Модул:Sources

С Википедије, слободне енциклопедије
Документација модула[прикажи] [уреди] [историја] [освежи]

Начин рада[уреди извор]

Овај модул генерише текст коришћен у фуснотама изведеним са ставки Википодатака.

Функције[уреди извор]

Спољашње[уреди извор]

Спољашње функције прихватају објекте типа фрејма и предвиђени су за позивање из других модула или преко функције рашчлањивања {{#invoke:}}.

Директно позивање на функције модула у чланцима је крајње непожељно! У ту сврху користите одговарајуће шаблоне.

p.renderSource(frame)[уреди извор]

Враћа текст вики-везе до одређеног извора ради уметања у референцу или библиографију. Погледајте шаблоне {{source}} и {{извор}} који користе ову функцију. Подржава следеће аргументе:

 • frame.args[1] — анонимни аргумент који одређује идентификатор објекта на Википодацима помоћу којег би веза требало да се генерише. На пример, Q20750516.
 • frame.args['ref'] — поставља ознаку ref, која се касније може користити у шаблонима попут {{sfn}}.
 • frame.args['ref-year'] — поставља ознаку ref-year, која се користи слично као на ознаци ref.
 • frame.args['part'] — додатни аргумент за разјашњење дела извора на који се позива (на пример, поглавље у књизи).
 • frame.args['parturl'] — веза за део који је описан претходним аргументом.
 • frame.args['pages'] — одређене странице у извору на који се референца успоставља.
 • frame.args['url'] — омогућава изричито одређење која веза ће требати да се постави на извор.
 • frame.args['volume'] — омогућава изричито назначавање тома извора на који се референца односи.
 • frame.args['issue'] — омогућава изричито назначавање издања извора на који се референца односи.

Већина аргумената происходи из utils.copyArgsToSnaks. Сам преносни оквир се налази у p.currentFrame за даљу употребу и на основу аргумената прослеђених функцији artificialSnaks формира вештачки делови, која повезује на извор поменут у frame.args[1], кроз својства наведено у (P248) и тема (P805). Подаци се затим преносе у renderReferenceImpl за даљу обраду.

p.renderReference(frame, currentEntity, reference)[уреди извор]

Враћа форматиран вики текст референце датом извору. Подржава исте аргументе као и p.renderSource, а поред тога ref и ref-year. Погледајте шаблоне {{source-ref}} и {{ВП-фуснота}}, користећи ову функцију. Такође се користи у Модул:Wikidata да бисте приказали везе наведене поред упита са Википодатака. Ако недостају currentEntity и reference, ствара сопствени снек помоћу функције artificialSnaks, након чега се прослеђује у renderReferenceImpl. Ако је вики-текст за референцу успешно генерисан, обвијен је ознаком <ref> уз помоћ frame:extensionTag, при чему назив референце настаје хеширањем прослеђеног вики-текста у mw.hash.hashValue. Чланци са таквим фуснотама стављају се у Категорија:Википедија:Чланци са изворима из Викидата.

Унутрашње[уреди извор]

tokenizeName(fullName)[уреди извор]

Претвара пуно име у пар {презимена одвојена размацима, имена одвојена размацима} . Реализовано у облицима који се могу пронаћи на Википодацима:

 1. Презиме, Име
 2. Презиме, Име Име
 3. Презиме Презиме, Име
 4. Име Име огли Презиме
 5. Име Име де Презиме
 6. Име … Име Презиме (најмање једно и не више од четири појединачна имена)

Овде име, за разлику од презимена, може бити почетно. Ако није испуњен ниједан од горњих формата, враћа се пуно име непромењено.

personNameToAuthorName(fullName)[уреди извор]

Претвара пуно име у облик Презиме И. СИ. користећи tokenizeName.

personNameToResponsibleName(fullName)[уреди извор]

Претвара пуно име у облик И. СИ. Презиме користећи tokenizeName.

getPeopleAsWikitext(context, value, options)[уреди извор]

Претвара списак имена value у викитекст према списку опција options. Опције морају садржати следећа поља:

 1. separator — разделитељ на списку;
 2. conjunction — разделитељ пре последњег елемента списка;
 3. format — функција која трансформише имена у неком нормализованом облику (на пример, personNameToAuthorName);
 4. nolinks — логичка вредност, мора бити тачно ако је повезивање непожељно;
 5. preferids — логичка вредност, мора да буде тачно ако желите да вратите ид са Википодатака, а не имена.

