Дубинска психологија

From Википедија
Jump to navigation Jump to search

Дубинска психологија је назив за психолошке школе које у свом програму и пракси значајно место дају истраживању латентних структура и несвесних детерминанти личности.

Литература[edit]