Градске четврти, месне заједнице и приградска насеља Суботице

С Википедије, слободне енциклопедије

Град Суботица 2019. године има 23 четврти, који се у локалном жаргону зову градска заједница. У употреби су и изрази кварт (Токио кварт са вишеспратним панелима), насеље[1] (Кер или Керско насеље) и капија (на пример Бајска капија на Бајском путу). Познат је и назив телеп (нпр. Мучи телеп или Мајшански телеп, данас Мајшански пут). На крају 19. века Суботица је важила за један од већих градова Аустроугарске. У времену урбаног развоја града, настанком уличне инфраструктуре, калдрмисаних и канделабером осветљених улица, прве формиране квартове су називали четвртима (мађ. kerület).

Центар Суботице 1799. горине са приказом Сегединске капије и градских четврти

Поред званичних постоје и месни називи, као што су Источни виногради, Тук Угарнице, Српски шор, Велики Прогон, Серезла, Теслино насеље, Буцка, Млака, Јасибара, Агина бара, Пуста Пали (Палић), Воловски пут (Борјукез) и други. Сваки од ових назива има своју историју и своје порекло у локалном језику и фолклору (употребљавани су у књижевним, катастарским, судским и другим документима у протеклом периоду).

Скоро све градске четврти су уједно и центри њихових месних заједница којих има 38 (овај систем је, са незнатним изменама, у функцији од након Другог светског рата).

Поред градског подручја Суботице (урбаног агломерата), под градском управом се налази и 35 приградских насеља (19 званично наведених у Закону о територијалној организацији Републике Србије и још 16 припојених у друге месне заједнице или као делимично или потпуно припојене градске четврти).

Територија, по старијем закону општине, а сада градске управе подељена је на 12 катастарских општина, чију површину дели по неколико насеља.

Из старих и нових спискова приградских насеља, месних заједница и градских четврти могу се пратити промене током времена у административној подели града, као и у самим називима насеља и њихових делова.

Дефиниције град, градска четврт, општина, приградско насеље[уреди | уреди извор]

Пре писања о градским четвртима и насељима Суботице ваља рашчистити основне појмове.

Насеља делимо на: градска или урбана и сеоска или рурална (у Србији по важећој статистици градска и остала насеља [2]).

Статистичка дефиниција града зависи првенствено од броја становника који у њему живе, те се на основу овог критеријума по регијама може разликовати, у зависности од густине насељености. Међутим, по важећим законима о територијалној организацији у Србији, БиХ и Црној Гори појам града се односи, искључиво, на тип јединице локалне самоуправе.

Да видимо како се опис уклапају одреднице закона о територијалном уређењу Србије, који је један од основа и државне статистике и мора бити усаглашен са Републички завод за статистику.

Наиме, раније је била у употреби друга терминологија. Нови закон (о територијалној организацији Републике Србије) доноси измене у појмовима и начинима изражавања који доводе до ситуације да на папиру град Суботица постаје град унутар Града Суботице. Ово је врло несретно успостављена терминологија, док је раније град Суботица једноставно био центар општине Суботица, те није постојала потреба посебног објашњавања појмова. Напомена: пре закона Суботица са преко 100.000 становника није имала статус града, па се овом изменом у закону та грешка тежила исправити.

Општина је административна целина, област под управом првог највећег града. У случају Суботице, статус општине престаје да важи од доношења закона 2007. године, када се "општина Суботица" званично преимењује у "Град Суботица". При том сама урбана агломерација такође задржава име "Суботица" али више није "град" иако физички јесте. Проблем је да се не може истовремено звати градом и агломерација и општина. Овим настају и други проблеми, пошто су приградска насеља која су по логици ствари раније била унутар општине данас на папиру постали "део града" иако то нису (само по новој терминологији). Ради се о целинама које су од градског агломерата удаљене и 25 и више километара (на пример Чантавир, Бајмок) и физички ова насеља нису део града. Али чисто у административном погледу постају део "Града Суботице" под чију управу падају. Упркос томе не престају да буду засебне средине, насеља, села и у званичним документима се на њих даље тако и позива. Рецимо у градском превозу и даље постоје градски и приградски аутобуси, што је неусклађеност за законом (о територијалном уређењу) – наиме како унутар "Града Суботица" може постојати међуградска линија[3] која иде од једног насеља до другог?[а] На пример из Суботице за Чантавир купује се карта за међумесни саобраћај. Ако се ради о "истом граду" и ако је Чантавир у граду Суботица, зашто не важи за градску линију већ за приградску? Значи закон не доноси никакву промену на терену, осим терминолошке, где се и завршава његов домет.