Ако на спису има више аутора од броја maxAuthors (тренутно 10), остали се замењују са и др. или његових аналога (ако је језик одређен у контексту, тада i18nEtAl[context.lang], иначе се користи i18nEtAlDefault).

appendProperty(result, context, src, conjunctor, property, url)[уреди извор]

Надодаје src[property] на result, раздвајајући их линијом уписаном conjunctor. Ако је могуће, формира везу до src[url].

generateAuthorLinks(context, src)[уреди извор]

Враћа списак аутора src.author, оформљен путем getPeopleAsWikitext и уоквирен у <i class="wef_low_priority_links"></i>.

appendTitle(result, context, src)[уреди извор]

Надодаје на result текстуални низ src.part // src.title или само src.title ако src.part није прецизирано. Ако је могуће уоквиривање src.part (или src.title ако src.part није прецизирано) у src.url.

appendLanguage(result, context, src)[уреди извор]

Ако се context.lang разликује од i18nDefaultLanguage (српски у нашем случају), тада се назнака тога приписује result кроз Модул:Languages у формату {{ref-lang}}.

appendSubtitle(result, context, src)[уреди извор]

Надодаје на result текстуални низ : src.subtitle ако је src.subtitle дефинисано.

appendOriginalTitle(result, context, src)[уреди извор]

Надодаје на result текстуални низ  = src.originaltitle ако је src.originaltitle дефинисано.

appendPublication(result, context, src)[уреди извор]

Надодаје на result текстуални низ  // src.publication: src.publication.subtitle ако је дефинисано src.publication.subtitle, или  // src.publication ако је дефинисано src.publication.

appendEditor(result, context, src)[уреди извор]

Надодаје на result текстуални низ  / prefix src.editor ако је дефинисано src.editor, где је prefix дефинисано према context.lang (уобичајено, под ред.).

appendEdition(result, context, src)[уреди извор]

Надодаје на result текстуални низ  — src.edition ако је src.edition дефинисано.

appendPublicationData(result, context, src)[уреди извор]

Надодаје на result текстуални низ у облику  — src.place: src.publisher, src.year. ако је дефинисан бар један од наведених параметара. Неодређени део је изостављен, заједно са одговарајућом интерпункцијом. Дебело црево се користи само ако је наведено src.place и бар неки од src.publisher и src.year, зарез се ставља само ако је наведен и src.publisher, и src.year. Цртица и тачка користе се ако је наведен барем један од параметара.

appendVolumeAndIssue(result, context, src)[уреди извор]

Надодаје на result текстуални низ у облику  — letter_vol src.volume, letter_iss src.issue. ако је дефинисан бар један од наведених параметара. Зарез се користи ако су наведена оба параметра. letter_vol и letter_iss одређени на основу context.lang (на пример, Т. и вып. за руски текст, Vol. и Iss. за енглески).

appendPages(result, context, src)[уреди извор]

Надодаје на result текстуални низ у облику  — letter src.pages. ако је src.pages дефинисано, док је као сепаратор у src.pages, ако је распон страница, користи се симбол «—», а letter одређена на основу context.lang (на пример, P. за енглески и С. за руски).

appendNumberOfPages(result, context, src)[уреди извор]

Надодаје на result текстуални низ у облику  — src.numberOfPages letter ако је src.numberOfPages дефинисано. При чему је letter утврђено из context.lang (p. за енглески и с. за руски).

appendBookSeries(result, context, src)[уреди извор]

Надодаје на result текстуални низ у облику  — (src.bookSeries; letter_vol src.bookSeriesVolume, letter_iss src.bookSeriesIssue) ако је src.bookSeries дефинисано. Тачка са зарезом само ако је дефинисано src.bookSeriesVolume или src.bookSeriesIssue, зарез се користи ако су наведена оба параметра. letter_vol и letter_iss утврђено из context.lang, слично ономе како ради appendVolumeAndIssue.

appendBookSeries(result, context, src)[уреди извор]

Надодаје на result информацију из src.tirage ако је дефинисано. Формат се одређује из context.lang, за енглески језик је то  — ed. size: src.tirage, а за руски  — src.tirage экз..

appendIdentifiers(result, context, src)[уреди извор]

Надодаје на result идентификаторе ISBN, ISSN, DOI, PMID и arXiv ако су наведени. Идентификаторима се додељује цртица, тачнији формат је дефинисан у табелама options_commas, options_issn, options_doi, options_pmid и options_arxiv.

appendSourceId(result, context, src)[уреди извор]

Надодаје на result у <span class="wikidata_cite citetype" data-entity-id="src.sourceId"></span>, где citetyle је src.type ако је ово поље дефинисано и citetype_unknown у супоротном случају.

appendAccessDate(result, context, src)[уреди извор]

Надодаје на result текстуални низ у виду <small>Проверено dd month yyyy.</small>, где dd, month и yyyy потичу од src.accessdate ако је ово поље дефинисано.

populateUrl(context, src)[уреди извор]

Ако је src.url недефинисан, али је src.sourceId познат, покушава доделити src.url везу.

populateYear(src)[уреди извор]

Ако је src.year недефинисан, покушава да испуни са src.dateOfPublication и src.dateOfCreation.

populateTitle(src)[уреди извор]

Ако је src.title недефинисан, покушава да придружи src.url, ако и ово није могуће, додељује ''(недефинисан наслов)''.

renderSource(context, src)[уреди извор]

