Кентумски језици

Из Википедије, слободне енциклопедије
Мапа која показује пределе порекла кентумских (плаво) и сатемских (црвено) језика. Централна област у којој су се појавили сатемски језици је обележена интензивнијом нијансом црвене боје.

Кентумски језици су грана индоевропских језика и обухватају италске (укључујући романске), келтске, германске, грчки језик, и, претпоставља се, већи број изумрлих језика (венетски, илирски, антички македонски). Тохарски језици такође спадају у ову групу.

Подела на кентумске и сатемске језике је настала анализом гласовних промена почев од прото-индоевропског језика.

  • Они језици код којих је палатализацијом меко к постало с, називају се сатемски.
  • Они језици код којих је меко к депалатализацијом постало тврдо к, називају се кентумски.

Своје називе групе су добиле од речи сто (100) у латинском »кентум« и авестанском »сатем«.