Министарство за европске интеграције Републике Србије

С Википедије, слободне енциклопедије
Министарство за европске интеграције Републике Србије
Основана26. јун 2017.
НадлежностВлада Републике Србије
СедиштеНемањина 34 11000 Београд
 Србија
Министар
Веб-сајтwww.mei.gov.rs

Министарство за европске интеграције Републике Србије обавља послове државне управе у области европских интеграција и сарадње са Европском унијом.

Седиште министарства се налази на општини Савски венац у Немањиној улици број 34.

Актуелни министар је Тања Мишчевић.

Историјат[уреди | уреди извор]

Народна скупштина Републике Србије је 26. јуна 2017. године, усвојила Закон о изменама и допунама Закона о министарствима ("Службени гласник РС", бр. 62/2017), којим је основано Министарство за европске интеграције.

Министарство је са радом почело 27. јуна, а тога дана је престала да постоли Канцеларија за европске интеграције Владе Србије.

Делокруг[уреди | уреди извор]

Законом о изменама и допунама Закона о министарствима ("Службени гласник РС", бр. 62/2017), одређен је делокруг Министарства за европске интеграције, те је одређено да оно обавља послове државне управе и и стручне послове који се односе на координацију, праћење  и извештавање у вези са процесом придруживања и приступања Европској  унији; координацију приступних преговора са Европском унијом и рада тела  основаних за потребе преговора; усмеравање рада Преговарачког тима за  вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији и давање  обавезних инструкција и упутстава, сходно политици Владе; аналитичку  подршку раду Преговарачког тима; координацију спровођења Споразума о стабилизацији и придруживању и рада заједничких тела основаних тим  споразумом; координацију припреме стратешких докумената у вези са  процесом приступања Европској унији; координацију припреме и спровођења  Националног програма за усвајање правних тековина Европске уније; координацију сарадње органа државне управе са Европском комисијом и  другим стручним телима Европске уније, као и сарадњу у процесу  придруживања и приступања са институцијама Европске уније, државама чланицама, кандидатима и потенцијалним кандидатима; праћење и подстицање усклађивања прописа Републике Србије са прописима и стандардима Европске уније и обавештавање Европске уније и јавности о томе; помоћ министарствима и посебним организацијама у усклађивању прописа са прописима Европске уније; успостављање и развој система за коришћење структурних и кохезионих фондова Европске уније; припрему докумената којим се дефинишу развојни циљеви и приоритети за финансирање из структурних и кохезионих фондова Европске уније; праћење спровођења, вредновање и извештавање о спровођењу програмских докумената финансираних из структурних и  кохезионих фондова Европске уније; координацију процеса селекције и приоритизације инфраструктурних пројеката за финансирање из средстава Европске уније и осталих извора; координaцију програмирања ИПА средстава, као и идентификацију средстава и утврђивање приоритета за финансирање из ИПА средстава и средстава међународне помоћи; праћење и извештавање о реализацији ИПА средстава и средстава међународне помоћи у сврху испуњавања стратешких развојних приоритета; организацију процеса вредновања спровођења ИПА програма; координацију међународне билатералне и мултилатералне донаторске помоћи Републици Србији; руковођење оперативном структуром и националним телом за програме прекограничне и транснационалне сарадње; учествовање у заједничким одборима за праћење и усмеравање рада заједничких одбора за праћење програма, као и рада заједничких техничких секретаријата за програме прекограничне сарадње на територији Републике Србије; координирање инструментима за спровођење макро-регионалних стратегија; праћење извршавања обавеза које министарства и посебне организације имају у придруживању и приступању Европској унији; координацију превођења и припреме националне верзије прописа Европске уније и превода законодавства Републике Србије на један од званичних језика Европске уније; информисање јавности и промоцију активности у процесу придруживања и приступања Европској унији и коришћењу међународне развојне помоћи, укључујући ИПА средства; координацију и спровођење обуке из области Европске уније.[1]

Организациона структура[уреди | уреди извор]

Сектор за координацију процеса приступања, координацију припреме и спровођења Националног програма за усвајање правних тековина Европске уније и праћење Споразума о стабилизацији и придруживању[уреди | уреди извор]