Унутрашња функција која генерише текст који ће се приказати у референци. Понаша се на следећи начин:

 1. Записује src.lang у context.lang (или i18nDefaultLanguage ако src.lang није записан).
 2. Позива populateUrl, populateTitle и populateYear.
 3. Формира променљиву result, с почетка дефинисану са generateAuthorLinks(context, src).
 4. Доследно примењује на result функцију appendTitle—appendAccessDate, док је блок appendEditor—appendAccessDate додатно уоквирен са &lt;span class="wef_low_priority_links"&gt;&lt;/span&gt;

artificialSnaks(args)[уреди извор]

Прави вештачки снек, која повезује извор са идентификатором frame.args[1] путем својства наведено у (P248) и тема (P805), а такође прослеђује и аргументе (том, издање итд.).

Услужни подмодули[уреди извор]

Коришћена својства Википодатака[уреди извор]

Својство Напомене
аутор (P50)
скраћено име аутора (P2093)
језик дела или имена (P407)
изворни језик дела (P364)
одељак (P958) користи се за означавање наслова чланка у енциклопедији
наслов (P1476) ако је потребно преправити назив ознаке ставке
поднаслов (P1680)
пун текст доступан на (P953)
веза архиве (P1065)
веза референце (P854)
објављено у (P1433)
број издања (P393)
издавач (P123)
место издавања (P291)
уредник (P98)
страница/е (P304)
број страна (P1104)
том (P478)
публикација (P433)
оснивање (P571)
датум издавања (P577)
ISBN-13 (P212)
ISBN-10 (P957)
ISSN (P236)
редни број (P1545)
arXiv ID (P818)
JSTOR article ID (P888)

Тестови [ уређивање ][уреди извор]

Неуспелих тестова: 3

test_Sources:

Текст Очекивано Стварно
НеН {{#invoke:Sources | renderSource | Q20750516}} Президент Российской Федерации Указ Президента Российской Федерации от 15 јануара 1992 г. № 23 «О Генеральном директоре Агентства федеральной безопасности Российской Федерации и Министре внутренних дел Российской Федерации» (рус.) // Собрание законодательства Российской Федерации — 1992. президент Российской Федерации Указ Президента Российской Федерации от 15 јануара 1992 г. № 23 «О Генеральном директоре Агентства федеральной безопасности Российской Федерации и Министре внутренних дел Российской Федерации» (рус.) // Собрание законодательства Российской Федерации — 1992.
ДаY {{#invoke:Sources | renderSource | Q21683979}} Advances in Cryptology — EUROCRYPT 2004 (енг.): International Conference on the Theory and Applications of Cryptographic Techniques, Interlaken, Switzerland, May 2-6, 2004. Proceedings / ed.C. Cachin, J. L. CamenischSpringer, Berlin, Heidelberg, 2004. — 630 p. — ISBN 978-3-540-21935-4doi:10.1007/B97182 Advances in Cryptology — EUROCRYPT 2004 (енг.): International Conference on the Theory and Applications of Cryptographic Techniques, Interlaken, Switzerland, May 2-6, 2004. Proceedings / ed.C. Cachin, J. L. CamenischSpringer, Berlin, Heidelberg, 2004. — 630 p. — ISBN 978-3-540-21935-4doi:10.1007/B97182
ДаY {{#invoke:Sources | renderSource | Q21683981}} Nguyen P. Q. Can We Trust Cryptographic Software? Cryptographic Flaws in GNU Privacy Guard v1.2.3 (енг.) // Advances in Cryptology — EUROCRYPT 2004: International Conference on the Theory and Applications of Cryptographic Techniques, Interlaken, Switzerland, May 2-6, 2004. Proceedings / ed.C. Cachin, J. L. CamenischSpringer, Berlin, Heidelberg, 2004. — P.  555—570. — 630 p. — ISBN 978-3-540-21935-4doi:10.1007/978-3-540-24676-3_33 Nguyen P. Q. Can We Trust Cryptographic Software? Cryptographic Flaws in GNU Privacy Guard v1.2.3 (енг.) // Advances in Cryptology — EUROCRYPT 2004: International Conference on the Theory and Applications of Cryptographic Techniques, Interlaken, Switzerland, May 2-6, 2004. Proceedings / ed.C. Cachin, J. L. CamenischSpringer, Berlin, Heidelberg, 2004. — P.  555—570. — 630 p. — ISBN 978-3-540-21935-4doi:10.1007/978-3-540-24676-3_33
НеН {{#invoke:Sources | renderSource | Q21725400}} Eichenauer J., Lehn J. A non-linear congruential pseudo random number generator (енг.) // Statistische HefteSpringer Berlin Heidelberg, 1986. — vol.  27, Iss.  1. — P.  315—326. — ISSN 0932-5026doi:10.1007/BF02932576 Eichenauer J., Lehn J. A non-linear congruential pseudo random number generator (енг.) // Statistische HefteSpringer Berlin Heidelberg, Springer-Verlag, 1986. — vol.  27, Iss.  1. — P.  315—326. — ISSN 0932-5026; 1613-9798doi:10.1007/BF02932576
ДаY {{#invoke:Sources | renderSource | Q21725116}} Menezes A. J., Oorschot P. v., Vanstone S. A. Handbook of Applied Cryptography (енг.)CRC Press, 1996. — 816 p. — (Discrete Mathematics and Its Applications) — ISBN 978-0-8493-8523-0 Menezes A. J., Oorschot P. v., Vanstone S. A. Handbook of Applied Cryptography (енг.)CRC Press, 1996. — 816 p. — (Discrete Mathematics and Its Applications) — ISBN 978-0-8493-8523-0
НеН {{#invoke:Sources | renderSource | Q27450585}} Введение в криптографию (рус.) / под ред. В. В. ЯщенкоМ.: МЦНМО, 2000. — 271 с. — ISBN 978-5-900916-26-2 Введение в криптографию (рус.) / под ред. В. В. ЯщенкоМ.: МЦНМО, 2000. — 271 с. — ISBN 978-5-900916-26-2

