Индекс изграђености парцеле

С Википедије, слободне енциклопедије

Индекс изграђености, раније Индекс искоришћености парцеле јесте урбанистички показатељ који се користи у урбанизму, архитектури и грађевинарству. То је однос (количник) бруто развијене грађевинске површине изграђене или планиране грађевине и укупне површине грађевинске парцеле[1]

Примена[уреди | уреди извор]

У српском законодавству индекс изграђености се обично даје у виду граничне вредности за одређени урбанистичку целину, урбанистички блок или грађевинску парцелу. Најчешће се даје највећа дозвољена вредност индекса, а понекад и најмања. Највећи дозвољени индекс изграђености се обавезно разрађује кроз правила грађења у оквиру следећих планских докумената[2]:

Према важећем Правилнику о општим условима за парцелацију, регулацију и изградњу препоручују се следеће вредности за индекс изграђености према зонама, које се каснијом разрадом у просторним и урбанистичким плановима могу прилагодити месним приликама. То су[3]:

  1. зоне кућа за одмор - 0,3;
  2. сеоске зоне - 0,5;
  3. зоне ретких насеља и породичне градње - 1,0;
  4. опште стамбене зоне у насељима средњих густина - 1,5;
  5. мешовите зоне у насељима средњих густина - 1,7;
  6. индустријске зоне и остала посебна подручја - 1,5;
  7. градске стамбене и опште зоне већих густина - 2,5.

Види још[уреди | уреди извор]

Извори[уреди | уреди извор]

Спољашње везе[уреди | уреди извор]