Канцеларија за људска и мањинска права

Из Википедије, слободне енциклопедије
Иди на навигацију Иди на претрагу

Канцеларија за људска и мањинска права је канцеларија при Влади Републике Србије. Канцеларија врши стручне послове за потребе Владе и надлежних министарстава који се односе на:унапређење и заштиту људских и мањинских права, општа питања положаја припадника националних мањина, праћење положаја припадника националних мањина који живе на територији Републике Србије и остваривање мањинских права, као и остваривања веѕа националних мањина са матичним државама.Канцеларија обавља стручне послове праћења усаглашености домаћих прописа са међународним уговорима и другим међународноправним актима о мањинским и људским правима и иницирање измена домаћих прописа.

Опис канцеларије[уреди]

На основу члана 3. Уредбе о Канцеларији за људска и мањинска права, Канцеларијом руководи директор кога поставља Влада на пет година, а на предлог Генералног секретара Владе. Директор Канцеларије одговоран је Влади и Генералном секретару Владе. Директор Канцеларије је државни службеник на положају.

Директор Канцеларије организује, руководи, обједињује и усмерава рад Канцеларије.Он такође обезбеђује законом ефикасно обављање послова. Одлучује о правима, одговорностима и дужностима запослених. Обавља и друге послове у складу са законом.

Надлежности канцеларије[уреди]

Канцеларија за људска и мањинска права има три сектора: 1. Сектор за опште послове, међународну сарадњу и пројекте Обављају се кадровски,административно-технички послови,финансијско материјални, којима се обезбеђује усклађен и ефикасан рад свих унутрашњих јединица, учешће у остваривању међународне сарадње у области људских и мањинских права. 2. Сектор за унапређење и заштиту људских права Обављају се послови који се односе на праћење примене прописа препорука и сарадња са телима Савета Европе, Европске уније, Организације за европску безбедност и сарадњу и других међународних институција и организација чија је Република Србија члан. Обављају се послови који се односе на праћење усаглашености домаћих прописа са међународним уговорима и другим међународноправним актима о људским правима и иницирање измена домаћих прописа, припремање одговора на појединачне представке против државе које су поднете уговорним телима УН чију је надлежност прихватила Република Србија; израда извештаја за специјалне процедуре УН,израда и представљање пред уговорним телима УН периодичних извештаја о спровођењу основних међународних уговора о људским правима, и обављање других послова из надлежности Канцеларије. 3.Сектор за националне мањине Обављају се послови који се односе спровођење и праћење међународних уговора у области мањинских права, праћење усаглашенсоти домаћих прописа са међународним уговорима и другим међународно правним актима о мањинским правима и иницирањ измена домаћих прописа; остваривање права националних мањина на одржавање и успостављање прекограниче сарадње; праћење остваривања права националних мањина у области културе, образовања и јавног информисања и службене употребе писма и језка националних мањина и у другим областима значајним за националне мањине; остваривање сарадње са представницима цивилног друштва и надлежним органима у вези са уанпређењем положаја цивилног друштва, посебно Рома; пружања помоћи угроженим мигрантским категоријама стновништва, и други послови везани за овај сектор.

Види још[уреди]

Референце[уреди]

Спољашње везе[уреди]