Савремени (званични) спискови[уреди | уреди извор]

Списак према попису 1953. године[уреди | уреди извор]

Суботица у 1953. према попису становништва:[4]

Бр. Назив насеља Број становника Савремени назив
1 Александрово 3835 Александрово
2 Бајмок 11411 Бајмок
3 Биково 3416 Биково
4 Доњи Град 11823 Суботица
5 Ђурђин 2664 Ђурђин
6 Келебија 5125 Келебија
7 Мала Босна 3002 Мала Босна
8 Млака 9129 Прозивка (са Бајнатом?)
9 Нови Град 11697 Суботица (део)
10 Ново Село 10787 Суботица (део?)
11 Град Суботица 115342 Суботица
12 Палић 11450 Палић
13 Стари Град 16336 Суботица (део)
14 Таванкут 8045 Таванкут (Доњи и Горњи)
15 Жедник 662 Стари Жедник

Напомена: из списка се види да Чантавир није био део Суботице, а такође се не спомињу ни Бачко Душаново, Вишњевац, Хајдуково, Љутово и Мишићево. Нови Жедник тада још не постоји већ само Стари, док су Доњи и Горњи Таванкут спојени, и воде се као једно насеље.

Списак према попису 1981. године[уреди | уреди извор]

Попис наводи да 1981. Суботица има 154611 становника, од којих 107490 живи у градским, а 47121 у осталим насељима. Следи табеларни преглед оригиналног садржаја:[5]

Бр. Назив насеља Број становника Савремени назив
1 Бачки виногради 2345 Бачки Виногради
2 Бач. Душаново 839 Бачко Душаново
3 Бајмок 9586 Бајмок
4 Биково 2203 Биково
5 Чантавир 8596 Чантавир
6 Д. Таванкут 2719 Доњи Таванкут
7 Ђурђин 2297 Ђурђин
8 Г. Таванкут 1879 Горњи Таванкут
9 Хајдуково 2879 Хајдуково
10 Келебија 1995 Келебија
11 Љутово 1411 Љутово
12 Мала Босна 1835 Мала Босна
13 Мишићево 517 Мишићево
14 Нови Жедник 3195 Нови Жедник
15 Палић 6974 Палић
16 Стари Жедник 2472 Стари Жедник
17 Суботица 100516 Суботица
18 Шупљак 1650 Шупљак
19 Вишњевац 703 Вишњевац

Списак републичког Завода за статистику (2006)[уреди | уреди извор]

Републички завод за статистику Србије 2006. издао је Систематски списак насеља Републике Србије,[6] према коме Суботица званично има 19 насеља, од тога 2 градска.

Бр. Матични број Назив насеља Тип насеља
1 804452 Бајмок Остала насеља
2 804479 Бачки Виногради Остала насеља
3 804487 Бачко Душаново Остала насеља
4 804495 Биково Остала насеља
5 804509 Вишњевац Остала насеља
6 804517 Горњи Таванкут Остала насеља
7 804525 Доњи Таванкут Остала насеља
8 804533 Ђурђин Остала насеља
9 804541 Келебија Остала насеља
10 804550 Љутово Остала насеља
11 804568 Мала Босна Остала насеља
12 804576 Мишићево Остала насеља
13 804584 Нови Жедник Остала насеља
14 804592 Палић Градско насеље
15 804606 Стари жедник Остала насеља
16 804614 Суботица Градско насеље
17 804622 Хајдуково Остала насеља
18 804649 Чантавир Остала насеља
19 804657 Шупљак Остала насеља

Списак према закону из 2007. године[уреди | уреди извор]

Законом о територијалној организацији Републике Србије донетим 27. децембра 2007. године,[2] мењају се стара имена насеља, посебно оних која су у периоду после 1945. године изгубила статус самосталних насељених места. Стари називи насеља на подручју Војводине нису била вођена изворно јер нису била у духу званичног језика државе, па је на пример француски назив за Charleville фонетски довео до званичног назива Шарневил (део Банатског Великог Села), иста ситуација је и са насељима чији су изворни облици на мађарском, румунском, словачком језику.

