Гама (слово)

Из Википедије, слободне енциклопедије
Gamma uc lc.svg
Грчки алфабет
Αα Алфа Νν Ни
Ββ Бета Ξξ Кси
Γγ Гама Οο Омикрон
Δδ Делта Ππ Пи
Εε Епсилон Ρρ Ро
Ζζ Зета Σσς Сигма
Ηη Ета Ττ Тау
Θθ Тета Υυ Ипсилон
Ιι Јота Φφ Фи
Κκ Капа Χχ Хи
Λλ Ламбда Ψψ Пси
Μμ Ми Ωω Омега
Друга слова
Ϝ ϝ Дигама Ϛϛ Стигма
Ͱͱ Хета Ϻϻ Сан
Ϙϙ Копа Ϡϡ Сампи
Грчки дијакритички знакови

Гама (велико слово Γ, мало слово γ; грч. Γάμμα) је треће слово грчког алфабета. У систему грчких бројева има вредност 3. Изведено је из феничанског слова гимел Гимел. Слова која су настала из гаме су латиничка C и G и ћириличка слова Г и Ґ.

Употребе[уреди]

Грчки језик[уреди]

У модерном грчком, изговара се [ɣ] или [ʝ], а у старогрчком као [ɡ].

Математика[уреди]

У математици, са \gamma се најчешће обележава угао код темена C троугла ABC.

Рачунарско кодирање карактера[уреди]

  • Грчко гама
Карактер Γ γ
Уникод име GREEK CAPITAL LETTER GAMMA GREEK SMALL LETTER GAMMA GREEK LETTER SMALL CAPITAL GAMMA MODIFIER LETTER SMALL GREEK GAMMA GREEK SUBSCRIPT SMALL LETTER GAMMA
Тип кодирања децимални хексадецимални децимални хексадецимални децимални хексадецимални децимални хексадецимални децимални хексадецимални
Уникод 915 U+0393 947 U+03B3 7462 U+1D26 7518 U+1D5E 7527 U+1D67
UTF-8 206 147 CE 93 206 179 CE B3 225 180 166 E1 B4 A6 225 181 158 E1 B5 9E 225 181 167 E1 B5 A7
Нумеричка референца карактера Γ Γ γ γ ᴦ ᴦ ᵞ ᵞ ᵧ ᵧ
Нумеричка референца карактера Γ γ
  • Коптско гама
Карактер
Уникод име COPTIC CAPITAL LETTER GAMMA COPTIC SMALL LETTER GAMMA
Тип кодирања децимални хексадецимални децимални хексадецимални
Уникод 11396 U+2C84 11397 U+2C85
UTF-8 226 178 132 E2 B2 84 226 178 133 E2 B2 85
Нумеричка референца карактера Ⲅ Ⲅ ⲅ ⲅ
  • Латиничко / ИПА гама
Карактер Ɣ ɣ ˠ ɤ
Уникод име LATIN CAPITAL LETTER GAMMA LATIN SMALL LETTER GAMMA MODIFIER LETTER SMALL GAMMA LATIN SMALL LETTER RAMS HORN
Тип кодирања децимални хексадецимални децимални хексадецимални децимални хексадецимални децимални хексадецимални
Уникод 404 U+0194 611 U+0263 736 U+02E0 612 U+0264
UTF-8 198 148 C6 94 201 163 C9 A3 203 160 CB A0 201 164 C9 A4
Нумеричка референца карактера Ɣ Ɣ ɣ ɣ ˠ ˠ ɤ ɤ
  • CJK Square гама
Карактер
Уникод име SQUARE GAMMA
Тип кодирања децимални хексадецимални
Уникод 13071 U+330F
UTF-8 227 140 143 E3 8C 8F
Нумеричка референца карактера ㌏ ㌏
  • Математичко / техничко гама
Карактер 𝚪 𝛄 𝛤 𝛾
Уникод име DOUBLE-STRUCK
CAPITAL GAMMA
DOUBLE-STRUCK
SMALL GAMMA
MATHEMATICAL BOLD
CAPITAL GAMMA
MATHEMATICAL BOLD
SMALL GAMMA
MATHEMATICAL ITALIC
CAPITAL GAMMA
MATHEMATICAL ITALIC
SMALL GAMMA
Тип кодирања децимални хексадецимални децимални хексадецимални децимални хексадецимални децимални хексадецимални децимални хексадецимални децимални хексадецимални
Уникод 8510 U+213E 8509 U+213D 120490 U+1D6AA 120516 U+1D6C4 120548 U+1D6E4 120574 U+1D6FE
UTF-8 226 132 190 E2 84 BE 226 132 189 E2 84 BD 240 157 154 170 F0 9D 9A AA 240 157 155 132 F0 9D 9B 84 240 157 155 164 F0 9D 9B A4 240 157 155 190 F0 9D 9B BE
UTF-16 8510 213E 8509 213D 55349 57002 D835 DEAA 55349 57028 D835 DEC4 55349 57060 D835 DEE4 55349 57086 D835 DEFE
Нумеричка референца карактера ℾ ℾ ℽ ℽ 𝚪 𝚪 𝛄 𝛄 𝛤 𝛤 𝛾 𝛾
Карактер 𝜞 𝜸 𝝘 𝝲 𝞒 𝞬
Уникод име MATHEMATICAL BOLD ITALIC
CAPITAL GAMMA
MATHEMATICAL BOLD ITALIC
SMALL GAMMA
MATHEMATICAL SANS-SERIF
BOLD CAPITAL GAMMA
MATHEMATICAL SANS-SERIF
BOLD SMALL GAMMA
MATHEMATICAL SANS-SERIF
BOLD ITALIC CAPITAL GAMMA
MATHEMATICAL SANS-SERIF
BOLD ITALIC SMALL GAMMA
Тип кодирања децимални хексадецимални децимални хексадецимални децимални хексадецимални децимални хексадецимални децимални хексадецимални децимални хексадецимални
Уникод 120606 U+1D71E 120632 U+1D738 120664 U+1D758 120690 U+1D772 120722 U+1D792 120748 U+1D7AC
UTF-8 240 157 156 158 F0 9D 9C 9E 240 157 156 184 F0 9D 9C B8 240 157 157 152 F0 9D 9D 98 240 157 157 178 F0 9D 9D B2 240 157 158 146 F0 9D 9E 92 240 157 158 172 F0 9D 9E AC
UTF-16 55349 57118 D835 DF1E 55349 57144 D835 DF38 55349 57176 D835 DF58 55349 57202 D835 DF72 55349 57234 D835 DF92 55349 57260 D835 DFAC
Нумеричка референца карактера 𝜞 𝜞 𝜸 𝜸 𝝘 𝝘 𝝲 𝝲 𝞒 𝞒 𝞬 𝞬

Спољашње везе[уреди]