Гама (слово)

Из Википедије, слободне енциклопедије
Gamma uc lc.svg
Грчки алфабет
Αα Алфа Νν Ни
Ββ Бета Ξξ Кси
Γγ Гама Οο Омикрон
Δδ Делта Ππ Пи
Εε Епсилон Ρρ Ро
Ζζ Зета Σσς Сигма
Ηη Ета Ττ Тау
Θθ Тета Υυ Ипсилон
Ιι Јота Φφ Фи
Κκ Капа Χχ Хи
Λλ Ламбда Ψψ Пси
Μμ Ми Ωω Омега
Друга слова
Ϝ ϝ Дигама Ϛϛ Стигма
Ͱͱ Хета Ϻϻ Сан
Ϙϙ Копа Ϡϡ Сампи
Грчки дијакритички знакови

Гама (велико слово Γ, мало слово γ) је треће слово грчког алфабета. Долази из феничанског слова Гимел Гимел. У модерном грчком, изговара се [ɣ] или [ʝ], а у старогрчком као [ɡ]. У систему грчких цифара има вредност 3.

Слова која су настала из гаме су римско C и G и ћириличка слова Г и Ґ.

У математици, са \gamma се најчешће обележава угао код темена C троугла ABC.


Спољашње везе[уреди]