Корпорација

Из Википедије, слободне енциклопедије

Корпорација или компанија (велико предузеће) је правно лице, које често има слична права као и физичко лице: да поседује имовину, задужује се, тужи или буде тужена. Њена сврха је сједињавање, груписање пословних интереса и представља најчешћи облик пословног удруживања.

Ова дефиниција сачињена је по западној теорији, где је постојала дуга законодавна пракса која се бавила правима и обавезама индивидуалних трговаца. Домаћа политичка економија најрадије користи појам предузеће и више га третира као економску категорију.

Реч „корпорација“ потиче од латинског corpus (тело), представљајући „тело сачињено од људи"; то је група људи овлаштена да делује као појединац (Oxford English Dictionary). Реч universitas, такође је кориштена да представља групу људи али се данас пре свега односи на групу учењака (види Универзитет). У Уједињеном Краљевству и Ирској, овај појам се односио и на органе локалних власти који су управљали одређеним градским областима, слично месним заједницама. Након 1973. године у Уједињеном Краљевству, и од 2001. године у Ирској, уведен је нови термин „савет“. Само је Лондонска корпорација задржала стари назив.

У свакодневном, колоквијалном, говору, корпорација се односи на привредни субјект који послује у складу са владиним правним оквирима.

Цркве, интересне групе (непрофитне или добровољне организације или асоцијације), градови и локалне самоуправе (које се могу назвати и „јавне корпорације"), такође имају, историјски утемељен, корпоративни идентитет.