Европски форум институција осигурања депозита

Из Википедије, слободне енциклопедије

Европски форум институција осигурања депозита (енгл. European Forum of Deposit Insurers, EFDI) је међународно непрофитно удружење које окупља институције осигурања депозита и заштите инвеститора из 44 земље.

Укратко о EFDI[уреди]

Европски форум институција осигурања депозита

Правни статус: међународно непрофитно удружење основано по закону Белгије

Година оснивања: 2002. (међународно непрофитно удружење регистровано у Белгији од 2007. године)

Место оснивања: Брисел, Белгија

Председник: Тјери Дисо

Потпредседник: Патрик Леб

Почасни председник: Сузен Макарти, Роберто Морети

Чланови: 56 система за осигурање депозита из 25 земаља и 10 система за заштиту инвеститора из 44 земље

Веб-сајт: EFDI


Европски форум институција осигурања депозита основан је 2002. године уз подршку Европске комисије. Одлуку о формирању заједничке платформе за међусобну размену информација донело је 25 чланова оснивача. У јуну 2007. године, EFDI је стекао правни статус међународног непрофитног удружења по закону Белгије (INPA - AISBL). Седиште EFDI налази се у Бриселу (B-1000 Bruxelles, 10 Rue Montoyer, Belgium). Кабинет председника и Секретаријат EFDI налазе се у Риму, Via del Plebiscito, 102, 00186 Romа (Italia). EFDI тренутно има 68 чланова, што пуноправних (57 система осигурања депозита), што придружених (11 система за заштиту инвеститора) из 44 земље, које су уједно и чланице Савета Европе (чл. 6 Статута EFDI). EFDI интензивно сарађује са значајним европским и међународним организацијама и академским институцијама, посебно с Европском комисијом, Европском централном банком, Европском управом за надзор пословања банака (енгл. European Banking Authority), Светском банком, Међународним монетарним фондом, Европским округлим столом за финансијске услуге, Европским савезом банака и с Међународним удружењем институција осигурања депозита (енгл. International Association of Deposit Insurers – IADI).

Улога EFDI[уреди]

EFDI првенствено настоји да допринесе стабилности финансијских система јачањем сарадње у Европи и свету у областима осигурања депозита, решавања кризних ситуација и заштите инвеститора, као и стварањем услова за размену мишљења, стручних знања и информација о темама од општег интереса. EFDI такође ради на развоју дијалога о законодавним и другим темама од заједничког значаја и на решавању прекограничних питања, као што су боља сарадња међу европским земљама и повезивање са системима осигурања депозита изван Европе. Осим тога, учествује у анализи и спровођењу Директиве Европске уније о системима осигурања депозита. EFDI не даје обавезујуће изјаве у име својих чланова. EFDI може изразити мишљење својих чланова или чланова подгрупе, уз њихову сагласност. Изјаве или активности EFDI не угрожавају суверенитет његових чланова.

Европски одбор[уреди]

EFDI је формирао Европски одбор, у чијем су саставу сви чланови из земаља чланица Европске уније. Европски одбор бави се политиком EFDI према прописима Европске уније који уређују област осигурања депозита, доставља одговоре или саопштења Европској комисији (и другим институцијама повезаним с Европском унијом), извештава о дискусијама чланова у вези с политиком EFDI према Европској комисији (и другим институцијама повезаним с Европском унијом) и заступа политику EFDI пред Европском комисијом (и другим институцијама повезаним с Европском унијом).

Одбор за односе с јавношћу[уреди]

Одбор за односе с јавноћу EFDI чине стручњаци за ту област из свих институција чланица. Одбор се бави питањима од значаја за односе с јавношћу у вези с осигурањем депозита и заштитом инвеститора. Превасходно ради на размени искустава у погледу комуникација у кризним ситуацијама и информисању јавности о системима осигурања депозита у државама чланицама.

Радна група за заштиту инвеститора[уреди]

Радну групу за заштиту инвеститора чини 35 институција, од којих се 11 убрајају међу придружене чланове (институције које се баве искључиво заштитом инвеститора), док су преостала 24 члана задужена и за осигурање депозита и за заштиту инвеститора.