По овом закону у Србији се дефинишу градска и остала насеља, а ово је списак (по овом закону) насељених места на територији града Суботице, у Севернобачком округу Војводине и Републике Србије:

Пример тројезичне употребе назива места
Бр. Насељено место Напомена
1 Бајмок
2 Бачки Виногради (до 1947. године Краљев Брег)
3 Бачко Душаново (до 1978. године Душаново)
4 Биково
5 Вишњевац
6 Габрић1
7 Горњи Таванкут (до 1978. део Таванкута)
8 Доњи Таванкут (до 1978. део Таванкута)
9 Ђурђин
10 Келебија
11 Љутово (до 1978. део Таванкута)
12 Мала Босна
13 Мишићево (до 1978. део Бајмока)
14 Нови Жедник (до 1978. део Жедника)
15 Палић
16 Суботица
17 Хајдуково (до 1978. део Палића)
18 Чантавир
19 Шупљак
Пример вишејезичне употребе назива места

1 У тексту закона постоји грешка, пошто се наводи насеље Габрић, а са листе фали Стари Жедник.

Напомена: У административним центрима где закон дозвољава употребу говора националних мањина (у Суботици су у употреби три службена језика, српски, хрватски и мађарски) називи насеља исписују се и на језицима ових народа.[7]

Списак према закону из 2018. године[уреди | уреди извор]

Новим законом о територијалној организацији Републике Србије[8] сва места која имају 100.000 или више становника добијају статус града, а остала насељена места, која имају више од 10.000 становника остају општине. Овај закон доноси следећи списак приградских насеља Суботице:

Бр. Насељено место Катастарска општина
1 Бајмок Бајмок
2 Мишићево без навода
3 Бачки Виногради Бачки Виногради
4 Биково Биково
5 Горњи Таванкут Таванкут
6 Доњи Таванкут Таванкут
7 Љутово без навода
8 Хајдуково без навода
9 Шупљак без навода
10 Ђурђин Ђурђин
11 Келебија Стари град (део)
12 Мала Босна Нови град (део)
13 Нови Жедник Жедник
14 Стари Жедник2 без навода
15 Палић Палић
16 Суботица Доњи Град
Суботица Нови Град (део)
Суботица Стари Град (део)
17 Чантавир Чантавир
18 Бачко Душаново без навода
19 Вишњевац без навода

2 У тексту закона постоји грешка, пошто се не наводи насеље Габрић, а место истог замењује раније изостављени Стари Жедник (вероватно да се не мора мењати број насеља, или да се прикрије ранија грешка).

Напомена: Из званичних спискова (у закону) изостављени су називи следећих места, делом због административне грешке, делом због њиховог гашења. Њих показују мапе (на пример топографска карта Војногеографског института у Београду или катастар Аустријске царске коморе), и на њих се позивају историјски документи (на пример у Историјском Архиву града Суботице или у свакодневним вестима):

Габрић[9], Јожино Село, Кобин Крај, Мадараш, Наумовићево,[10][11] Хрватски Мајур, Павловац,[12] Доња Чикерија, Шебешић, Верушић,[13] Шишковац,[14] Мала Пешта,[12] Куцура, Микићево, Стипићево, Прокеш, и Носа (која је посебно насеље[15] али се води као део Хајдукова – катастарске општине Палић и месне заједнице Хајдуково).

Списак катастарских општина[уреди | уреди извор]

Територија Суботице је подељена на 11 катастарских општина:[16]

Бр. Назив катастарске јединице Ту се налази
1 К. О. Бајмок Бајмок, Мишићево, Мадараш (салаши)
2 К. О. Бачки Виногради Бачки Виногради
3 К. О. Биково Биково, Габрић
4 К. О. Доњи град Мала Босна, Јожино село, Суботица (део)
5 К. О. Нови град Радановац, Суботица (део)
6 К. О. Палић Палић, Хајдуково (носа), Шупљак (Лудаш)
7 К. О. Стари град Келебија, Суботица (део)
8 К. О. Таванкут Љутово, Доња Чикерија, Горњи Таванкут, Доњи Таванкут, Скендерево
9 К. О. Чантавир Вишњевац, Чантавир, Бачко Душаново
10 К. О. Ђурђин Ђурђин, Мала Пешта, Павловац
11 К. О. Жедник Стари Жедник, Нови Жедник

Списак месних заједница[уреди | уреди извор]

Суботица има 38 месних заједница, са административним канцеларијама у посебним зградама на посебној адреси унутар насеља или наведеног дела града:[17]

