упит  Редовно
RAM RAM  Редовно
random access memory радна меморија  Редовно
raw data необрађени подаци  Редовно
real-time у реалном времену  Редовно
recepient прималац  Редовно
redirect преусмерити  Редовно
reminder подсетник  Редовно
render рендеровати  Полуредовно[ај]
reset ресетовати  Полуредовно[ак]
restart поново покренути  Редовно
restore вратити  Полуредовно[ал]
retrieve преузети  Редовно
root folder основна фасикла  Полуредовно[аљ]
royalties накнаде  Редовно
save сачувати  Редовно
scan скенирати  Редовно
screensaver чувар екрана  Редовно
script скрипта  Редовно
search претражити  Редовно
search box поље за претрагу  Полуредовно[ам]
search engine претраживач  Редовно
search for потражити  Редовно
search page страница за претраживање  Редовно
section одељак  Редовно
security key безбедносни кључ  Редовно
select изабрати | избор  Редовно
service pack сервисни пакет  Редовно
set подесити | скуп  Редовно
settings подешавања  Полуредовно[ан]
setup подешавање  Редовно
shape облик; обликовати  Полуредовно[ањ]
share делити  Редовно
shortcut key тастерска пречица  Редовно
signature потпис  Редовно
sign in пријавити се  Редовно
sign out одјавити се  Редовно
sign up регистровати се  Полуредовно[ао]
site сајт  Полуредовно[ап]
slider клизач  Редовно
skin / theme тема  Редовно
slideshow пројекција слајдова  Редовно
software софтвер  Редовно
sort сортирати  Редовно
spam непожељна пошта | непожељан садржај  Полуредовно[ар]
specify навести | одредити  Редовно
spreadsheet унакрсна табела  Редовно
spyware спајвер  Полуредовно[ас]
storage складиште  Полуредовно[ат]
stream стримовати  Редовно
string ниска  Редовно
subject of e-mail тема имејла  Редовно
subscribe претплатити се  Редовно
synchronize синхронизовати  Редовно
tab картица  Редовно
tag ознака  Редовно
taskbar трака задатака  Редовно
template шаблон  Полуредовно[аћ]
terms of service услови коришћења услуге  Редовно
text box оквир за текст  Редовно
text message текстуална порука  Редовно
thread нит | низ  Редовно
timeout истећи  Редовно
thumbnail сличица  Редовно
tip савет  Редовно
token токен  Редовно
toggle „укључити/искључити”  Редовно
toggle button преклопно дугме  Редовно
toolbar трака са алаткама  Редовно
tooltip опис алатке  Редовно
two-factor authentication двофакторска потврда идентитета  Полуредовно[ау]
two-step verification верификација у два корака  Редовно
UI кориснички интерфејс  Редовно
uncheck checkbox опозвати избор поља за потврду  Редовно[аф]
uninstall деинсталирати  Редовно
update ажурирати  Редовно
upgrade надоградити  Редовно
upload отпремити  Редовно
URL URL  Редовно
username корисничко име  Редовно
valid важећи  Редовно
verification верификација  Редовно
version верзија  Редовно
warehousing складиште  Редовно
Web веб  Редовно
webmaster вебмастер  Редовно
website веб-сајт  Полуредовно[ах]
widget виџет  Редовно
wireless бежични  Редовно
workbook радна књига  Редовно
workflow ток посла  Редовно
ZIP code ZIP кôд  Редовно
zoom зумирати  Редовно
zoom in увећати  Редовно
zoom out умањити  Редовно

Напомене[уреди | уреди извор]

