Диван (Османско царство)

Из Википедије, слободне енциклопедије
Ово је чланак о Дивану као државном органу у Османском царству. Уколико сте тражили предмет диван, односно отоман, погледајте: Диван.
Заседање Дивана у Истанбулу.

Диван је био царски савет и влада Османског царства, у модерном смислу "султанов кабинет". Диван је био састављен од разних везира (министара) и владајуће класе тј. племића, на челу са великим везиром. Велики везир је имао обавезу да обавести султана о мишљењима Дивана.

Диван се састајао у Bâb-i-âlî (بابِ علی, срећна или велика врата) или Топкапı, делу царског дворског комплекса. Ту су расправљали о политици царства.

Током генерација, османски владари су показивали све мање воље да се баве тешким послом управљања огромном државом. Од XVIII века сву стварну власт су препуштали својим сарадницима, Дивану и порти.

У XIV веку се Диван састојао од три везира а у XVII од једанаест, од чега су четворица служили као везири дома, односно као најважнији министри после великог везира. Понекад су и командири јањичара (аге) учествовали на састанцима Дивана.