Пређи на садржај

Императив

С Википедије, слободне енциклопедије
Глаголски облици
Лични
Презент
Аорист
Перфекат
Имперфекат
Плусквамперфекат
Футур I
Футур II
Императив
Потенцијал
Нелични
Инфинитив
Глаголски придев радни
Глаголски придев трпни
Глаголски прилог садашњи
Глаголски прилог прошли

Императив (од лат. impero — „наредити”) или заповедни начин је глаголски начин којим се изражавају заповести и жеље да се обаве одређене радње; њиме се може исказивати молба, савет или наредба. Императив има само 2. лице једнине и 1. и 2. лице множине. Међутим, за 3. лице једнине и множине употребљава се конструкција која се састоји од речце нека и 3. лица једнине односно множине презента глагола који се мења.

Императив у српском језику гради се тако што се на презентску основу глагола (која се добија одбијањем наставка за 3. лице множине презента) додају двојаки наставци:

 • -и, -ј (за 2. лице једнине)
 • -имо, -јмо (за 1. лице множине)
 • -ите, -јте (за 2. лице множине)
 Примери:

Наставци -и, -имо, -ите:

 • видети (виде → вид)
  • 2. лице једнине: види
  • 1. лице множине: видимо
  • 2. лице множине: видите
Описне конструкције за 3. лице:
 • за 3. лице једнине: нека види
 • за 3. лице множине: нека виде

Наставци -ј, -јмо, -јте:

 • певати (певају → пева)
  • 2. лице једнине: певај
  • 1. лице множине: певајмо
  • 2. лице множине: певајте
Описне конструкције за 3. лице:
 • за 3. лице једнине: нека пева
 • за 3. лице множине: нека певају

Спољашње везе[уреди | уреди извор]