Де-мол

С Википедије, слободне енциклопедије
Де-мол
ПаралелнаЕф-дур
Доминантнаа
Субдоминантнаге
Квинтакордде-еф-а
Симболи акорадаd, dm

Де-мол је молска лествица, чија је тоника тон де, а као предзнаке има једну снизилицу.

Варијанте лествице[уреди | уреди извор]

На слици испод се дају видети редом, природна, хармонска и мелодијска де-мол лествица:

 {
\override Score.TimeSignature #'stencil = ##f
\relative c' {
  \clef treble \key d \minor \time 7/4
  d4 e f g a bes c d c bes a g f e d2
  \clef bass \key d \minor
} }
 {
\override Score.TimeSignature #'stencil = ##f
\relative c' {
  \clef treble \key d \minor \time 7/4
  d4^\markup "D harmonic minor scale" e f g a bes cis d cis bes a g f e d2
} }
 {
\override Score.TimeSignature #'stencil = ##f
\relative c' {
  \clef treble \key d \minor \time 7/4
  d4^\markup "D melodic minor scale (ascending and descending)" e f g a b cis d c! bes! a g f e d2
} }

У хармонском молу седми тон при повишењу прелази из чистог це у цис, а у мелодијском де-молу шести тон бива повишен из бе у чисто ха.

Познатија класична дела у де-молу[уреди | уреди извор]

Дијатонске Лествице
Предзнаци 7♭ 6♭ 5♭ 4♭ 3♭ 2♭ 1♭
-
1♯ 2♯ 3♯ 4♯ 5♯ 6♯ 7♯
Дур Ces Ges Des As Es B F
C
G D A E H Fis Cis
Мол as es b f c g d
a
e h fis cis gis dis ais
Са снизилицама
-
Са повисилицама
музичка нотацијамузичке лествицетемподинамикаартикулацијаорнаменти