Е-мол

С Википедије, слободне енциклопедије
Е-мол
ПаралелнаГе-дур
Доминантнаха
Субдоминантнаа
Квинтакорде-ге-ха
Симболи акорадаe, em

Е-мол је молска лествица, чија је тоника тон е, а као предзнак има једну повисилицу.

Варијанте лествице[уреди | уреди извор]

На слици испод се дају видети редом, природна, хармонска и мелодијска е-мол лествица:

 {
\override Score.TimeSignature #'stencil = ##f
\relative c' {
  \clef treble \key e \minor \time 7/4 e4^\markup "E natural minor scale" fis g a b c d e d c b a g fis e2 \clef bass \key e \minor
} }
 {
\override Score.TimeSignature #'stencil = ##f
\relative c' {
  \clef treble \key e \minor \time 7/4
  e4^\markup "E harmonic minor scale" fis g a b c dis e dis c b a g fis e2
} }
 {
\override Score.TimeSignature #'stencil = ##f
\relative c' {
  \clef treble \key e \minor \time 7/4
  e4^\markup "E melodic minor scale (ascending and descending)" fis g a b cis dis e d! c! b a g fis e2
} }

У хармонском молу седми тон при повишењу прелази из чистог де у дис, а у мелодијском е-молу шести тон бива повишен из чистог це у цис.

Познатија класична дела у е-молу[уреди | уреди извор]

Дијатонске Лествице
Предзнаци 7♭ 6♭ 5♭ 4♭ 3♭ 2♭ 1♭
-
1♯ 2♯ 3♯ 4♯ 5♯ 6♯ 7♯
Дур Ces Ges Des As Es B F
C
G D A E H Fis Cis
Мол as es b f c g d
a
e h fis cis gis dis ais
Са снизилицама
-
Са повисилицама
музичка нотацијамузичке лествицетемподинамикаартикулацијаорнаменти