local p = {}

local langs = require('Module:Languages')
local utils = require('Module:Sources/utils')

local i18nDefaultLanguage = 'sr'

local i18nEtAlDefault = ' et al.'
local i18nEtAl = {
	bs	  = ' i dr.',
	hr	  = ' i dr.',
	de	  = ' et al.',
	en	  = ' et al.',
	ru	  = ' и др.',
	sr	  = ' и др.',
}

local i18nEditors = {
	bs	  = 'ured.',
	hr	  = 'ured.',
	de	  = 'Hrsg.: ',
	en	  = 'ed.',
	ru	  = 'под ред. ',
	sr	  = 'уред.',
}

local i18nTranslators = {
	bs	  = 'prev.',
	hr	  = 'prev.',
	de	  = 'Ü.: ',
	en	  = 'tr. ',
	ru	  = 'пер. ',
	sr	  = 'прев. ',
}

local i18nVolume = {
	bs	  = 'tom.',
	hr	  = 'tom.',
	de	  = 'Jg.: ',
	en	  = 'vol. ',
	ru	  = 'Т. ',
	sr	  = 'том. ',
}

local i18nIssue = {
	bs	  = 'ed.',
	hr	  = 'ed.',
	de	  = 'H.: ',
	en	  = 'Iss. ',
	ru	  = 'вып. ',
	sr	  = 'изд. ',
}

local i18nPages = {
	bs	  = 'str.',
	hr	  = 'str.',
	de	  = 'S.: ',
	en	  = 'P. ',
	ru	  = 'С. ',
	sr	  = 'стр. ',
}

local i18nNumberOfPages = {
	bs	  = 'br. str.',
	hr	  = 'br. str.',
	de	  = 'u.S.: ',
	en	  = 'p. ',
	ru	  = 'с. ',
	sr	  = 'бр. стр. ',
}

local i18nTirage = {
	bs	  = 'tiraž: %d',
	hr	  = 'tiraž: %d',
	de	  = 'K.: %d',
	en	  = 'ed. size: %d',
	ru	  = '%d экз.',
	sr  = 'тираж: %d',
}


local monthg = {'јануара', 'фебруара', 'марта', 'априла', 'маја', 'јуна', 'јула', 'августа', "септембра", "октобра", "новембра", "децембра"}

local PREFIX_CITEREF = "CITEREF_";

-- Враћа форматирани пар {презиме(на), име(на)}
local function tokenizeName( fullName )
	local start = '^%s*' -- подудара почетак текстуалног низа + произвољан број размака
	local finish = '%s*$' -- подудара крај текстуалног низа + произвољан број размака
	local comma = '\,%s+' -- подудара тачку + један или више размака
	local space = '%s+' -- подудара један или више размака
	local name = '(%a[%a\-\']*)\.?' -- подудара појединачно име, које почиње словом, може садржати апострофе и наводнике, и може се завршавати тачком
	local surname = '(%a[%a\-\']*)' -- Исто као за име, али се не може завршавати тачком
	
	local f, i = mw.ustring.match(fullName, start .. surname .. comma .. name .. finish)
	if f then
		mw.log('tokenizeName: «' .. fullName .. '»: садржи «Fa, Im» подударање')
		return {f, mw.ustring.sub( i, 1, 1 ) .. '.'}
	end
	
	local f, i, o = mw.ustring.match(fullName, start .. surname .. comma .. name .. space .. name .. finish)
	if f then
		mw.log( 'tokenizeName: «' .. fullName .. '»: садржи «Fa, Im Ot» подударање')
		return {f, mw.ustring.sub( i, 1, 1 ) .. '.&nbsp;'
				.. mw.ustring.sub( o, 1, 1 ) .. '.'}
	end