 1. ^ Microsoft преводи овај термин као „трака адреса”, „трака са адресама”. Google наводи „трака за адресу”. Међутим, у изворима се најчешће помиње „адресна трака” и као таква је најбоље решење.
 2. ^ У Microsoft-овим се преводима мало чешће користи израз „подесити”. Google доследно користи „прилагодити”.
 3. ^ Microsoft преводи као „беџ”. Због препознатљивости, препоручује се Google-ово решење.
 4. ^ Microsoft преводи „email” „е-поруком”, „е-поштом”. Стога, његов превод ове фразе је „тело е-поруке”. Међутим, Google и већина извора користе термин „имејл”.
 5. ^ Microsoft наводи „масовно отпремање”, а Google „групно отпремање”. По изворима је чешће „масовно”.
 6. ^ Microsoft користи „цертификат”. По изворима је облик са С учесталији.
 7. ^ Дијакритик се ставља када је нејасно да ли се ради о предлогу или о именици. Нпр. кôд грешке. У случајевима када је јасно, сувишан је. Нпр. неисправан код.
 8. ^ Microsoft користи „креирати”. Google и већина извора преводи као „направити”.
 9. ^ Microsoft у већини случајева користи „креирати”, док Google наводи „отворити”.
 10. ^ Google доследно преводи као „опсећи”. Microsoft користи „изрезати”, као и већина извора.
 11. ^ Microsoft наводи „тарифни план”. Google помиње „тарфни пакет”, као и већина извора на интернету.
 12. ^ С обзиром да преводи варирају међу терминологијама, направљен је неки компромис.
 13. ^ Microsoft користи облике „е-пошта” и „е-порука”. Google је користио „е-порука” и „порука е-поште”, па је променио све у „имејл”. У већини извора наводи се термин „имејл”, па чак и у Правопису из 2010.
 14. ^ Microsoft користи облике „е-адреса” и „адреса е-поште”. Google је користио овај други облик, па је променио у „имејл адреса”. У већини извора наводи се термин „имејл адреса”, па чак и у Правопису из 2010. Нормативисти и лингвисти препоручују стављање цртице између имејл и адреса.
 15. ^ Microsoft је пре користио појам „активирати”, па је прешао на „омогућити”.
 16. ^ Microsoft користи „проширење”, а Google „додатак”. Израз проширење се чешће среће. Будући да се и plugin преводи као „додатак”, боље је користити проширење.
 17. ^ Google преводи као „честа питања”. Microsoft користи суперлатив. По изворима Microsoft-ово решење има благу предност.
 18. ^ Microsoft не транскрибује, међутим, с обзиром на то да је заједничка именица која се одомаћила, препоручује се транскрибовање.
 19. ^ С обзиром да преводи варирају међу терминологијама, направљен је неки компромис.
 20. ^ Правопис 2010. наводи да се појам „филтар” боље мења по падежима. Међутим, та реч се нигде не наводи у терминологијама. Немачка или енглеска позајмљеница „филтер” потиснула је изворно латинску реч филтар.
 21. ^ Google користи термин „директоријум”, али се он ређе користи.
 22. ^ Microsoft наводи „слика”. Ради препознатљивости, боље је користити „кадрове”.
 23. ^ Microsoft користи фразу „пуна инсталација”. По изворима је чешће „комплетна инсталација”.
 24. ^ Microsoft наводи „чврсти диск”. Хард-диск је учесталији по изворима и у Google-овој терминологији.
 25. ^ Microsoft и Google су пре преводили као „маркирати”, па су прешли на садашње решење.
 26. ^ Microsoft преводи као „матична страница”, али се то решење ређе користи.
 27. ^ У овом случају, Microsoft предност даје облику „показивач”. Због доследности, препоручује се облик курсор.
 28. ^ Google транскрибује. Будући да преостали акроними у терминологији нису транскрибовали, ради доследности терминологије даје се предност изворном облику.
 29. ^ Microsoft користи израз „веза”, док Google и већина извора користе „линк”.
 30. ^ Microsoft користи „листу слања”, а Google „дописну листу”. Извори дају благу предност Google-овом решењу.
 31. ^ Преводи варирају између терминологија. Предложено решење је неки компромис.
 32. ^ Microsoft преводи, док Google и већина извора транскрибују реч.
 33. ^ Microsoft преводи, док Google и већина извора транскрибују реч.
 34. ^ Microsoft користи „фразу за пролаз”, иако је „приступна фраза” учесталија по изворима.
