Википедија:Семинарски радови/ФОН БГД децембар 2011.

Шаблон који се користио за ову акцију[уреди | уреди извор]

{{ФОН}}

Списак семинарских радова[уреди | уреди извор]

 • асистент Ђорђе Кривокапић

У децембру 2011. студенти ФОН-а унели су 70 семинарски рад, од којих су само два била избрисана јер из различитих разлога нису задовољавали минимум критеријума Википедије. Два су била спојена јер су говорила о истој теми. Википедија је овим уносом добила 67 чланака из области права.

У ГИП-у[уреди | уреди извор]

 1. 18. октобар 2012.: Хијерархија извора права
 2. 18. октобар 2012.: Уступање уговора
 3. 18. октобар 2012.: Услуга информационог друштва
 4. 18. октобар 2012.: Уговор о трговинском заступању
 5. 18. октобар 2012.: Уговор о раду
 6. 18. октобар 2012.: Уговор о превозу робе железницом
 7. 18. октобар 2012.: Уговор о поверљивости података
 8. 18. октобар 2012.: Уговор о организовању путовања
 9. 18. октобар 2012.: Уговор о алотману
 10. 18. октобар 2012.: Судска пракса
 11. 18. октобар 2012.: Санкција
 12. 18. октобар 2012.: Punomoćje
 13. 18. октобар 2012.: Прокура
 14. 18. октобар 2012.: Предузетник
 15. 18. октобар 2012.: Правни акт
 16. 18. октобар 2012.: Правне норме
 17. 18. октобар 2012.: Општи правни акт
 18. 18. октобар 2012.: Ограничења слободе информисања
 19. 18. октобар 2012.: Обичај
 20. 18. октобар 2012.: Извори права
 21. 18. октобар 2012.: Заступници по запослењу
 22. 18. октобар 2012.: Залога
 23. 18. октобар 2012.: Закон (право)
 24. 18. октобар 2012.: Дужност избегавања сукоба интереса
 25. 18. октобар 2012.: Говор мржње
 26. 18. октобар 2012.: Ауторски уговор
 27. 18. октобар 2012.: Јавност извора права
 28. 18. октобар 2012.: Zastupnici privrednog društva
 29. 18. октобар 2012.: Vladavina prava
 30. 18. октобар 2012.: Višak zaposlenih
 31. 18. октобар 2012.: Ugovor u korist treće strane
 32. 4. фебруар 2020.: Zajam
 33. 18. октобар 2012.: Ugovor o sefu
 34. 18. октобар 2012.: Ugovor o prodaji robe
 35. 18. октобар 2012.: Ugovor o posredovanju
 36. 18. октобар 2012.: Ugovor o osiguranju
 37. 18. октобар 2012.: Rušljivi ugovori
 38. 4. мај 2020.: Probijanje pravne ličnosti
 39. 18. октобар 2012.: Privredna društva
 40. 18. октобар 2012.: Pravo na informisanje članova društva
 41. 18. октобар 2012.: Osnivački kapital privrednih društava
 42. 18. октобар 2012.: Pravno lice
 43. 4. мај 2020.: Poslovna tajna
 44. 18. октобар 2012.: Poreski identifikacioni broj
 45. 18. октобар 2012.: Pojedinačni pravni akt
 46. 18. октобар 2012.: Podzakonski akti
 47. 4. мај 2020.: Odgovornost zaposlenog pri odavanju poslovne tajne
 48. 18. октобар 2012.: Odgovornost osnivača za obaveze privrednog društva
 49. 4. мај 2020.: Zaštita izvora
 50. 18. октобар 2012.: Ništavi ugovori
 51. 18. октобар 2012.: Naknada štete usled povrede ugleda pravnog lica
 52. 18. октобар 2012.: Međunarodni subjektivitet države
 53. 4. мај 2020.: Matični broj
 54. 18. октобар 2012.: Izjava volje
 55. 18. октобар 2012.: Dužnost čuvanja poslovne tajne
 56. 5. мај 2020.: Dužnost prijavljivanja poslova i radnji u kojima postoji lični interes
 57. 18. октобар 2012.: Dužnost poštovanja zabrane konkurencije
 58. 18. октобар 2012.: Dužnost pažnje (prema privrednim društvima)
 59. 18. октобар 2012.: Delatnost privrednog društva
 60. 18. октобар 2012.: Akti privrednog društva
 61. 18. октобар 2012.: Ugovor o špediciji
 62. 18. октобар 2012.: Уговор о комисиону
 63. 14. октобар 2012.: Uzanse
 64. 18. октобар 2012.: Сукоб интереса
 65. 18. октобар 2012.: Ugovor o jemstvu
 66. 29. јул 2012.: Ortačko društvo
 67. 18. октобар 2012.: Устав Србије из 2006.