	local f1, f2, i = mw.ustring.match(fullName, start .. surname .. space .. surname .. comma .. name .. finish)
	if f1 then
		mw.log('tokenizeName: «' .. fullName .. '»: садржи «Fa Fa, Im» подударање')
		return {f1 .. '&nbsp;' .. f2, mw.ustring.sub( i, 1, 1 ) .. '.'}
	end
	
	local i, o, f = mw.ustring.match(fullName, start .. name .. space .. name .. space .. 'оглы' .. space .. surname .. finish)
	if f then
		mw.log('tokenizeName: «' .. fullName .. '»: садржи «Im Ot оглы Fa» подударање')
		return {f, mw.ustring.sub(i, 1, 1) .. '.&nbsp;' .. mw.ustring.sub(o, 1, 1) .. '.'}
	end

	local i1, i2, f = mw.ustring.match(fullName, start .. name .. space .. name .. space .. 'de' .. space .. surname .. finish)
	if f then
		mw.log('tokenizeName: «' .. fullName .. '»: садржи «Im Im de Fa» подударање')
		return {f, mw.ustring.sub( i1, 1, 1 ) .. '.&nbsp;' .. mw.ustring.sub( i2, 1, 1 ) .. '.'}
	end
	
	-- Try matching k names + surname
	for k = 1, 4 do
		pattern = start .. string.rep(name .. space, k) .. surname .. finish
		matched = {mw.ustring.match(fullName, pattern)}
		if #matched ~= 0 then
			mw.log('tokenizeName: «' .. fullName .. '»: садржи «Im (x' .. k .. ') Fa» подударање')
			for i = 1, k do
				matched[i] = mw.ustring.sub(matched[i], 1, 1)
			end
			return {matched[k + 1], table.concat(matched, '.&nbsp;', 1, k) .. '.'}
		end
	end
	
	mw.log('Не подудара се ни са једним шаблоном: «' .. fullName .. '»')
	return {fullName}
end

local function personNameToAuthorName( fullName )
	if not fullName then return fullName end
	local tokenized = tokenizeName(fullName)
	if #tokenized == 1 then
		return tokenized[1]
	else
		return tokenized[1] .. '&nbsp;' .. tokenized[2]
	end
end

local function personNameToResponsibleName( fullName )
	if not fullName then return fullName end
	local tokenized = tokenizeName(fullName)
	if #tokenized == 1 then
		return tokenized[1]
	else
		return tokenized[2] .. '&nbsp;' .. tokenized[1]
	end
end


local options_commas = { separator = ', ', conjunction = ', ', format = function( src ) return src end, nolinks = false, preferids = false };
local options_commas_short = { separator = ', ', conjunction = ', ', format = function( src ) return src end, nolinks = false, preferids = false, short = true };
local options_commas_nolinks = { separator = ', ', conjunction = ', ', format = function( src ) return src end, nolinks = true, preferids = false };
local options_commas_it = { separator = ', ', conjunction = ', ', format = function( src ) return "''" .. src .. "''" end, nolinks = false, preferids = false };
local options_commas_it_short = { separator = ', ', conjunction = ', ', format = function( src ) return "''" .. src .. "''" end, nolinks = false, preferids = false, short = true };
local options_commas_it_nolinks = { separator = ', ', conjunction = ', ', format = function( src ) return "''" .. src .. "''" end, nolinks = true , preferids = false };
local options_citetypes = { separator = ' ', conjunction = ' ', format = function( src ) return 'citetype_' .. src end, nolinks = true , preferids = true };

local options_commas_authors = { separator = ', ', conjunction = ', ', format = personNameToAuthorName, nolinks = false, preferids = false };
local options_commas_responsible = { separator = ', ', conjunction = ', ', format = personNameToResponsibleName, nolinks = false, preferids = false };

local options_arxiv = { separator = '; ', conjunction = '; ', format = function( id ) return '[http://arxiv.org/abs/' .. id .. ' arXiv:' .. id .. ']' end, nolinks = true, preferids = false };
local options_doi = { separator = '; ', conjunction = '; ', format = function( doi ) return '[http://dx.doi.org/' .. doi .. ' doi:' .. doi .. ']' end, nolinks = true, preferids = false };
local options_issn = { separator = '; ', conjunction = '; ', format = function( issn ) return '[https://www.worldcat.org/issn/' .. issn .. ' ' .. issn .. ']' end, nolinks = true, preferids = false };
local options_pmid = { separator = '; ', conjunction = '; ', format = function( pmid ) return '[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=' .. pmid .. ' PMID:' .. pmid .. ']' end, nolinks = true, preferids = false };

local function getPersonNameAsLabel( context, entityId, providedLabel, options )
	-- would custom label provided we don't need to check entity at all
	if ( not utils.isEmpty( providedLabel ) ) then
		mw.log( 'Custom label provided for ' .. entityId );
		return options.format( providedLabel );
	end

