Концентрација

Из Википедије, слободне енциклопедије
Иди на навигацију Иди на претрагу

У хемији, концентрација представља најподеснију величину за квантитативно одређивање раствора. Поред концентрације, користе се између осталих и величине попут молалитета, масеног удела, молског процента итд.[1][2]

Врсте[уреди]

Масени и молски удео[уреди]

Масени (молски) удео представља однос масе (броја молова) компоненте неке смеше и укупне масе (броја молова) те смеше. Масени (молски) удео је релативна и бездимензионална величина. Множењем масеног (молског) удела кoeфицијентом, одређујемо релативну мерну јединицу. Множењем са сто - добијамо проценте (%), са хиљаду - промиле (‰), са милион - делова по милиону (ppm), са билион - делове по билиону (ppb), итд...

Моларитет[уреди]

Моларитет или запреминска (моларна) концентрација представља број молова компоненте раствора по јединици запремине. Јединица му је (mol/dm3 = M)

Масена концентрација[уреди]

Масена концентрација представља масу компоненте раствора по јединици запремине. Јединица јој је (g/dm3)

Запреминска концентрација[уреди]

Запреминска концентрација представља однос између запремине раствора и запремине растварача. Relativna је величина, па као таква може да се изрази у процентима, промилима, деловима по милиону, итд...

Молалитет[уреди]

Молалитет представља величину сличну моларној концентрацији или моларитету. То је број молова растворене супстанце по јединици масе растварача. Јединица му је (mol/kg).

Нормалитет[уреди]

Нормалитет представља број молских еквивалената неке компоненте по јединици запремине. Јединица му је (Eq/dm3). Вредност ове величине зависи од избора молског еквивалента, тј. колико молова ће бити у једном молском еквиваленту. Тако нормалитет од нпр. раствора чији је моларитет 1 mol/dm3 бирањем молског еквивалента од 2 mol/Eq постаје 0.5 Eq/dm3.

Извори[уреди]

  1. ^ Međunarodna unija za čistu i primenjenu hemiju. "concentration". Kompendijum Hemijske Terminologije Internet edition.
  2. ^ Holler, F. James; Skoog, Douglas A.; West, Donald M. (1996). Fundamentals of analytical chemistry. Philadelphia: Saunders College Pub. ISBN 0-03-005938-0. 

Литература[уреди]

  • Holler, F. James; Skoog, Douglas A.; West, Donald M. (1996). Fundamentals of analytical chemistry. Philadelphia: Saunders College Pub. ISBN 0-03-005938-0.