Кватернион

Из Википедије, слободне енциклопедије

Кватернион представља збир скалара и вектора и као такав објекат није ни вектор ни скалар. Појам кватерниона увео је Хамилтон. Пример кватериона се може наћи при проучавању ротације тела око непомичне осе. Када се два скалара, рецимо m и n поделе, добија се опет скалар p=m/n што се може написати као m=pn. По аналогији количник два вектора a и b који у општем случају нису колинеарни је нека величина која се означава као Q при чему као таква треба да задовољава једнакост a =Q b. Производ Q b геометријски представља деформацију (с обзиром да вектори нису у општем случају колинеарни) и обртање вектора b за угао Θ=<(a, b) до поклапања са a. Како би се дефинисало дељење два вектора, мора се претходно дефинисати величина Q. Ову величину је Хамилтон приказао у облику збира скалара A и вектора a. Величину Q=А+ a пошто је одређена са четири броја назвао је кватернион. Кватернион није могуће представити геометријски с обзиром да је за тако нешто потребно имати четири осе, једну за скалар и три за вектор.

Особине[уреди]

q ::= a + bi + cj + dk \! где су a,b,c,d\in\mathbb{R}

а i\!, j\! и k\! испуњавају следеће услове:

 m * n \! i \! j \! k \!
i \! -1 \! k \! -j \!
j \! -k \! -1 \! i \!
k \! j \! -i \! -1 \!

Матрични облик[уреди]

Ако су елементи матрице комплексни бројеви онда је она димензије 2 * 2

\begin{pmatrix} a+bi & c+di \\ -c+di & a-bi \end{pmatrix}

За реалну матрицу:

\begin{pmatrix}
 \;\; a & b & \;\; c & d \\ 
 \;\; -b & \;\; a & -d & c \\
 \;\; -c & \;\; d & \;\; a & -b \\
 \;\; -d & \;\; -c & \;\; b & \;\; a 
\end{pmatrix}

Где су a,b,c,d\in\mathbb{R}.