	local entity = utils.getEntity( context, entityId );
	if ( not entity ) then return '\'\'(ентитет ' .. entityId .. ' недостаје)\'\'' end;

	local personName = nil;
	-- support only labels so far
	if ( entity.labels[ context.lang ] ) then
		personName = entity.labels[ context.lang ].value;
		mw.log('Добављено име особе од ' .. entityId .. ' од назива: «' .. personName .. '»' )
	end

	if ( not utils.isInstanceOf( entity, 'Q5' ) ) then
		mw.log( 'Ентитет ' .. entityId .. ' није особа' );
		return personName;
	end

	if ( utils.isEmpty( personName ) ) then
		return '\'\'(није преведено на ' .. context.lang .. ')\'\'';
	else
		return options.format( personName );
	end
end

local function getPersonNameAsWikitext( context, entityId, customLabel, options )
	local personName = getPersonNameAsLabel( context, entityId, customLabel, options);
	if ( personName == nil ) then
		return nil;
	end

	local link = utils.getElementLink( context, entityId, nil );
	return utils.wrapInUrl( link, personName );
end

local function getPeopleAsWikitext( context, value, options )
	if type( value ) == 'string' then
		return options.format( value )
	elseif type( value ) == 'table' then
		if value.id then
			-- ово је веза
			if options.preferids then
				return value.id
			else
				if options.nolinks then
					return getPersonNameAsLabel( context, value.id, value.label, options )
				else
					return getPersonNameAsWikitext( context, value.id, value.label, options )
				end
			end
		end
		
		local maxAuthors = 10 -- потребна су ограничења, пошто поједине публикације садрже прекомеран број аутора (нпр. 115 аутора за Q68951544)
		local resultList = {}
		for i, tableValue in pairs( value ) do
			local nextWikitext = getPeopleAsWikitext( context, tableValue, options )
			if not utils.isEmpty( nextWikitext ) then
				table.insert( resultList, nextWikitext )
				if #resultList == maxAuthors + 1 then
					-- задржи још једно за означавање да их је превише
					break
				end
			end
		end

		local resultWikitext = ''
		for i, wikitext in pairs( resultList ) do
			if i == maxAuthors + 1 then
				resultWikitext = resultWikitext .. ( i18nEtAl[ context.lang ] or i18nEtAlDefault )
				break;
			end
			if i ~= 1 then
				resultWikitext = resultWikitext .. ', '
			end
			resultWikitext = resultWikitext .. wikitext
		end

		return resultWikitext
	end

	return options.format( '(непознат тип)' )
end

local function generateAuthorLinks(context, src)
	local result = ''
	if src.author then
		result = getPeopleAsWikitext( context, src.author, options_commas_authors )
		result = '<i class="wef_low_priority_links">' .. result .. '</i> '
	end
	return result
end

local function appendProperty(result, context, src, conjunctor, property, url)
	if src[property] then
		if url and src[url] then
			result = result .. conjunctor .. utils.wrapInUrl( src[url], utils.toString( context, src[property], options_commas_nolinks ) )
		else
			result = result .. conjunctor .. utils.toString( context, src[property], options_commas )
		end
	end
	return result
end

local function appendTitle(result, context, src)
	conjunctor = ''
 	if src.part then
 		result = appendProperty(result, context, src, '', 'part', 'parturl')
 		conjunctor = ' // '
 	end
 	result = appendProperty(result, context, src, conjunctor, 'title', 'url')
 	return result
end

local function appendLanguage(result, context, src)
	if context.lang ~= i18nDefaultLanguage then
		result = result .. langs.list_ref(p.currentFrame:newChild{ args = {context.lang} })
	end
	return result
end

local function appendSubtitle(result, context, src)
	return appendProperty(result, context, src, ': ', 'subtitle')
end

local function appendOriginalTitle(result, context, src)
	return appendProperty(result, context, src, ' = ', 'originaltitle')
end

local function appendPublication(result, context, src)
	if src.publication then
		if type( src.publication.title or '') ~= 'string' then
			error('тип src.publication.title није текстуални низ већ ' .. type( src.publication.title ) )
		end
		
		result = result .. ' // ' .. utils.toString( context, src.publication, options_commas_it_short )
		if src.publication.subtitle then
			result = result .. ': ' .. utils.toString( context, src.publication.subtitle, options_commas_it_short )
		end
	end
	return result
end

local function appendEditor(result, context, src)
	if src.editor or src.translator then
		result = result .. ' / '
		if src.editor then
			local prefix = i18nEditors[ context.lang ] or i18nEditors[ i18nDefaultLanguage ]
			result = result .. prefix .. getPeopleAsWikitext( context, src.editor, options_commas_responsible )
			if src.translator then
				result = result .. ', '
			end
		end
		if src.translator then
			local prefix = i18nTranslators[ context.lang ] or i18nTranslators[ i18nDefaultLanguage ]
			result = result .. prefix .. getPeopleAsWikitext( context, src.translator, options_commas_responsible )
		end
	end
	return result
end

