Макроекономија

Из Википедије, слободне енциклопедије

Макроекономија потиче од грчких речи macros (велики) и oikonomia (привреда), што значи да проучава економске агрегатне величине. Другим речима, бави се проучавањем проблема друштвене привреде, као целине, где се варијабле своде на мали број глобалних величина, тј. комплексних агрегатних величина.

Економија
Average GDP PPP per capita new.svg
Еконимија по регијама

Африка • Северна Америка
Јужна Америка • Азија

Европа • Океанија
Општи аспекти

Развој економске мисли

Микроекономија • Макроекономија
Методологија

Бихејвиористичка • Компутацијска
Економетрија • Еволуциона
Експериментална • Теорија игара

Математичка • Друштвена психологија
Поља и поделе

Развој • Раст • Историја
Међународна трговина • Рад
Економија благостања • Финансијска
Монетарна теорија • Јавни сектор
Индустријска организација • Закон
Еколошка • Економски системи
Природни ресурси • Пољопривреда
Окружење • Регионална наука

Градска • Култура • Здравље
Економске идеологије

Анархистичка • Капиталистичка
Комунистичка • Корпоративна
Фашистичка • Џорџијска
Исламска • Слободна трговина
Тржишна социјалистичка • Меркантилистичка
Протекционистичка • Социјалистичка

Синдикалистичка • Трећи пут
Часописи • Публикације
 • Теме • Економисти

У том смислу макроекономија се бави изучавањем појава, процеса и проблема, као што су: бруто домаћи производ, друштвени производ, национални доходак, потрошња, штедња, инвестиције, економски раст, спољнотрговинска размена, друштвена репродукција, платни биланс, циклична кретања привреде, буџет, фискална и монетарна политика, агрегатна тражња и понуда, запосленост, инфлација итд. Према томе, макроекономија проучава фyнкционисање и управљање економијом у целини.

Макроекономија добија на значају после велике економске кризе (1929-1939. године), када су обелодањени економски проблеми са несагледивим последицама, који се нису могли разрешити путем механизма Смитове „невидљиве руке“. Међу економистима је то најбоље уочио Џон Мејнард Кејнс (1883-1946. године), те се настанак наведена макроекономија теорије и политике везује за његово име.