Споменик палим борцима II. Светског рата – симбол кварта Прозивка
Бр. Назив насеља Назив месне заједнице
1 Бачки Виногради Бачки Виногради
2 Бачко Душаново Бачко Душаново
3 Бајмок Бајмок
4 Биково Биково
5 Чантавир Чантавир
6 Доњи Таванкут Таванкут
7 Ђурђин Ђурђин
8 Горњи Таванкут Таванкут
9 Хајдуково Хајдуково
10 Келебија Келебија
11 Љутово Љутово
12 Мала Босна Мала Босна
13 Мишићево Мишићево
14 Нови Жедник Нови Жедник
15 Палић Палић
16 Стари Жедник Стари Жедник
17 Суботица Александрово
18 Суботица Бајнат
19 Суботица Центар I
20 Суботица Центар II
21 Суботица Центар III
22 Суботица Дудова шума
23 Суботица Гат
24 Суботица Кер (Керско насеље)
25 Суботица Кертварош
26 Суботица Макова Седмица
27 Суботица Мали Бајмок
28 Суботица Мали Радановац
29 Суботица Нови Град
30 Суботица Ново Село
31 Суботица Пешчара
32 Суботица Прозивка
33 Суботица Радановац
34 Суботица Верушић
35 Суботица Жељезничко насеље
36 Суботица Зорка
37 Шупљак Шупљак
38 Вишњевац Вишњевац

Историјски спискови[уреди | уреди извор]

У периоду између два рата, у времену Краљевине Југославије, списак је изгледао нешто другачије. Још су у Војводини постојала швапска насеља и њихови називи, као и румунски, француски и мађарски називи из времена Аусторугарске. Током преузимања администрације након присаједињења Баната, Бачке и Барање, власти нове државе издају списак измењених назива Бачванских насеља и насеља у другим деловима Војводине.

Списак измењених назива насеља Војводине (1920)[уреди | уреди извор]

На овој аустроугарској мапи из 1911. године модификованој 1923. за потребе Југословенске управе, види се да је пре присаједињења Суботици админитративно припадала Томпа и Зобнатица, али не и Бајмок и Чантавир

Напомена: Извор (PDF): Дигитална библиотека Градске библиотеке Суботица.

Из списка смо издвојили само имена насеља која се налазе на територији данашње Суботице.

Бр. Нови назив Стари назив Најновији назив
1 Александрово Sándorudvar Александрово*
2 Бајмок Bajmok Бајмок
3 Беково Békova Биково
4 Чантавир Csantavér Чантавир
5 Чикериа ускрсница Csikéria kitérő Чикерија салаши
6 Ђурђин Györgyháza Ђурђин
7 Ђурђински салаши Györgyéni tanyák Ђурђински салаши
8 Ференц Јожеф-тер Ferencz József-tér нема посебан назив
9 Габрић Vörösegyháza Габрић
10 Гајеров салаш Geyer-szállás нема посебан назив
11 Гостиона Круна Korona-szálloda нема посебан назив
12 Хрватски Мајур Kisvörösegyháza Хрватски Мајур
13 Келебијски салаши Kelebiai tanyák Келебија
14 Краљев брег Horgosi királyhalom Бачки Виногради
15 Лудаш Ludaspuszta Шупљак
16 Мадараш Madaras Мадарашки салаши
17 Мергиш Mérges Љутово
18 Нови Мајур Ujsándormajor локација несигурна
19 Paliћ Palicsfürdő Палић
20 Поповић Paphalom локација несигурна
21 Шомшичево Somsich-tanya kitérő нема посебан назив
22 Шандор Sándor Александрово*
23 Суботица Szabadka Суботица
24 Суботица-Болница Szabadka közkórház нема посебан назив
25 Суботица-Циглана Ferenc téglagyár нема посебан назив
26 Суботица-Фабрика Szabadka Műtrágyagyár Зорка
27 Суботица-Предграђе Szabadka külváros нема посебан назив
28 Суботички-Салаши Szabadkai tanyák нема посебан назив
29 Таванкут Tavankut Таванкут
30 Вамтелек Vámtelek Павловац
31 Велики Фењ Nagyfény Стари Жедник
32 Верушић Verusics Верушић

* На локали користи се и назив Шандор

Нека имена се касније мењају, а нека места се између два рата гасе (углавном салашки шореви који носе имена железничке постаје).

Списак Инжињерског одељења града Суботице (1926)[уреди | уреди извор]

Околина Суботице се у првој половини 20. века састојала од великог броја распршених салашких јединица. Само између Чантавира и Бачке Тополе постојало је до краја 1960-их година преко 500 салаша.

