Модул:Wd/i18n

С Википедије, слободне енциклопедије

Документацију овог модула можете да направите на страници Модул:Wd/i18n/док

-- The values and functions in this submodule should be localized per wiki.

local p = {}

function p.init(aliasesP)
	p = {
		["errors"] = {
			["unknown-data-type"]     = "Непознат или неподржан тип података '$1'.",
			["missing-required-parameter"] = "Нису дефинисани потребни параметри, потребан је најмање један",
			["extra-required-parameter"]  = "Параметар '$1' мора бити одређен као необавезан",
			["no-function-specified"]   = "Морате навести функцију коју желите да позовете", -- equal to the standard module error message
			["main-called-twice"]     = 'Функција "main" се не може позивати два пута',
			["no-such-function"]      = 'Функција "$1" не постоји', -- equal to the standard module error message
      ["malformed-reference"]    = "Грешка: Није могуће исправно приказати референцу. Видети [[Модул:wd/doc#Референце|документацију]] за детаље.[[Категорија:Модул:Wd грешке референци]]"
		},
		["info"] = {
			["edit-on-wikidata"] = "Уреди ставку"
		},
		["numeric"] = {
			["decimal-mark"] = ",",
			["delimiter"]  = " "
		},
		["datetime"] = {
			["prefixes"] = {
				["decade-period"] = ""
			},
			["suffixes"] = {
				["decade-period"] = "-их",
				["millennium"]  = " миленијум",
				["century"]    = " век",
				["million-years"] = " милион година",
				["billion-years"] = " милијарду година",
				["year"]     = " година",
				["years"]     = " година"
			},
			["julian-calendar"] = "јулијански календар", -- linked page title
			["julian"]     = "јулијански",
			["BCE"]       = "п. н. е.",
			["CE"]       = "н. е.",
			["common-era"]   = "нова ера" -- linked page title
		},
		["coord"] = {
			["latitude-north"] = "С",
			["latitude-south"] = "Ј",
			["longitude-east"] = "И",
			["longitude-west"] = "З",
			["degrees"]    = "°",
			["minutes"]    = "'",
			["seconds"]    = '"',
			["separator"]   = ", "
		},
		["values"] = {
			["unknown"] = "непознато",
			["none"]  = "ништа"
		},
		["cite"] = {
			["version"] = "4", -- increment this each time the below parameters are changed to avoid conflict errors
			["web"] = {
				-- <= left side: all allowed reference properties for *web page sources* per https://www.wikidata.org/wiki/Help:Sources
				-- => right side: corresponding parameter names in (equivalent of) [[:en:Template:Cite web]] (if non-existent, keep empty i.e. "")
				[aliasesP.statedIn]     = "website",
				[aliasesP.referenceURL]   = "url",
				[aliasesP.publicationDate] = "date",
				[aliasesP.retrieved]    = "access-date",
				[aliasesP.title]      = "title",
				[aliasesP.archiveURL]    = "archive-url",
				[aliasesP.archiveDate]   = "archive-date",
				[aliasesP.language]     = "language",
				[aliasesP.author]      = "author", -- existence of author1, author2, author3, etc. is assumed
				[aliasesP.authorNameString] = "author",
				[aliasesP.publisher]    = "publisher",
				[aliasesP.quote]      = "quote",
				[aliasesP.pages]      = "pages", -- extra option
				[aliasesP.publishedIn]   = "website"
			},
			["q"] = {
				-- <= left side: all allowed reference properties for *sources other than web pages* per https://www.wikidata.org/wiki/Help:Sources
				-- => right side: corresponding parameter names in (equivalent of) [[:en:Template:Cite Q]] (if non-existent, keep empty i.e. "")
				[aliasesP.statedIn]        = "1",
				[aliasesP.pages]          = "pages",
				[aliasesP.column]         = "at",
				[aliasesP.chapter]         = "chapter",
				[aliasesP.sectionVerseOrParagraph] = "section",
				["external-id"]          = "id", -- used for any type of database property ID
				[aliasesP.title]          = "title",
				[aliasesP.publicationDate]     = "date",
				[aliasesP.retrieved]        = "access-date"
			}
		}
	}

	p.getOrdinalSuffix = function(num)
		if tostring(num):sub(-2,-2) == '1' then
			return "th" -- 10th, 11th, 12th, 13th, ... 19th
		end

		num = tostring(num):sub(-1)

		if num == '1' then
			return "st"
		elseif num == '2' then
			return "nd"
		elseif num == '3' then
			return "rd"
		else
			return "th"
		end
	end

	p.addDelimiters = function(n)
		local left, num, right = string.match(n, "^([^%d]*%d)(%d*)(.-)$")

		if left and num and right then
			return left .. (num:reverse():gsub("(%d%d%d)", "%1" .. p['numeric']['delimiter']):reverse()) .. right
		else
			return n
		end
	end

	return p
end

return p