Врховни касациони суд Републике Србије

Из Википедије, слободне енциклопедије
Coat of arms of Serbia.svg
Овај чланак је дио серије о
политичком систему Србије

Врховни касациони суд Републике Србије је највиши суд у Републици Србији. Седиште му је у Београду.

Он је непосредно виши суд за Привредни апелациони суд, Прекршајни апелациони суд, Управни суд и апелационе судове.

Надлежности[уреди]

Зграда Врховног касационог суда

Врховни касациони суд Републике Србије одлучује о ванредним правним средствима изјављеним на одлуке судова Републике Србије и у другим стварима одређеним законом. Он одлучује о сукобу надлежности између судова, ако за одлучивање није надлежан други суд, као и о преношењу надлежности судова ради лакшег вођења поступка или других важних разлога.

Врховни касациони суд има и надлежности ван суђења: утврђује начелне правне ставове ради јединствене судске примене права, разматра примену закона и других прописа и рад судова, именује судије Уставног суда Републике Србије, даје мишљење о кандидату за председника Врховног касационог суда и врши друге надлежности одређене законом.

Председник[уреди]

Судови опште надлежности у Србији (2008)

На челу Врховног касационог суда се налази председник. Он је истовремено председник Високог савета судства.

Председника Врховног касационог суда, на предлог Високог савета судства, по прибављеном мишљењу опште седнице Врховног касационог суда и надлежног одбора Народне скупштине, бира Народна скупштина Републике Србије. Бира се на период од пет година и не може бити поново биран.

Председнику Врховног касационог суда престаје функција пре истека времена на које је изабран на његов захтев, наступањем законом прописаних услова за престанак судијске функције или разрешењем из законом прописаних разлога за разрешење председника суда. Одлуку о престанку функције председника Врховног касационог суда доноси Народна скупштина Републике Србије, у складу са законом, при чему одлуку о разрешењу доноси на предлог Високог савета судства.

Види још[уреди]

Спољашње везе[уреди]