Та ситуација веома је отежала рад јавних служби. Суботичком Градском Сенату дописом се обраћала Дирекција Пошта и Телеграфа Нови Сад са захтевом да се утврди тачна удаљеност до појединих насељених места, салашких шорева и спорадичних насеобина на територији града. На упит је одговорило градско Инжињерско одељење као део градске управе. Тако се у предмету IAS, F:47. I 313/926[18] налази одговор Дирекцији Пошта који је саставио инжињерски уред и у коме стоје подаци о броју кућа околних насеља. Ова листа је веома значајна, јер из ње индиректно можемо да констатујемо тадашњу величину насеља. Осим што нас упознаје са именима истих, списак директно рефлектује тадашње политичке и демографске одлике (види напомене):

Бр. Назив Број кућа Данашњи назив
1 Блесак колонија 30 напознат*
2 Радановац 250 Радановац
3 Рајниц село 80 непознат
4 Александрово 320 Александрово
5 Мали Бајмок 200 Мали Бајмок**
6 Шебешић 680 Шебешић
7 Келебија 470 Келебија
8 Шупљак 600 Шупљак
9 Габрићево 80 Габрић
10 Биково 80 Биково
11 Ђурђин 300 Ђурђин
12 Павловац 240 Павловац
13 Верушић 300 Верушић
14 Зобнатица 130 Зобнатица***
15 Кунбаја 30 Кунбаја****

Напомене: *данас не постоји; **данас саставни део града; ***данас у општини Бачка Топола; ****данас у Мађарској

Списак изворних назива градских четврти и приградских насеља Суботице (1910)[уреди | уреди извор]

Непосредно пред први светски рат, власти Аустроугарске вршиле су попис становништва,[19] на којем се налази и број становника подељено по насељима Бач-Бодрошке жупаније (Баја, Суботица, Нови Сад и Сомбор). Ту се налази списак градских и приградских насеља Суботице.

Бр. Стари назив Становника Данашњи назив
1 Kelebia puszta 4782 Келебија
2 Sebesity puszta 4124 Шебешић
3 Tavankút puszta 4166 Таванкут
4 Györgyén puszta 1815 Ђурђин
5 Vámtelek puszta 1475 Павловац
6 Nagyfény puszta 2086 Стари Жедник
7 Zobnaticza puszta 1297 Зобнатица (данас Бачка Топола)
8 Verusics puszta 4408 Верушић
9 Ludas puszta 4459 Лудошки шор, Хајдуково, Шупљак
10 Radanovácz puszta 1224 Радановац
11 Tompa puszta 6392 Томпа (данас Мађарска)*
12 Palics fürdő 809 Палић (купалиште и викенд насеље)
13 Szegedi szőllők 1655 Источни виногради
14 Majsai szőllők 1565 Мајшански пут
15 Buczkai szőllők 334 Буцке, Велики прогон
16 Halasi szőllők 1581 Халашки виногради (Западни виногради)
17 Bajai szőllők 1464 Бајски виногради (Западни виногради)
18 Napnyugati ugar 2117 Западне угарнице
19 Napkeleti ugar 627 Тук угарнице

*Тријанонски споразум је повлачењем нових граница преполовио Суботички атар. Осим што су подељене многе породице са ове и друге стране границе, мањи део некадашњег дела града је у Мађарској, док је један део катастарског подручја који је припадао Томпи остао на подручју Суботице.

Пуни списак насеља око Суботице[уреди | уреди извор]

Следи исцрпни списак насеља око градског агломерата Суботице. Ово није листа градских четврти Суботице него листа садашњих и бивших приградских насеља града Суботице (раније општине Суботица).

