Мелиорација

С Википедије, слободне енциклопедије

Мелиорација представља скуп мера које се спроводе са циљем поправљања физичких, хемијских и биолошких особина земљишта, као и стварање и одржавање оптималног водно-ваздушног режима земљишта, ради обезбеђења повољних услова за раст и развој гајених биљака и постизање стабилних приноса у пољопривредној производњи.

Подела[уреди | уреди извор]

Постоје три основне врсте мелиорације:

 • Хидромелиорација - одводњавање сувишне воде или натапање тла.
 • Културнотехничка мелиорација- крчење шума и(ли) шикара, земљани радови.
 • Агромелиорација - окретање масе тла, дубинско преоравање, ђубрење.

Хидромелиорација[уреди | уреди извор]

Хидромелиорација или хидротехничка мелиорација је скуп хидротехничких мера, активности и грађевина којима се остварују оптимални услови за развој биљака.

Хидротехничка мелиорација састоји се од:

  • одбране од високих вода,
  • површинског одводњавања,
  • подземног одводњавања,
  • наводњавања.

Површине које су опремљене уређајима за одводњавање или уређајима за одводњавање и наводњавање, називамо мелиорацијским површинама.

У следећим случајевима се јавља потреба за површинским одводњавањем:

  • природне депресије без могућности гравитационог одводњавања,
  • површине које су често или повремено под утицајем стагнирајуће воде од падавина или нерегулисаних водотока,
  • површине под утицајем притицања подземних вода,
  • површине слабо пропусног земљишта,
  • учесталост интензивних падавина.

Културнотехничка мелиорација[уреди | уреди извор]

Културнотехничка мелиорација представља процес промене основне културе земљишта. Најчешће је то крчење шума, шикара, џунгли.

Подизањем брана и насипа, такође, се може остварити културнотехничка мелиорација.

Агромелиорација[уреди | уреди извор]

Агромелиорација или агротехничка мелиорација је скуп агротехничких мера и активности којима се остварују оптимални услови за развој биљака.

Мере агромелиорације укључују све врсте третирања земљишта различитим врстама ђубрива и заштитних средстава.

Агромелиорационе мере се по потреби користе у комбинацији са мерама хидромелиорације како би се постигла боља плодност земљишта и бољи принос.

Спољашње везе[уреди | уреди извор]