 35. ^ Google се определио за „слику”. Будући да се и реч image преводи као слика, у овом случају боље је следити Microsoft-ову терминологију — „фотографија”.
 36. ^ Microsoft користи „списак нумера”. Google се определио за англицизам „плејлиста” који је учесталији по изворима.
 37. ^ Microsoft преводи као „смерница”. С обзиром да се и guideline преводи као смерница, боље је користи реч „правило”.
 38. ^ Microsoft користи „смернице за приватност”. С друге стране, у изворима преовладава Google-ово решење — „политика приватности”.
 39. ^ Google користи појам „упит”. Будући да и реч „query” има исти превод, предност се даје Microsoft-овом решењу, „одзиву”.
 40. ^ Microsoft реч „proxy” не транскрибује, већ је оставља у оригиналу. Будући да се ради о заједничкој именици која се одомаћила у српском језику (као и веб), нема разлога за то. Стога је Google и бројни лингвисти прилагођавају. У овом случају, предност ће се дати Google-овом решењу.
 41. ^ Microsoft користи термине „приказати” и „визуелизовати”. Будући да су оба јако широка појма (see, view, show, display; visualise), у овом случају предност иде Google-овом решењу — „рендеровати”.
 42. ^ Microsoft користи фразу „успоставити подразумеване вредности”. Ако се водимо критеријумом сажетости и препознатљивост, предност, свакако, иде Google-овом решењу — „рестартовати”.
 43. ^ Microsoft користи „вратити у претходно стање”. Ако се водимо критеријумом сажетости, Google-ово решење „вратити” узима вођство.
 44. ^ Ради доследности, боље је користити Microsoft-ово решење.
 45. ^ Google користи „оквир за претрагу”. По изворима је чешће Microsoft-ово решење — „поље за претрагу”.
 46. ^ Microsoft користи „поставке”. Ради препознатљивости, препоручује се употреба Google-овог решења — „подешавања”.
 47. ^ Google користи облик „формат, форматирање”. Будући да је исти превод коришћен и за термин „format”, предност се даје Microsoft-овом решењу — „облик, обликовање”.
 48. ^ Microsoft користи „уписати се”. У овом случају, због препознатљивости, боље је корстити Google-ово решење — „регистровати се”.
 49. ^ Microsoft користи „локација”. У овом случају, због препознатљивости, боље је користити Google-ово решење — „сајт”.
 50. ^ Microsoft користи „безвредну пошту”. Због препознатљивости, боље је користити Google-ову варијанту — „непожељна пошта”.
 51. ^ Microsoft користи „шпијунски софтвер”. Због доследности са осталим насловима (софтвер, малвер) боље је употребити Google-ову варијанту — „спајвер”.
 52. ^ Google користи „меморију”. Како би се разликовало од превода речи memory, предност се даје Microsoft-овом решењу.
 53. ^ Microsoft преводи као „предложак”. Због препознатљивости, препоручује се коришћење „шаблона”.
 54. ^ Google користи „потврду идентитета помоћу два фактора”. По изворима је чешће „двофакторска потврда идентитета”.
 55. ^ Терминологије су раније користиле израз „уклонити ознаку” уместо „опозвати избор”
 56. ^ Microsoft користи „локација”. У овом случају, због препознатљивости, боље је користити Google-ово решење — „сајт”.

Види још[уреди | уреди извор]

Литература[уреди | уреди извор]

 • Илингворт, Валери. Оксфордски речник рачунарства, (превод Душко Витас, Недељко Парезановић), Нолит, Београд 1990. ISBN 978-86-19-01815-9.
 • Брзуловић, Слободан Ј. Џепни компјутерски речник ИТ скраћеница, Компјутер библиотека, Чачак, 2003. ISBN 978-86-7310-263-4.
 • Тасић В., Бауер И. Речник компјутерских термина, Микро књига, Београд, 2003. ISBN 978-86-7555-223-9.
 • Microsoft рачунарски речник, (превод са енглеског Даница Ковачевић, Дејан Живковић), ЦЕТ, Београд, 2003. ISBN 978-86-7991-169-8.
 • Шолајић, Михаило Ј. Џепни компјутерски речник, , Компјутер библиотека, Чачак, 2004. ISBN 978-86-7310-219-1.
 • Енглеско-српски компјутерски речник, Линк група, Компјутер Центар, Београд, 2004. ISBN 978-86-903727-7-5.
 • Момировић, Тома Ђ. Компјутерски речник — 7000 речи-одредница, Штампар-Драган Бојчић

Спољашње везе[уреди | уреди извор]