local function appendEdition(result, context, src)
	return appendProperty(result, context, src, ' — ', 'edition')
end

local function appendPublicationData(result, context, src)
	if src.place or src.publisher or src.year then
		result = result .. ' — '
		if src.place then
			result = result .. utils.toString( context, src.place, options_commas_short )
			if src.publisher or src.year then
				result = result .. ': '
			end
		end
		if src.publisher then
			result = result .. utils.toString( context, src.publisher, options_commas_short )
			if src.year then
				result = result .. ', '
			end
		end
		if src.year then
			result = result .. utils.toString( context, src.year, options_commas )
		end
		result = result .. '.';
	end
	return result
end

local function appendVolumeAndIssue(result, context, src)
 	if src.volume or src.issue then
 		result = result .. ' — '
		local letter_vol = i18nVolume[ context.lang ] or i18nVolume[ i18nDefaultLanguage ]
		local letter_iss = i18nIssue[ context.lang ] or i18nIssue[ i18nDefaultLanguage ]
		if src.volume then
			result = appendProperty(result, context, src, letter_vol .. '&nbsp;', 'volume')
			result = appendProperty(result, context, src, ', ' .. letter_iss .. '&nbsp;', 'issue')
		else
			result = appendProperty(result, context, src, letter_iss .. '&nbsp;', 'issue')
		end
		result = result .. '.'
 	end
 	return result
end

local function appendPages(result, context, src)
	if src.pages then
		local letter = i18nPages[ context.lang ] or i18nPages[ i18nDefaultLanguage ]
		local strPages = utils.toString( context, src.pages, options_commas )
		strPages = mw.ustring.gsub( strPages, '[-—]', '—' );
		result = result .. ' — ' .. letter .. '&nbsp;' .. strPages .. '.'
	end
	return result
end

local function appendNumberOfPages(result, context, src)
	if src.numberOfPages then
		local letter = i18nNumberOfPages[ context.lang ] or i18nNumberOfPages[ i18nDefaultLanguage ]
		result = appendProperty(result, context, src, ' — ', 'numberOfPages') .. '&nbsp;' .. letter
	end
	return result
end

local function appendBookSeries(result, context, src)
	if src.bookSeries then
		result = appendProperty(result, context, src, ' — (', 'bookSeries')
	 	if src.bookSeriesVolume or src.bookSeriesIssue then
	 		result = result .. '; '
	 		local letter_vol = i18nVolume[ context.lang ] or i18nVolume[ i18nDefaultLanguage ]
	 		local letter_iss = i18nIssue[ context.lang ] or i18nIssue[ i18nDefaultLanguage ]
			if ( src.bookSeriesVolume ) then
				result = appendProperty(result, context, src, letter_vol .. '&nbsp;', 'bookSeriesVolume')
				result = appendProperty(result, context, src, ', ' .. letter_iss .. '&nbsp;', 'bookSeriesIssue')
			else
				result = appendProperty(result, context, src, letter_iss .. '&nbsp;', 'bookSeriesIssue')
			end
	 	end
		result = result .. ')'
	end
	return result
end

local function appendTirage(result, context, src)
	if src.tirage then
		local tirageTemplate = i18nTirage[ context.lang ] or i18nTirage[ i18nDefaultLanguage ]
		result = result .. ' — ' .. utils.toString( context, src.tirage, { separator = '; ', conjunction = '; ', format = function( data ) return mw.ustring.format(tirageTemplate, data) end } )
	end
	return result
end

local function appendIdentifiers(result, context, src)
	if src.isbn then result = result .. ' — ISBN ' .. utils.toString( context, src.isbn, options_commas )	end
	if src.issn then result = result .. ' — ISSN ' .. utils.toString( context, src.issn, options_issn )	end
	if src.doi  then result = result .. ' — ' .. utils.toString( context, src.doi, options_doi )			end
	if src.pmid then result = result .. ' — ' .. utils.toString( context, src.pmid, options_pmid )			end
	if src.arxiv then result = result .. ' — ' .. utils.toString( context, src.arxiv, options_arxiv )		end
	return result
end

local function appendSourceId(result, context, src)
	if src.sourceId then
		local citetype = src.type and utils.toString(context, src.type, options_citetypes) or 'citetype_unknown'
		result = '<span class="wikidata_cite ' .. citetype .. '" data-entity-id="' .. utils.getSingle(src.sourceId) .. '">' .. result .. '</span>'
	end
	return result
end

local function appendAccessDate(result, context, src)
	if src.accessdate then
			local date = utils.getSingle(src.accessdate)
			local pattern = "(%-?%d+)%-(%d+)%-(%d+)T";
			local y, m, d = mw.ustring.match(date, pattern)
			y, m, d = tonumber(y), tonumber(m), tonumber(d)
			result = result .. " <small>Проверено " .. tostring(d) .. " " .. monthg[m] .. " " .. tostring(y) .. ".</small>"
	end
	return result
end

