Континуирана медицинска едукација

Из Википедије, слободне енциклопедије

Континуирана медицинска едукација (КМЕ) је право и обавеза сваког здравственог радника да се непрекидно стручно усавршава и један од услова за обнову лиценце. Потреба за КМЕ је настала као последица сталних новина у медицини као науци, као и увођења нових технологија у терапији, дијагностици и здравственој нези. Она је неопходна (обавезна) за све здравствене раднике, јер обезбеђује праћење и реформу образовног и здравственог система према препорукама СЗО.

Појам КМЕ[уреди]

Један од услова за продужење важности лиценце ЛКС, је да сваки лекар кроз КМЕ сакупи 168 поена (бодова)

Континуирана медицинска едукација (КМЕ) као појам у Србији је прихваћен из енглеског језика као дословни превод оригинала (енгл. Continuing Medical Education (CME)). Као и у многим другим случајевима неселективног усвајања страних речи и израза, овај појам је опште прихваћен у стручним (медицинским) круговима у Србији. Томе је свакако допринело и оснивање, под тим називом, центара за континуирану медицинску едукацију при медицинским факултетима и здравственим центрима широм Србији.

ВикицитатиДефиниција КМЕ гласи:

КМЕ се састоји од образовних активности које служе да се одржи, развије или повећа знање, вештине и професионална достигнућа и односи које лекар и остало здравствено особље користи да пружи услуге пацијентима, јавности или професији. КМЕ представља скуп знања и вештина опште признатих и прихваћених од стране стручне јавности у оквиру основних медицинских наука, клиничке медицине и пружања здравствене неге.”

ВикицитатиДефиниција према Закону о здравственој заштити Републике Србије (члан 187.)

Континуирана едукација подразумева: учешће (нап.здравствених радника) на стручним и научним скуповима и учешће на семинарима, курсевима и другим програмима континуиране едукације.”

Значај КМЕ[уреди]

За разлику од система стручног усавршавања, који се практично завршавао стручном специјализацијом и/или ужом специјализацијом, континуирана медицинска едукација (КМЕ) је уведена у многим земљама света, а од 2008. и у Србији као обавеза и потреба за све медицинске раднике.

Кроз систем КМЕ обезбеђује се да најновија знања и најсавременије технике лечења буду пренесене кроз допунски и стални облик интерног (усавршавања унутар матичне установе) или екстерног (усавршавања у другим установама или на стручним скуповима итд.) лекарима и медицинским техничарима, и има за циљ да подигне ниво стручног знања и унапреди квалитет здравственог збрињавања у свим облицима здравствене заштите и свакодневној пракси.

Најраспрострањенији начин преношења знања је преко различитих семинара, стручних скупова и курсева, чији полазници, у зависности од нивоа и обима презентираних знања као и постојања провере стечених знања, добијају одређени број поена (бодова) који се евидентирају и сабирају са претходно стеченим. Сваки здравствени радник има обавезу да у одређеном временском периоду сакупи одговарајући број поена (бодова) како би могао да обнови лиценцу и настави са обављањем своје праксе.

Лиценцирање, односно издавање, обнављање и одузимање одобрења за самостални рад је у Закону о коморама здравствених радника у многим земаљама дефинисао КМЕ (између осталог) и као једну од обавеза свих здравстених радника за обнављање лиценце.

Извори[уреди]

  • Slađana Jovanović, Miloš Protić, Ljiljana Jovanović, Marija Bogdanović-Živkov Kontinuirana medicinska edukacija kod nas i u svetu, . ISBN {{{isbn}}}. pp. 31-36, 31 (2006)
  • American Medical Association (AMA) definicija CME: Web strana Američkog medicinskog udruženja
  • Josseran L, Chaperon J.: History of continuing medical education in the United States; Presse Medical 2001; Mar 17 30 (10): 493-7
  • Vandendael K, Van Hemelryck F Continuing medical education and its accreditation—an overview of the situation in the European Union and in the United States; European Journal of Cancer 2003; November Volume 39 Issue 17: Pages 2430-2438
  • Ninova Stankova Katerina, Licenciranjeto i ministerstvoto za zdravstvo, Lekarska komora na Makedonija i Fondacija otvoreno opštestvo; Skopje, 2004
  • Continuing Medical Education for the Medical Specialist in the European Union, Update on Structure of National CME Presented by Members of UEMS European Advisory Committee on CME, November 2001
  • Považan Đ.: Centar za kontinuiranu edukaciju u zdravstvu; Glas lekara 2005, April br. 9

Спољашње везе[уреди]