Радна група за заштиту инвеститора бави се политиком EFDI у односу на прописе Европске уније који се односе на системе заштите инвеститора. С посебном пажњом прати процес доношења Директиве о системима заштите инвеститора (97/9/EC), организује састанке, учествује у размени ставова и тражи објашњења од представника Европског парламента и Европске комисије. Подгрупа такође прати рад Европске комисије и залаже се за опсежнију међународну сарадњу.

Радна група за кризне ситуације[уреди]

Радна група за кризне ситуације спроводи анализе и даје препоруке Управном одбору EFDI у вези с питањима или плановима санације и решавања банака да би EFDI могао да реагује и одговори на европске и међународне иницијативе у тој области. Веза између система осигурања депозита и фондова за решавање банака од посебног је значаја за чланове EFDI.

Чланови[уреди]

Пуноправни чланови[уреди]

 • Аустрија - Österreichische Raiffeisen-Einlagensicherung reg. Gen. mbH. http://www.rzb.at
 • Аустрија - Österreichischer Genossenschaftsverband Schulze - Delitzsch http://www.oegv.info
 • Аустрија – Компанија за заштиту депозита аустријских комерцијалних банака http://www.einlagensicherung.at
 • Белгија – Фонд за заштиту депозита и финансијских инструмената http://www.protectionfund.be
 • Италија – Међубанкарски фонд за заштиту депозита http://www.fitd.it
 • Италија – Фонд за заштиту депозита за задружне банке http://www.fgd.bcc.it
 • Немачка – Систем заштите депонената Удружења немачких банака јавног сектора http://www.voeb.de
 • Немачка – Систем заштите инвеститора приватних комерцијалних банака Немачке http://www.edb-banken.eu
 • Немачка – Удружење штедионица Немачке http://www.dsgv.de
 • Немачка – Фонд за заштиту депозита Удружења немачких банака јавног сектора http://www.voeb.de
 • Пољска – Институција за осигурање депозита у штедно-кредитним задругама http://www.skok.pl
 • Португалија – Фонд за заштиту депозита у штедно-кредитним пољопривредним задругама http://www.fgcam.pt
 • Холандија – Колективни гарантни систем кредитних установа за исплату улога и инвестирање портфолија http://www.dnb.nl


Придружени чланови[уреди]

 • Мађарска – Фонд за заштиту инвеститора http://www.bva.hu
 • Португалија – Систем заштите инвеститора http://www.cmvm.pt
 • Турска – Систем за заштиту инвеститора Турске http://www.mkk.com.tr
 • Финска – Фонд за заштиту депозита Финске – Савез институција за пружање финансијских услуга Финске http://www.fkl.fi/en
 • Хрватска – Средишње клириншко депозитарно друштво д.д. http://www.skdd.hr
 • Чешка Република – Фонд за заштиту трговаца хартијама од вредности http://www.gfo.cz


Посматрачи[уреди]

 • Банка за међународна поравнања
 • Европска управа за надзор пословања банака
 • Европски округли сто за финансијске услуге
 • Европско удружење банака
 • Европска централна банка
 • Европска комисија
 • Међународно удружење институција осигурања депозита
 • Међународни монетарни фонд
 • Светска банка
 • Светски институт за штедионице aisbl /Европска група за штедионице aisbl
 • Европска комисија – Заједнички истраживачки центар

Управни одбор EFDI[1][уреди]

Председник: Тјери Дисо (Француска)

Потпредседник: Патрик Леб (Швајцарска)

Благајник: Аурелија Мазинтијене (Литванија)


Остали чланови Управног одбора:

Марија Хребац (Хрватска)

Дирк Купаи (Немачка)

Жозеф Делај (Луксембург)

Николај Евстратенко (Русија)

Референце[уреди]

 1. „Who's Who”. www.efdi.eu. 

Спољашње везе[уреди]

Статут EFDI http://www.efdi.eu/documents.asp?Id=2&Cat=Statutes

EFDI-Меморандум о разумевању http://www.efdi.eu/documents.asp?Id=11&Cat=Efdi%20EU%20committee%20public%20documents

Директиве 94/19/EC и 2009/14/EC http://www.efdi.eu/documents.asp?Id=1&Cat=Directives

Директива 97/9/EC http://www.efdi.eu/documents.asp?Id=1&Cat=Directives