local function populateUrl(context, src)
	if src.sourceId and not src.url then
		local entity = utils.getEntity(context, src.sourceId)
		if entity.sitelinks and entity.sitelinks[context.lang .. 'wikisource'] then
			src.url = ':' .. context.lang .. ':s:' .. entity.sitelinks[context.lang .. 'wikisource'].title
		end
	end
end

local function populateYear(src)
	if not src.year and src.dateOfPublication then
		local date = utils.getSingle(src.dateOfPublication)
		src.year = mw.ustring.sub(date, 2, 5)
	end
	if not src.year and src.dateOfCreation then
		local date = utils.getSingle(src.dateOfCreation)
		src.year = mw.ustring.sub(date, 2, 5)
	end
end

local function populateTitle(src)
	src.title = src.title or utils.getSingle(src.url) or '\'\'(неназначен наслов)\'\''
end

local function renderSource(context, src)
	options_commas_authors.format = personNameToAuthorName
	options_commas_responsible.format = personNameToResponsibleName

	context.lang = utils.getLangCode(utils.getSingle(src.lang)) or i18nDefaultLanguage

	utils.preprocessPlaces(src, context.lang)

	populateUrl(context, src)
	populateTitle(src)
	populateYear(src)

	local result = generateAuthorLinks(context, src)
	result = appendTitle(result, context, src)
	result = appendLanguage(result, context, src)
	result = appendSubtitle(result, context, src)
	result = appendOriginalTitle(result, context, src)
	result = appendPublication(result, context, src)
	
	result = result .. '<span class="wef_low_priority_links">'
	result = appendEditor(result, context, src) -- Можда користи тренутог уредника уместо жељеног. Користити пажљиво
	result = appendEdition(result, context, src)
	result = appendPublicationData(result, context, src)
	result = appendVolumeAndIssue(result, context, src)
	result = appendPages(result, context, src)
	result = appendNumberOfPages(result, context, src)
	result = appendBookSeries(result, context, src)
	result = appendTirage(result, context, src)
	result = appendIdentifiers(result, context, src)
	result = appendSourceId(result, context, src)
	result = appendAccessDate(result, context, src)
	result = result .. '</span>'

	return result
end

local function renderReferenceImpl(currentEntity, reference, refAnchor, refAnchorYear)
	if not reference.snaks then
		return nil
	end

	-- контекст, содержит также кеш элементов
	local context = {
		cache = {}
	}

	-- подаци у основном формату у складу са библиографским описним модулима
	local data = {}

  -- прибављање података из референце
  utils.populateDataFromClaims(context, nil, reference.snaks, data)

	utils.expandSpecials(context, currentEntity, reference, data)

	local sourceEntity = nil
	if data.sourceId then
		sourceEntity = utils.getEntity(context, data.sourceId)
		if sourceEntity then
			utils.populateSourceDataImpl(context, sourceEntity, data)
		end
	end

	if data.publication then
		utils.expandPublication(context, sourceEntity, data)
	end

	utils.expandBookSeries(context, data)

	if next(data) == nil then
		return nil
	end

	local rendered = renderSource(context, data)
	if mw.ustring.len(rendered) == 0 then
		return nil
	end

	if refAnchor then
		local anchorValue = 'CITEREF' .. refAnchor .. (utils.coalesce(refAnchorYear, data.year) or '')
		rendered = '<span class="citation" id="' .. mw.uri.anchorEncode(anchorValue) .. '">' .. rendered .. '</span>'
	end

	return rendered
end

local function artificialSnaks(args)
	local snaks = {}
	if args[1] then
		entityId = mw.text.trim(args[1])
		snaks.P248 = {utils.toWikibaseEntityIdSnak("P248", entityId)}
		snaks.P805 = {utils.toWikibaseEntityIdSnak("P805", entityId)}
	end
	utils.copyArgsToSnaks(args, snaks)
	return mw.wikibase.getEntity(), {snaks = snaks}
end

function p.renderReference(frame, currentEntity, reference)
	p.currentFrame = frame

	-- позив шаблона
	if frame and not currentEntity and not reference then
		currentEntity, reference = artificialSnaks(frame.args)
	end

	local rendered = renderReferenceImpl(currentEntity, reference)
	if not rendered then
		return ''
	end
	-- За избор алгоритма распршивања вид. [[Модуль:Hash]]. Подвлака на почетку омогућава
  -- да искључите грешку када је назив фусноте чисто бројевна вредност, која понекад садржи хешеве.
	return frame:extensionTag('ref', rendered, {name = '_' .. mw.hash.hashValue('fnv164', rendered)}) .. '[[Category:Википедија:Чланци са изворима са Викидата]]'
end

function p.renderSource(frame)
	p.currentFrame = frame
	currentEntity, reference = artificialSnaks(frame.args)
	return renderReferenceImpl(currentEntity, reference, frame.args['ref'], frame.args['ref-year'])
end

return p;