У оквиру Сектора за координацију процеса приступања, координацију припреме и спровођења Националног програма за усвајање правних тековина Европске уније и праћење Споразума о стабилизацији и придруживању, постоје следеће организационе јединице:

 1. Одељење за политичке критеријуме и правду, слободу и безбедност;
 2. Одељење за животну средину, пољопривреду и рурални развој;
 3. Oдељење за економске критеријуме и припрему предлога аката у процесу усклађивања прописа;
 4. Одељење за подршку приступним преговорима.[2]

Сектор за планирање, програмирање, праћење и извештавање о средствима ЕУ и развојној помоћи[уреди | уреди извор]

У оквиру Сектора за планирање, програмирање, праћење и извештавање о средствима ЕУ и развојној помоћи, постоје следеће организационе јединице:

 1. Одeљењe за планирање и програмирање средстава ЕУ и развојне помоћи у области изградње институција и друштвеног развоја;
 2. Одељење за планирање и програмирање средстава ЕУ и развојне помоћи у области економског, инфраструктурног и регионалног развоја;
 3. Одељење за праћење и извештавање о средствима ЕУ и развојнoj помоћи у области изградње институција и друштвеног развоја;
 4. Одељење за праћење и извештавање о средствима ЕУ и развојнoj помоћи у области економског, инфраструктурног и регионалног развоја;
 5. Група за успостављање и развој система за управљање структурним фондовима и кохезионим фондом Европске уније;
 6. Група за комуникационе активности и хоризонталне послове.[3]

Сектор за програме прекограничне и транснационалне сарадње и сарадњу са органима и организацијама на локалном и регионалном нивoу рaди ефикаснијег коришћења фондова[уреди | уреди извор]

У оквиру овог сектора, постоје следеће унутрашње организације јединице:

 1. Одељење за планирање, успостављање и надзор над системом управљања програма прекограничне и транснационалне сарадње и координацију макрорегионалних стратегија ЕУ;
 2. Одсек за подршку руководиоцу Оперативне структуре и Националног тела;
 3. Група за сарадњу са органима и организацијама на локалном и регионалном нивоу ради ефикаснијег коришћења фондова.[4]

Сектор за комуникације и обуку и припрему српске верзије правних тековина Европске уније[уреди | уреди извор]

У овом сектору, постоје следеће организационе јединице:

 1. Одељење за комуникације;
 2. Група за обуку;
 3. Одељење за припрему српске верзије правних тековина Европске уније.[5]

Секретаријат Министарства[уреди | уреди извор]

У Секретаријату Министарства постоје два одељења:

 1. Одељење за правне и опште послове;
 2. Одељење за финансијске послове.[6]

Одсек за припрему, спровођење и праћење спровођења пројеката који се финансирају из фондова Европске уније[уреди | уреди извор]

Група за интерну ревизију[уреди | уреди извор]

Референце[уреди | уреди извор]

 1. ^ Закон о изменама и допунама Закона о министарствима. Службени гласник РС. 2017. стр. Члан 10. 
 2. ^ „Сектор за координацију процеса приступања, координацију припреме и спровођења Националног програма за усвајање правних тековина Европске уније и праћење Споразума о стабилизацији и придруживању”. Архивирано из оригинала на датум 07. 04. 2019.  Невалидан унос |dead-url=dead (помоћ)
 3. ^ „Сектор за планирање, програмирање, праћење и извештавање о средствима ЕУ и развојној помоћи”. Архивирано из оригинала на датум 07. 04. 2019.  Невалидан унос |dead-url=dead (помоћ)
 4. ^ „Сектор за програме прекограничне и транснационалне сарадње и сарадњу са органима и организацијама на локалном и регионалном нивоу ради ефикаснијег коришћења фондова”. Архивирано из оригинала на датум 07. 04. 2019.  Невалидан унос |dead-url=dead (помоћ)
 5. ^ „Сектор за комуникације, обуку и припрему српске верзије правних тековина Европске уније”. Архивирано из оригинала на датум 07. 04. 2019.  Невалидан унос |dead-url=dead (помоћ)
 6. ^ „Секретаријат Министарства”. Архивирано из оригинала на датум 07. 04. 2019.  Невалидан унос |dead-url=dead (помоћ)