Двострука веза

С Википедије, слободне енциклопедије

Двострука веза у хемији је хемијска веза између атома два хемијска елемента која укључује четири везана електрона уместо уобичајених два.

Начин грађења везе[уреди | уреди извор]

Шематски приказ начина грађења двоструке везе.

Начин грађења двоструке везе ће бити представљен на примеру двоструке везе код алкена. Угљеник има електронску конфигурацију: . Електрони из 1s орбитале не учествују у грађењу везе. Њен настанак се објашњава sp² хибридизацијом. Наиме, један електрон из 2s прелази у 2р орбиталу. Приликом настанка двоструке везе између угљеникових атома долази до својеврсног мешања, односно хибридизације три орбитале (једне s и две р), док трећи електрон у преосталој 2р орбитали код оба угљеника не учествује у хибридизацији. Тако долази до настанка три sp² хибридне орбитале. Пошто све три теже да се удаље једна од друге, угао који узајамно образују је 120°. Затим долази до преклапања једне хибридне орбитале једног угљениковог атома и једне хибридне орбитале другог угљениковог атома, при чему се гради сигма () веза. Преостала два електрона стварају 2р орбитале које су нормалне на раван у којој се налазе хибридне орбитале, па долази до поклапања и стварања π везе. То значи да се двострука веза састоји од једне π и једне везе и њена енергија везе је већа у односу на једноструку везу.

Двострука веза код алкена[уреди | уреди извор]

Функционална група код алкена је двострука веза између атома угљеника. Приликом давања назива по IUPAC-овој номенклатури изомерима алкена, води се рачуна да њихова функционална група буде обухваћена приликом одређивања најдужег низа. Нумерисање угљеникових атома у том низу врши се тако да атом који учествује у грађењу двостуке везе буде означен најнижим могућим бројем. Реактивност алкена се објашњава присутством двоструке везе, тачније π везе, јер је облак π електрона погодан за напад од стране других реагенса, па се та веза лако раскида приликом судара у реакцијама.

Литература[уреди | уреди извор]

  • Стојиљковић, Александра. 2008. Хемија за III разред гимназије природно-математичког смера, медицинске, ветеринарске и школе за негу лепоте. Београд : Завод за уџбенике.

Спољашње везе[уреди | уреди извор]