Бр. Назив Координате Напомена
1 Бајмок 45° 58′ 02″ С; 19° 25′ 14″ И / 45.967333° С; 19.420666° И / 45.967333; 19.420666
2 Бачки Виногради 46° 08′ 00″ С; 19° 52′ 00″ И / 46.133333° С; 19.866666° И / 46.133333; 19.866666 (мађ. Királyhalom)
3 Бачко Душаново 45° 54′ 14″ С; 19° 47′ 00″ И / 45.904° С; 19.783333° И / 45.904; 19.783333 Раније Душановац
4 Биково 46° 01′ 00″ С; 19° 34′ 12″ И / 46.016666° С; 19.570093° И / 46.016666; 19.570093 (мађ. Békova)
5 Букта 46° 10′ 03″ С; 19° 46′ 00″ И / 46.167381° С; 19.766666° И / 46.167381; 19.766666 Део Келебије (мађ. Bukti)
6 Верушић[20] 46° 00′ 58″ С; 19° 41′ 35″ И / 46.015991° С; 19.693084° И / 46.015991; 19.693084 Горњи Верушић
7 Вишњевац 45° 57′ 01″ С; 19° 44′ 19″ И / 45.950333° С; 19.7385° И / 45.950333; 19.7385 Раније Добровољачко село
8 Габрић[21] 46° 00′ 06″ С; 19° 47′ 38″ И / 46.001597° С; 19.793799° И / 46.001597; 19.793799 Постоји и засеок "Конго"[22]
9 Доњи Верушић 45° 59′ 27″ С; 19° 39′ 54″ И / 45.990960° С; 19.665053° И / 45.990960; 19.665053 На граници Старог Жедника, део Верушића
10 Горњи Таванкут 46° 02′ 17″ С; 19° 27′ 32″ И / 46.038060° С; 19.458782° И / 46.038060; 19.458782
11 Дикановац 46° 02′ 35″ С; 19° 30′ 25″ И / 46.043159° С; 19.506875° И / 46.043159; 19.506875 Део Доњег Таванкута
12 Доњи Таванкут 46° 02′ 50″ С; 19° 29′ 28″ И / 46.047223° С; 19.491229° И / 46.047223; 19.491229 (мађ. Tavankút)
13 Доња Чикерија 46° 04′ 56″ С; 19° 29′ 57″ И / 46.082272° С; 19.499227° И / 46.082272; 19.499227 Или само Чикерија
14 Ђурђин 45° 56′ 42″ С; 19° 32′ 20″ И / 45.944934° С; 19.538902° И / 45.944934; 19.538902
15 Јожино Село 45° 59′ 04″ С; 19° 33′ 07″ И / 45.984445° С; 19.551824° И / 45.984445; 19.551824 Угашено салашко насеље
16 Капоња (Капуња) 46° 00′ 27″ С; 19° 30′ 54″ И / 46.007401° С; 19.514933° И / 46.007401; 19.514933 Салашки шор
17 Кањишки салаши 45° 56′ 38″ С; 19° 47′ 45″ И / 45.943989° С; 19.795767° И / 45.943989; 19.795767 Салашки систем на граници са општином Кањижа
18 Келебија 46° 08′ 52″ С; 19° 34′ 58″ И / 46.147893° С; 19.582788° И / 46.147893; 19.582788 (мађ. Alsókelebia)
19 Криво блато 46° 09′ 56″ С; 19° 37′ 25″ И / 46.165627° С; 19.623636° И / 46.165627; 19.623636 Данас део Келебије (мађ. Görbetó)
20 Клиса 45° 58′ 38″ С; 19° 42′ 22″ И / 45.977170° С; 19.706185° И / 45.977170; 19.706185 (мађ. Klisza)
21 Кобин Крај (Кобино село) 46° 03′ 53″ С; 19° 31′ 54″ И / 46.064834° С; 19.531691° И / 46.064834; 19.531691 Данас део Љутова
22 Куцура 46° 03′ 49″ С; 19° 36′ 32″ И / 46.063550° С; 19.608805° И / 46.063550; 19.608805
23 Лудаш 46° 05′ 32″ С; 19° 49′ 03″ И / 46.092179° С; 19.817524° И / 46.092179; 19.817524 Или Лудашки шор (мађ. Ludas)
24 Љутово 46° 01′ 11″ С; 19° 40′ 00″ И / 46.019643° С; 19.666667° И / 46.019643; 19.666667 (мађ. Mérges)
25 Мадараш (Мадарашки салаши) 46° 00′ 57″ С; 19° 20′ 04″ И / 46.015842° С; 19.334386° И / 46.015842; 19.334386 Постоји и Мадараш код Таванкута (западни део села)
