Координате

Из Википедије, слободне енциклопедије
мини
мини

Координате су бројни или угловни елементи који одређују положај неке тачке у равни или простору. Зависно од потребе, координате могу бити одређене са једном, двије, или три тачке.

Ако имамо бројни правац, потребна је једна координата. За површ или раван, потребне су двије, а за тродимензионални простор три координате.

Координатни систем је скуп линија и равни које се користе за недвосмислено одређивање положаја неког објекта његовим координатама. Постоји више врста координатних система.

 • Координатни системи у равни:
  • Правоугли координатни систем. Две праве линије (координатне осе) се сијеку под правим углом у једној тачки (координатни почетак, исходиште). Хоризонтална оса је икс (X) оса (апцисна оса), а вертикална оса је ипсилон (Y) оса (ординатна оса).
  • Косоугли координатни систем. Разликује се од правоуглог по томе што угао између координатних оса није 90 степени.
  • Поларни координатни систем. Има усвојени координатни почетак О и оријентисану праву линију ОП (поларна оса). Положај тачке је одређен поларним координатама: ро (ρ) (поларна раздаљина, радијус вектор, потег) и фи (φ) (поларни угао, аномалија, амплитуда).
 • Координатни системи у простору:
  • Правоугли или косоугли. Овај систем стварају три координатне осе, X, Y и Z, које се међусобно сијеку под неким углом. Положај тачке је одређен са три координате — апсциса X, ордината Y и апликата Z.
  • Цилиндрични. Поларни координатни систем је у равни XY, а смјер координатне осе Z. Цилиндричне координате су φ, ρ и Z.
  • Сферни. Образују га два поларна система. Постоји раван XY и раван ZT. Сферне координате. r, ρ и φ се зову и поларне координате у простору.

Спољашње везе[уреди]

Литература[уреди]

Види још[уреди]