Пређи на садржај

Елиптички интеграли

С Википедије, слободне енциклопедије

Елиптички интеграли појавили су се у вези с решавањем дужине лука елипсе, а прво су их открили Леонард Ојлер и Ђулио Фањано.

У савременом приступу дефинишу се као функција f, која може да се представи у облику:

где је R рационална функција два аргумента, P је полином трећег или четвртога степена без понављања корења, а c је константа.

Касније су откривене елиптичке функције као инверзне функције елиптичких интеграла.

Ознаке аргумената

[уреди | уреди извор]

Елиптички интеграли имају два аргумента, који могу да се изразе на неколико различитих начина, тако да постоји више конвенција.

Први аргумент може да се представи на више начина као:

  • модуларни угао
  • елиптички модул или ексцентрицитет
  • параметар.

Свака од три величине може да се прикаже помоћу било које друге од три величине.

Други аргумент може да се представи као:

  • амплитуда
  • x или u, где је ,

а је једна од Јакобијевих елиптичких функција. При томе вреди:

Непотпуни елиптички интеграли прве врсте

[уреди | уреди извор]

Непотпуни елиптички интеграли прве врсте F дефинисан је као:

То је тригонометријски облик интеграла. Замењујући добија се Јакобијев облик:

Помоћу амплитуднога или модуларнога угла добија се:

У тој нотацији вреди:

Са добија се:

Непотпуни елиптички интеграли друге врсте

[уреди | уреди извор]

Непотпуни елиптички интеграли друге врсте E су облика:

Замењујући , добија се Јакобијев облик:

На сличан начин помоћу амплитуде и модуларнога угла вреди:

Односи са Јакобијевим елиптичким функцијама су:

Непотпуни елиптички интеграли треће врсте

[уреди | уреди извор]

Непотпуни елиптички интеграли треће врсте Π је:

,

или

Број n назива се карактеристика и може да узме било коју вредност.

Треба приметити да је вредност бесконачна за било који m.

Односи са Јакобијевим елиптичким функцијама су:

Потпуни елиптички интеграли прве врсте

[уреди | уреди извор]

Елиптички интеграли су потпуни ако је φ=π/2 и онда је x=1. Потпуни елиптички интеграли прве врсте могу онда да се дефинишу као:

или помоћу непотпунога интеграла прве врсте:

Могу да се прикажу и преко реда:

где представља Лежандров полином, који је:

задовољава следеће једначине:

Потпуни елиптички интеграли друге врсте

[уреди | уреди извор]

Потпуни елиптички интеграли друге врсте одговара обиму елипсе и дефинише се као:

или преко непотпунога интеграла друге врсте:

Могу да се прикажу и преко реда:

што је еквивалентно:

За њега важе и једначине:

Потпуни елиптички интеграли треће врсте

[уреди | уреди извор]

Потпуни елиптички интеграли треће врсте дефинише се као:

За њега важи:


Литература

[уреди | уреди извор]