26 Мала Босна 46° 02′ 26″ С; 19° 34′ 20″ И / 46.040551° С; 19.572133° И / 46.040551; 19.572133
27 Мала Пешта[12] 45° 56′ 53″ С; 19° 33′ 47″ И / 45.947942° С; 19.563031° И / 45.947942; 19.563031
28 Микићево 45° 59′ 43″ С; 19° 35′ 47″ И / 45.995291° С; 19.596507° И / 45.995291; 19.596507 Близу до угашено салашко насеље
29 Мишићево 45° 59′ 17″ С; 19° 29′ 03″ И / 45.988° С; 19.484166° И / 45.988; 19.484166
30 Наумовићево (Наумићево)[10][11] 46° 01′ 14″ С; 19° 39′ 48″ И / 46.020534° С; 19.663341° И / 46.020534; 19.663341 Раније: Добровољачко насеље[23]
31 Носа 46° 05′ 33″ С; 19° 51′ 26″ И / 46.092622° С; 19.857283° И / 46.092622; 19.857283 (мађ. Nosza)
32 Нови Жедник 45° 56′ 16″ С; 19° 40′ 09″ И / 45.937833° С; 19.669166° И / 45.937833; 19.669166
33 Павловац[12] 45° 58′ 09″ С; 19° 34′ 29″ И / 45.969264° С; 19.574827° И / 45.969264; 19.574827 Угашени салашки шор (мађ. Vámtelek)
34 Палић 46° 06′ 19″ С; 19° 46′ 01″ И / 46.105333° С; 19.767° И / 46.105333; 19.767 (мађ. Palics)
35 Расовац 46° 05′ 24″ С; 19° 35′ 00″ И / 46.090027° С; 19.583239° И / 46.090027; 19.583239 (мађ. Raszovás)
36 Рата 45° 59′ 07″ С; 19° 24′ 42″ И / 45.985220° С; 19.411733° И / 45.985220; 19.411733 Део Бајмока
37 Секулић 46° 01′ 57″ С; 19° 43′ 31″ И / 46.032493° С; 19.725406° И / 46.032493; 19.725406 Део Бикова
38 Скендерево 46° 01′ 16″ С; 19° 27′ 57″ И / 46.021111° С; 19.465921° И / 46.021111; 19.465921 Скоро до угашено насеље (салашки шор)
39 Стара Чикерија 46° 05′ 59″ С; 19° 33′ 45″ И / 46.099587° С; 19.562543° И / 46.099587; 19.562543 Део Чикерије, део града
40 Стара Торина 46° 05′ 29″ С; 19° 48′ 23″ И / 46.091338° С; 19.806312° И / 46.091338; 19.806312 (мађ. Szalatornya)
41 Стари Жедник 45° 56′ 32″ С; 19° 37′ 29″ И / 45.942333° С; 19.624666° И / 45.942333; 19.624666 (мађ. Nagyfény)
42 Стипићево 45° 58′ 25″ С; 19° 44′ 00″ И / 45.973508° С; 19.733224° И / 45.973508; 19.733224 Раније угашени салаши
43 Хајдуково 46° 06′ 48″ С; 19° 48′ 44″ И / 46.113396° С; 19.812282° И / 46.113396; 19.812282 (мађ. Hajdújárás)
44 Хрватски Мајур 46° 01′ 28″ С; 19° 36′ 44″ И / 46.024359° С; 19.612219° И / 46.024359; 19.612219 (мађ. Kisvörösegyháza)
45 Црвено село 46° 04′ 40″ С; 19° 37′ 43″ И / 46.077771° С; 19.628617° И / 46.077771; 19.628617 *Данас део града (мађ. Vörösfalu)
46 Чавољ 46° 09′ 25″ С; 19° 35′ 39″ И / 46.156925° С; 19.594100° И / 46.156925; 19.594100 Данас део Келебије
47 Чантавир 45° 55′ 08″ С; 19° 45′ 28″ И / 45.918833° С; 19.757833° И / 45.918833; 19.757833 (мађ. Csantavér)
48 Чурго[24] 46° 06′ 22″ С; 19° 48′ 34″ И / 46.106076° С; 19.809320° И / 46.106076; 19.809320 Салашки шор, део Хајдукова (мађ. Csurgó)
49 Шебешић 46° 05′ 06″ С; 19° 35′ 17″ И / 46.084991° С; 19.587948° И / 46.084991; 19.587948
50 Шишковац[14] 46° 05′ 06″ С; 19° 35′ 17″ И / 46.084991° С; 19.587948° И / 46.084991; 19.587948 Део Г. Верушића[25]
51 Шупљак 46° 04′ 01″ С; 19° 49′ 38″ И / 46.0670371° С; 19.8271425° И / 46.0670371; 19.8271425

