Пређи на садржај

Дефиниција

С Википедије, слободне енциклопедије
Речник

Дефиниција (лат. definitus - одређен, разговетан, јасан) представља одређивање једног појма по његовим својствима да буде јасан и разговетан; разоветно тумачење.[1]Како сваки појам има свој садржај и обим то постоје две логичко-методолошке радње којима се та два елемента утврђују: дефиниција и деоба /или дивизија/. Јасност једног појма последица је сазнања, односно утврђивања обима једног појма. Дефиницијом се утврђује разговетност појма а дивизијом јасност појма. Појам је одређен кад нам је разговетан садржај, или битно својство које му припада а подељен, /поступком деобе или дивизије/ кад су нам јасни чланови једне деобене целине.

Definitio fiat per genus proximum et diferentiam specificam
 • Дефиниција се изриче најближим родним појмом и појединачним разликама (према другим појмовима који такође спадају под исти родни појам);
 • Важно је правило: definitio ne sit negans - дефиниција нека не буде одрична (не треба одређивати шта неки појам није него шта јесте)
 • Дефининиција математичког појма - одређивање (утврђивање) смисла, садржаја математичког појма.
  • При овоме утврђивање смисла (суштине) појма може да се спроведе на разне начине:
  1. генетички - кад се указује начин образовања датог појма;
  2. свођењем датог појма на појмове који су већ познати - најчешће помоћу појмова врсте и вида, тј. критеријумом врсте и разликом у виду;
  3. аксиоматски - кад се појам одређује имплицитно у аксиомама (на пример, Тачка, Права, Раван).
  • Примери дефиниција математичког појма:
  1. Сфером (тродимензионалног Еуклидовог простора) се назива површ која настаје обртањем круга око његовог пречника (ово је генетичка дефиниција. појма сфере). Али се сфера може дефинисати помоћу појма геометријског места тачака у простору или аналитички.
  2. Логаритам броја за основу се може дефинисати као решење експоненцијалне функције , што се пише: , а може се дефинисати и као неко непрекидно решење функционалне једначине

Референце[уреди | уреди извор]

 1. ^ „Definicije”. Kratka istorija filozofije. 2015-09-01. Приступљено 2021-02-03.