Декартов производ

Из Википедије, слободне енциклопедије

У математици, Декартов (Картезијански) производ је директни производ скупова. Име је добио по француском математичару Декарту,[1] захваљујући чијем заснивању аналитичке геометрије је постављен темељ за овај концепт.

Декартов производ A×B скупова A={x,y,z} и B={1,2,3}

Посебно, Декартов производ два скупа X (нпр. скуп тачака на x-оси) и Y (нпр. скуп тачака на y-оси), у ознаци X × Y, је скуп свих могућих уређених парова код којих је прва компонента елемент скупа X а друга компонента елемент скупа Y (у примеру би то била цела раван x0y):

A\times B = \{(x,y) | x\in A\;\wedge\;y\in B\}.[2]

Декартов производ два коначна скупа може се представити табелом, тако да су елементи једног скупа распоређени у редове, а другог у колоне. Тада се уређени парови могу схватити као ћелије у табели, где је свака одређена својим редом и колоном.

Примери[уреди]

Производ непразних скупова[уреди]

Нека су дати скупови A = \{1, 2, 3\} и B = \{1, 2\}.

A \times B = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (3,1), (3,2)\}

B \times A = \{(1,1), (1,2), (1,3), (2,1), (2,2), (2,3)\}

У питању су различити скупови, тј. A \times B \neq B \times A.

Шпил карата[уреди]

Шпил од 52 карте

На шпилу од 52 карте се може илустровати декартов производ. Шпил има 13 врста карата {A, K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2} и свака врста се појављује у четири боје {♠, ♥, ♦, ♣}. Декартов производ ових скупова се састоји од 52 уређена пара свих могућих карата.

Врста × боја даје следећи скуп {(A, ♠), (A, ), (A, ♦,), (A, ♣), (K, ♠), ..., (3, ♣), (2, ♠), (2, ), (2, ), (2, ♣)}.

Боја × врста даје следећи скуп {(♠, A), (♠, K), (♠, Q), (♠, J), (♠, 10), ..., (♣, 6), (♣, 5), (♣, 4), (♣, 3), (♣, 2)}.

У питању су различити дисјунктни скупови.

Дводимензионални координатни систем[уреди]

Картезијанске координате тачака

Главни историјски пример је картезијанскa раван у аналитичкој геометрији. У циљу представљања геометријских облика на нумерички начин и добијања нумеричких информација од оваквих репрезентација облика, Рене Декарт је свакој тачки у равни доделио пар реалних бројева, названих координатама. Обично се такав пар првих и других компонената назива x и y координата, респективно. Скуп свих таквих парова, односно картезијански производ ℝ × ℝ где су ℝ реални бројеви, представља скуп свих тачака у равни.

Имплементација у теорији скупова[уреди]

Формална дефиниција Декартовог производа са аспекта теорије скупова следи из дефиниције уређеног пара. Најчешћа дефиниција уређеног пара је (x, y) = \{\{x\},\{x, y\}\}, коју је дао Куратовски. Из дефиниције следи да је X\times Y \subseteq \mathcal{P}(\mathcal{P}(X \cup Y)), где је \mathcal{P} партитивни скуп. Дакле, постојање Декартовог производа било која два скупа у Цермело-Френкел теорији скупова је последица аксиоме пара, аксиоме уније, аксиоме партитивног скупа, и схеме сепарације. Пошто се функције најчешће дефинишу као специјалан случај релација, а релације се дефинишу као подскуп Декартовог производа, следи да је Декартов производ суштински неопходан за већину других дефиниција.

Некомутативност и неасоцијативност[уреди]

Нека су A, B, C и D скупови.

Декартов производ није комутативан,

A \times B \ne B \times A,

јер су координате уређених парова пермутоване, осим ако је испуњен један од следећих услова[3]:

  • A је једнако B,
  • бар један од скупова A и B је празан.

Референце[уреди]

  1. Merriam-Webster Online Dictionary Приступљено 23.11.2015.
  2. Warner, S: Modern Algebra, page 6. Dover Press, 1990.
  3. Singh, S. Cartesian product. Приступљено 24. 11. 2015.

Спољашње везе[уреди]