Ми (слово)

Из Википедије, слободне енциклопедије
Mu uc lc.svg
Грчки алфабет
Αα Алфа Νν Ни
Ββ Бета Ξξ Кси
Γγ Гама Οο Омикрон
Δδ Делта Ππ Пи
Εε Епсилон Ρρ Ро
Ζζ Зета Σσς Сигма
Ηη Ета Ττ Тау
Θθ Тета Υυ Ипсилон
Ιι Јота Φφ Фи
Κκ Капа Χχ Хи
Λλ Ламбда Ψψ Пси
Μμ Ми Ωω Омега
Друга слова
Ϝ ϝ Дигама Ϛϛ Стигма
Ͱͱ Хета Ϻϻ Сан
Ϙϙ Копа Ϡϡ Сампи
Грчки дијакритички знакови

Ми, грчки μι или μυ (велико слово Μ, мало слово μ) је дванаесто слово грчког алфабета. У систему грчких цифара има вредност 40. Изведено је од феничанског Мем Phoenician mem.svg. Слова која су настала су латиничко М и ћириличко М.

Употреба[уреди]

Грчки[уреди]

У старогрчком, име слова се писало μῦ и изговарало [mŷː].

Физика[уреди]

У физици са μ се обележава коефицијент трења.

Спољашње везе[уреди]