Напомена: кликом на координате може се проверити постојање насеља.

Списак градских четврти (квартова) Суботице[уреди | уреди извор]

Градске четврти и месне заједнице Суботице

Списак је састављен на основу листе градских месних заједница и релевантне литературе.

Бр. Назив четврти Други назив
1 Александрово (Шандор)
2 Бајнат
3 Велики Радановац (Радановац)
4 Гат
5 Граничар
6 Дудова шума (Радијалац)
7 Зорка
8 Кер (Керско насеље)
9 Кертварош
10 Макова Седмица
11 Мали Бајмок
12 Мали Радановац
13 Нови Град
14 Ново Насеље (Део М. З. Александрово и М. З. Кер)
15 Ново Село
16 Пешчара
17 Прозивка[26]
18 Српски Шор
19 Теслино насеље (Део М. З. Кертварош)
20 Центар 1
21 Центар 2
22 Центар 3 ("Токио")
23 Железничко насеље (Жељезничко насеље)

Галерија мапа Суботице[уреди | уреди извор]

Види још[уреди | уреди извор]

Белешке[уреди | уреди извор]

 1. ^ Ред вожње Суботица Транса. У најновијој верзији реда вожње реч међуградске је преименовано у међумесне.

Референце[уреди | уреди извор]

 1. ^ Прозивка добија амбуланту GradSubotica.com
 2. ^ а б Закон о територијалној организацији Републике Србије („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007)
 3. ^ Ред вожње аутобуса градске, приградске и међуградске линије[мртва веза]
 4. ^ Попис становништва Југославије 1953 (PDF)
 5. ^ Попис становништва Југославије 1981 (PDF)
 6. ^ Систематски списак насеља Републике Србије 2006. стр. 23. Републички Завод за статистику Републике Србије [PDF]
 7. ^ Устав републике Србије члан 79: “Припадници националне мањине имају право: ... да у срединама где чине значајну популацију, традиционални локални називи, имена улица, насеља и топографске ознаке буду исписане и на њиховом језику;”
 8. ^ Закон о територијалној организацији Републике Србије: 129/2007-3, 18/2016-32, 47/2018-26 пречишћен текст
 9. ^ Програм рада Месне заједнице Биково за 2016. годину (PDF)
 10. ^ а б Ulaz u stanicu Naumićevo (железничка станица Наумовићево, према терминологији Железница Србије)
 11. ^ а б Isključenja struje za 12. avgust (petak), обавештење на сајту Суботице, из 2016. (у тексту се, грешком, користе оба имена насеља: "Naumićevo – 09:00 – 12:00 U naselju Naumovićevo i Čantavirski put-Bikovo salaši")
 12. ^ а б в г Skarabej info - Pregled dana 2008-06-24. Skarabej radio Subotica.
 13. ^ Isključenja struje za 12. avgust (petak), обавештење на сајту Суботице, из 2016. (у тексту се користи име насеља Г. Верушић: "Gornji Verušić – 09:00 – 12:00 U naselju Gornji Verušić (salaši u okolini DES-a)")
 14. ^ а б Isključenja struje za 12. avgust (petak), обавештење на сајту Суботице, из 2016. (у тексту се користи име насеља: "Šiškovac – 09:00 – 12:00 U naselju Šiškovac")
 15. ^ "Насеље Носа са око 600 становника налази се на територији Града Суботице" (цитат, стр. 4/35) – Конкурсна документација израде пројектно-техничке документације за водовод Хајдуково-Носа Град Суботица, Градоначелник Суботице. 2015. [PDF]
 16. ^ Податак из ГИС Суботица
 17. ^ Списак улица по месним заједницама на територији града Суботице 2013. Управа града Суботице (PDF)
 18. ^ Broj kuća na “naseobinama” u okolini Subotice, 1926. Историјски архив града Суботице
 19. ^ Tekst popisa, PTE Egyetemi Könyvtár (језик: мађарски)
 20. ^ Опис месне заједнице и њених граница на сајту града Суботице
 21. ^ Извештај о раду Месне заједнице Биково за 2017. годину (PDF)
 22. ^ Програм рада Месне заједнице Биково за 2018. годину (PDF)
 23. ^ Карта 1:25.000 Суботица 3-4. Друго издање 1972. Садржај допуњен 1970. Војногеографски институт (Београд).
 24. ^ Едукативне стазе Чурго и Киреш Архивирано на сајту Wayback Machine (29. март 2019). Еколошка тура - Језеро Лудаш. Званична презентација Туристичке организације града Суботице
 25. ^ Isključenja struje za 23. novembar (2016). Saopštenje za medije Elektrodistribucije "Subotica" Elektrovojvodina, ogranak Subotica. Arhiva vesti sa Subotica.com
 26. ^ Прозивка GradSubotica.com